Қазақстан өзінің табиғи шешімдерін «Табиғат өмір үшін» жаһандық іс-шарасында ұсынды

2021 ж. 5 October

Қазақстан БҰҰ Даму бағдарламасы, БҰҰ Қоршаған орта жөніндегі бағдарламасы, Биологиялық алуантүрлілік туралы конвенция Хатшылығы және басқа да серіктестер ұйымдастырған «Табиғат өмір үшін» (Nature for Life Hub) жаһандық алаңында табиғатқа теріс әсерді азайту үшін мемлекеттік және жеке секторлардың қаржыларын трансформациялау жөніндегі шешімдерді енгізу тәжірибесін ұсынды.

Бұл бірегей виртуалды іс-шара көрермендерді тұрақты тамақ өндірісі, қаржы трансформациясы және экожүйелерді қорғау сияқты мамандандырылған тақырыптарға терең ену үшін тақырыптық саяхаттарға шақырады, сондай-ақ тұрақты болашақ үшін практикалық шешімдер мен өршіл әрекеттерді зерттейді. Қатысушылар арасында үкіметтер, халықаралық ұйымдар, азаматтық қоғам, академиялық орталар, жергілікті  қауымдастықтар мен жеке сектор өкілдері бар. Іс-шара шеңберінде адамзат пен қоршаған орта үшін «үміт пен қайта құрудың онжылдығы» үшін негіз қалайтын жалпы күн тәртібі келісілетін болады деп күтілуде.

Қазақстанның тәжірибесі экологиялық заңнаманы, атап айтқанда 2021 жылдың басында Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойған жаңа Экологиялық кодексті жетілдіру жөніндегі жұмыстың нәтижелерімен «Мемлекеттік сектордың қаржысын трансформациялау» 3.2 қорытынды сессияда ұсынылды.

Жаңа Экологиялық кодексті әзірлеуге БҰҰДБ-ның «Биоалуантүрлілікті қаржыландыру бастамасы» (БИОФИН) бастамасы табиғи игіліктерді әділ бөлу және оларға қол жеткізу қағидаты бойынша биологиялық алуантүрлілікті сақтауға және тұрақты пайдалануға бағытталған нормаларды ұсынып, үлес қосты. Осы нормалардың ішінде: биоалуантүрлілікті жоғалтқаны үшін өтемақылар, экожүйелік қызметтер үшін өз еркімен төленетін төлемдер, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда экологиялық туризмді дамыту қағидаттары, көміртекті оффсеттер және «жасыл» инвестициялар.

Экологиялық заңнамадағы осы өзгерістер 2060 жылға қарай Қазақстанның биологиялық алуантүрлілікті сақтау және көміртектік бейтараптыққа қол жеткізу жөніндегі жаһандық міндеттемелерімен үндеседі.