FN:s utvecklingsprograms uttalande om beskjutningen av FN-byggnaden i Gaza City

11 November 2023

Östra Jerusalem - FN:s utvecklingsprogram (UNDP) är djupt oroat över preliminära rapporter om beskjutningen av FN-byggnaden i Gaza City. Byggnaden har förvaltats av UNDP/PAPP* fram till den 13 oktober när FN-personal evakuerade lokalerna. 

Beskjutningen har enligt uppgifter lett till ett betydande antal dödsfall och skador. 

Den 6 november rapporterade UNDP att flera hundra personer sökt skydd på området, och det finns indikationer på att detta antal ökat avsevärt sedan dess. 

Den pågående tragedin med död och skador på civila som fastnat i konflikten är oacceptabel och måste upphöra. 

Civila, civil infrastruktur och FN:s lokaler måste respekteras och skyddas. Internationell humanitär rätt, inklusive principerna om särskiljande, proportionalitet och försiktighet, måste respekteras och upprätthållas. 

*UNDP’s Programme of Assistance to the Palestinian People (UNDP PAPP) inrättades genom en resolution antagen av FN:s generalförsamling den 20 december 1978, som uppmanade UNDP "att förbättra de ekonomiska och sociala förhållandena för det palestinska folket." Vi har arbetat i Gaza sedan 1989. 

För ytterligare information, kontakta: 

Dylan Lowthian: UNDP Head of Media Relations dylan.lowthian@undp.org Tel: +1646 673 6350 

Musa Khalil: Head of Communication UNDP- PAPP musa.khalil@undp.org Tel: +972 6268200, Mobil: +972 5748761. 

För mer information om UNDP/PAPP, besök: https://www.undp.org/papp