UNDPs Regionale Goodwill Ambassadør Michael Haddad starter arktisk marsj

for å overrekke en "pakke med håp" til Svalbards frøhvelv med duplikater av frø fra 12 arabiske land og en bok fra pave Francis. 

1. June 2022
Mann med krykker som går på snø

UNDPs goodwill ambassadør Michael Haddad går på flere marsjer for å få øke bevisstheten om motstandsdyktige klimatilpasninger og utvikling

Beirut, 1. juni 2022 — Under en seremoni ved American University i Beirut (AUB), ble det første steget til FNs utviklingsprograms (UNDP) regionale goodwill-ambassadør Michael Haddads arktiske marsj på Svalbard markert. Marsjen setter søkelys på motstandsdyktighet mot klimaendringer og matsikkerhet, og finner sted den 7. Juni 2022 på Svalbard, Norge.

Haddad skal gå mot Svalbard Globale frøhvelv, som er verdens største sikkerhetslager for frø. Hvelvet er et sikkerhetslager for plantefrø fra alle verdens genbanker, og bidrar til å ivareta klodens jordbruksmangfold. Ved frølageret skal Haddad overlevere en "pakke av håp" bestående av frøpakker fra tolv arabiske land til bevaring i hvelvet, sammen med et begrenset opplag av en bok fra Pave Frans, som et symbolsk frø av håp til oppbevaring for ettertiden.

«Mange kan drives til hjelpeløshet med en global matkrise og en omfattende klimakrise som truer livene våre på kloden. Men vi står sammen i solidaritet, og må bevare vår tro på fremtiden», sa Michael Haddad. «Jeg kommer fra den arabiske regionen hvor vi er avhengige av import for mesteparten av maten vår, og hvor temperaturene stiger raskere enn det globale gjennomsnittet. Marsjen på Svalbard er en oppfordring til oss alle om å handle med besluttsomhet og ambisjon. Det haster å avverge klimakrisen og å sikre matsikkerhet – to hjørnesteiner for menneskelig sikkerhet».

I samarbeid med FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), har Det internasjonale senteret for jordbruksforskning i tørre områder (ICARD) forberedt frøpakker som Haddad skal overlevere til hvelvet på vegne av de offisielle frølagrene i Algerie, Egypt, Irak, Jordan, Libanon, Libya, Marokko, Oman, Palestina, Syria, Tunisia og Jemen. Disse spesialforberedte pakkene med frø inkluderer ville slektninger av hvete, bygg, linser, kikerter og andre fôrbelgfrukter.

«Gjennom bærekraftsmål to (SDG 2 - Utrydde sult), har verden forpliktet seg til å stoppe sult, oppnå matsikkerhet og fremme bærekraftig landbruk,» understreket Melanie Hauenstein, UNDPs representant i Libanon. «Å oppfylle dette løftet krever samordnet innsats for å dempe klimaendringer, fattigdom i distriktene og å styrke småbønder – og spesielt kvinner – som bærer betydelige byrder i landbruksproduksjonen. All slik innsats prioriteres av UNDP i Libanon».

I tillegg til frøene vil Haddad overlevere en miniatyrutgave av Pave Frans’ bok, Hvorfor er du redd, har du ingen tro?, som et symbolsk «frø av håp». Boken dokumenterer den ekstraordinære bønnen som Pave Frans ledet i mars 2020 – da koronapandemien herjet som verst. Miniatyreksemplaret Haddad skal overlevere er velsignet av Pave Frans og er av et begrenset opplag. Før marsjen skal Haddad i tillegg overrekke et eksemplar av boken til Svalbard Museum, som har en seksjon dedikert til frøhvelvet som er planlagt å utbygges i 2024.

«Svalbards frøhvelv representerer Norges viktige bidrag til den globale innsatsen for å bevare biologisk mangfold i landbruket og for å ivareta verdens fremtidige matforsyninger,» sa Martin Yttervik, Norges ambassadør i Libanon, under seremonien i Beirut 1. juni. «Det kan være en kritisk ressurs i tilfelle en global katastrofe, og er en viktig back-up for frøsamlingene som er bevart av genbanker over hele kloden».

