Världens största opinionsundersökning om klimatförändringar: en majoritet av människor kräver omfattande klimatåtgärder

UNDP:s "Peoples’ Climate Vote" återspeglar över hälften av världens befolkning efter resultat som analyserats av Oxfords universitet. Sextiofyra procent anser att klimatförändringarna är en global nödsituation, trots den pågående COVID-19-pandemin.

27 January 2021

Foto: UNDP Georgien


27 januari 2021 - Idag tillkännages resultatet av ’Peoples' Climate Vote’ ­ ­­– världens största opinionsundersökning om klimatförändringar. Undersökningen, som omfattar 50 länder som utgör över hälften av världens befolkning, inkluderar dessutom åsikter från över en halv miljon unga under 18 år.

Detaljerade resultat uppdelade efter ålder, kön och utbildningsnivå kommer att delas med regeringar runt om i världen av FN:s utvecklingsprogram (UNDP), som genomförde den innovativa enkäten tillsammans med Oxfords universitet. I många av de deltagande länderna är detta första gången någonsin som en storskalig opinionsundersökning har genomförts som rör just klimatet. 2021 är ett avgörande år för länders klimatarbete, särskilt eftersom en viktig förhandlingsrunda kommer att äga rum vid FN:s klimattoppmöte i november i Glasgow.

Deltagarna i undersökningen tillfrågades om de ansåg att klimatförändringarna är en global nödsituation och om de stödde arton viktiga klimatåtgärder inom sex områden: ekonomi, energi, transport, mat & jordbruk, natur och mänsklig trygghet.

Resultaten visar att människor ofta vill ha mer omfattande klimatåtgärder som går längre än dagens klimatarbete. I åtta av de tio deltagande länderna med högst utsläpp från energisektorn stödde till exempel majoriteten av deltagarna mer förnybar energi. I fyra av de fem länderna med de högsta utsläppen från markanvändning, och tillräckligt med uppgifter om policy-preferenser, fanns ett majoritetsstöd för att bevara skog och mark. Nio av de tio mest urbaniserade länderna stödde ökad användning av elbilar och bussar eller cyklar.

"Det spelar ingen roll varifrån du kommer, folk är överens om att klimatförändringar utgör en global kris. Vår undersökning visar även att människor är medvetna om vilka åtgärder som krävs, från klimatvänligt jordbruk till att skydda naturen och investera i en grön återhämtning. Peoples’ Climate Vote erbjuder ett tydligt mandat för länder att vidta omfattande klimatåtgärder med stöd från folket" säger UNDP:s chef Achim Steiner.

Den innovativa undersökningen distribuerades över mobilspelsnätverk för att inkludera målgrupper som är svåråtkomliga i traditionella opinionsundersökningar, som ungdomar under 18 år. Experter vid Oxfords universitet analyserade det enorma urvalet för att göra statistiken representativ för ålder, kön och utbildningsnivå inom de deltagande länderna vilket resulterade i små felmarginaler på +/- 2%.

Klimatåtgärder har ett brett stöd enligt studien. De mest populära klimatåtgärderna var att bevara skog och mark (54% stöd från allmänheten), mer sol-, vind- och förnybar energi (53%), användning av klimatvänliga jordbruksmetoder (52%) och investeringar i mer hållbara företag och jobb (50%).

"Undersökningen - den största någonsin om den allmänna opinionen om klimatförändringar - har visat oss att mobilspelsnätverk inte bara kan nå många människor, men kan även engagera olika människor i en varierad grupp länder. Peoples’ Climate Vote är en skattkista full av information om den allmänna opinionen som vi aldrig sett förut. Erkännandet av klimatförändringar som en global nödsituation är mycket mer utbrett än vad vi tidigare trott. Vi ser även att de flesta vill ha mycket mer omfattande klimatåtgärder" säger Professor Stephen Fisher på Sociologiska institutionen vid Oxfords universitet.

Undersökningen visar hur det finns en direkt koppling mellan personers utbildningsnivå och deras krav på klimatåtgärder. Ett mycket högt erkännande av klimatkrisen återfinns bland människor med universitets- eller högskoleutbildning i alla länder, från låginkomstländer som Bhutan (82%) och Demokratiska republiken Kongo (82%) till höginkomstländer som Frankrike (87%) och Japan (82%).

När det gäller ålder svarade personer under 18 år i större utsträckning än äldre människor att klimatförändringar utgör en nödsituation, men andra åldersgrupper låg inte långt efter vilket visar hur allmän denna uppfattning har blivit. Fördelningen visar att 65% av personer i åldern18–35 år ansåg att klimatförändringarna utgör en nödsituation, 66% i åldern 36–59 år och 58% av de över 60 år.

Tillägg om resultaten:

Den procentandel av befolkningen som uppskattas stödja en viss klimatåtgärd indikerar inte att andelen som inte stödde den nödvändigtvis är emot den. Att inte stödja en klimatåtgärd kan också bero på likgiltighet gentemot den.

Landsresultaten visar vad människor som fysiskt befinner sig i ett visst land har för åsikter. De är inte representativa för vad medborgare i ett visst land tycker. Till exempel är de representativa inte för vad svenskar tycker, utan för vad människor som befinner sig i Sverige tycker.

Kontakt:

Carolina Given-Sjölander, Kommunikationsansvarig för UNDP i Sverige
carolina.given.sjolander@undp.org