 

Forbilde for personer med funksjonsnedsettelse

Haddad ble lam fra brystet og ned i en alder av seks år, og ble fortalt at han aldri kunne gå igjen. Ved hjelp av et spesialdesignet eksoskjelett (ytre skjelett), vil han på Svalbard trosse alle odds ved å gjennomføre sin symbolske tur. Eksoskjelettet hjelper Michael å holde seg oppreist mens han bruker krykker for å gå i den unike «step-to-gait»-mekanismen, utviklet av Michael Haddad selv.

 

Tilviste sitater fra partnere:

FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO):
«Klimaendringer og biologisk mangfold er veldig nært beslektet. Når den ene øker, minker den andre. En stor mengde av våre matavlinger og dyrkbar jord har allerede gått tapt. Men det er ikke for sent å redde det vi har igjen», sa Solange Matta Saade, assisterende FAO-representant. «Michael Haddads marsj for matsikkerhet og motstandsdyktighet mot klimaendringer er en betimelig påminnelse om risikoen som klimaendringer utgjør for mangfoldet av avlinger og matsikkerhet».


Det internasjonale senteret for jordbruksforskning i tørre områder (ICARDA):
«I over fire tiår under CGIAR, verdens største globale landbruksinnovasjonsnettverk, har ICARDA jobbet med verdifulle partnere for å levere et motstandsdyktig levebrød til familiebønder i regionen med tørrland,» sa Hassan Machlab, ICARDA-landsjef for Libanon, Jordan og Palestina. «Vi takker Michael for å fremme viktigheten av å beskytte den dyrebare og truede jordbruksbiodiversiteten – en nøkkelpilar i vårt arbeid. Hans engasjement er en inspirasjon for oss alle.»

American University of Beirut (AUB):
«Det vitenskapelige teamet ved AUB følger Michael for å forstå og optimalisere hans unike gåevne, i håp om å kunne ta den i bruk hos alle med lignende ryggmargsskade,» sa Ammar Olabi, midlertidig dekan ved fakultetet for landbruks- og matvitenskap ved AUB. «Vi samarbeider også med Michael for å nå ut til bønder, og skal introdusere en gratis app kaldt AgSAT. Appen er utviklet for å hjelpe bøndene med å administrere vann til vanning gjennom å gi tilgang til satellittdata. Det sparer kostnader og ressurser, samt styrker bærekraften i levebrødet deres».

Libanese American University (LAU):
«Michael er et vandrende laboratorium for menneskeheten. Vi er dedikerte til å støtte ham i å oppnå målene sine og til å lære av hans unike erfaring,» sa Saad El Zein, assistent for presidenten for spesialprosjekter ved LAU. «Gjennom mange av våre skoler og avdelinger engasjerer vi ved LAU Michael på en strategisk og tverrfaglig måte – både innen ingeniørfag, medisin, innovasjon, vitenskap, teknologi, innovasjon og viktigst av alt, humanitære aspekter».

Dicastery of Communication, the Holy See
«Boken som nå vil være i Arktis i generasjoner fremover, som et frø av håp, dokumenterer det historiske ‘Statio Orbis’ av 27. mars 2020,» sa Monsignor Lucio Ruiz, sekretær for kommunikasjonsavdelingen ved «the Holy See». «Dette er et øyeblikk som forblir stående i minnet til alle som satt inne ved nedstigningen under koronapandemien og digitalt så på da Pave Frans alene på Petersplassen ba oss om å våkne opp og skape nye veier med stort håp for alle».

Institutt for global dialog og kulturmøter (spesiell melding til arrangementet)
«Vi er forent i vissheten om at vi alle er i samme båt og at omsorgen for vårt felles hjem avhenger av motet vi har til å sammen drømme om fremtiden – ingen blir frelst alene», sa Gabriela Sacco, direktør for Institute for Global Dialogue og Møtekultur. «Fra vårt opprinnelige utgangspunkt, med fokus på retten til vann og et forsøk på offentlig politikk og kunnskapsoverføring/kunnskapsformidling, omfavner vi Michael Haddad, overbevist om at det må være håp om en bedre verden".

 


For mediehenvendelser rundt Svalbardvandringen, og for å avtale intervju eller motta b-roll og bilder fra vandringen, ta kontakt med

Oda Steen | oda.steen@undp.org  | 94034850