"Emme halua tulla unohdetuksi. Tiedämme, että uudet syklonit voivat jälleen iskeä Mosambikiin milloin tahansa"

21. December 2022

Mosambikin keskiosassa 12 naista tapaa viikoittain hoitaakseen, suunnitellakseen ja koordinoidakseen yhteistä säästöryhmää, jonka tarkoituksena on monipuolistaa heidän toimeentuloaan lisätäkseen taloudellista joustavuutta. Suurin osa heistä tapasi Ida- ja Kenneth-syklonien jättämän kolmevuotisen katastrofin jälkeen. Niitä pidettiin pahimpina Afrikan mantereelle koskaan saapuneina sykloneina. Keskinäinen luottamus ja toivo ovat tämän pitkäaikaisen kollektiivisen kumppanuuden perustana. 

Women with Business License", UNDP-projekti, joka toteutettiin yhteistyössä UN Womenin kanssa Nhamatandan alueella, Sofalan maakunnassa.

UNDP/Rebecca Navega

Mosambikin keskiosassa 12 naista tapaa viikoittain hoitaakseen, suunnitellakseen ja koordinoidakseen yhteistä säästöryhmää, jonka tarkoituksena on monipuolistaa heidän toimeentuloaan lisätäkseen taloudellista joustavuutta. Suurin osa heistä tapasi Ida- ja Kenneth-syklonien jättämän kolmevuotisen katastrofin jälkeen. Niitä pidettiin pahimpina Afrikan mantereelle koskaan saapuneina sykloneina. Keskinäinen luottamus ja toivo ovat tämän pitkäaikaisen kollektiivisen kumppanuuden perustana. 

Vuodesta 2019 lähtien UNDP on vetänyt Mosambikissa viisivuotista jälleenrakennusohjelmaa (Mozambique Recovery Facility), jota on rahoitettu yhdessä Euroopan unionin, Kiinan, Intian, Norjan, Alankomaiden, Suomen ja Kanadan tuella. 
 
Jälleenrakennusohjelma toimii läheisesti Mosambikin hallituksen ja lukuisien kumppanien kuten kansalaisjärjestöjen, tiedeyhteisön ja yksityisen sektorin kanssa. Ohjelma pyrkii nopeisiin toimiin toimeentulon, asumisen, jälleenrakennuksen ja instituutioiden elpymisen ja kestävyyden edistämiseksi syklonien vaikutusalueille.  

Haavoittuvan väestöryhmän toimeentulon palauttaminen toteutetaan osallisuuden, omistajuuden ja kestävyyden periaatteiden kautta. Osallistujia pidetään aktiivisina kumppaneina omassa sosioekonomisessa elpymisessä ja kehityksessä. Tähän mennessä jälleenrakennusohjelma on tavoittanut noin 200 000 kotitaloutta Sofalan ja Cabo Delgadon maakunnissa. 

Syklonien seuraukset olivat vakavampia naisille, koska he edustavat yhtä Mosambikin yhteiskunnan haavoittuvimmista ryhmistä. Sofalassa naisten johtamat kotitaloudet ovat riippuvaisia ​tulonlähteistä, kuten maataloudesta sekä mikro- ja pienyrityksistä, joihin tulvat ovat vaikuttaneet syvästi. Yksi osallistujista, Ella, kertoo, että hän on viimeiset 15 vuotta ollut perheensä ensisijainen elättäjä. "Minulla ei ole ketään, joka auttaisi minua liiketoiminnassani. UNDP:n ohjelman ansiosta työllistän tällä hetkellä kaksi muuta henkilöä ja tiedän, että jos epäonnistun, myös he menettävät työnsä. Pidän heitä osana perhettäni." 

Ella on yksi osallistujista Women with business License -projektiin

UNDP/Rebecca Navega

Ella tarjoaa aterioita ja juomia Nhamatandan markkinoiden kävijöille hyvin varustetussa kaupassaan. Hän on mukana UNDP:n ja UN Womenin projektissa, jolla tuetaan naisyrittäjiä.  

Muutaman askeleen päässä Ellan kaupasta Julia myy Capulanasia, tyypillistä Mosambikin värikästä kangasta ja on erittäin ylpeä kädenjäljestään. Siitä lähtien, kun hän sai liikeluvan, Julia on tuntenut olonsa paljon turvallisemmaksi. "Nyt voin matkustaa ympäri maata ostaakseni erilaisia ​​capulanoja, eikä poliisi pysäytä minua. Tiedätkö miksi? Koska olen nyt sertifioitu myyjä ja turvassa". 

"Olen erittäin ylpeä tuotteistani, mutta pelkään tulevaisuutta. Olen kiitollinen kaikesta saamastani tuesta. Emme halua tulla unohdetuksi. Tiedämme, että syklonit voivat iskeä Mosambikiin milloin tahansa." 

Julia Zeca Jose osallistuja Women with business License -projektiin

UNDP/Rebecca Navega

Mosambikia pidetään yhtenä maailman haavoittuvimmista maista ilmastonmuutoksen osalta, huolimatta sen pyrkimyksistä pitää päästöt alhaisina sekä työstä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin vastaamiseksi. Ulkoisten tekijöiden, kuten lämpötilan ja merenpinnan nousu, sekä muuttuvat sademäärät ja äärimmäiset sääolosuhteet, uhkaavat Mosambikin sosioekonomista kehitystä. 

Näitä naisia ​​ei jätetä jälkeen. UNDP tukee edelleen mosambikilaisia ​​toipumaan äärimmäisten sääolosuhteiden vaikutuksista. Ilmastonmuutoksesta aiheutuvien ilmiöiden vakavuus ja esiintymistiheys eivät todennäköisesti vähene seuraavina vuosina. Mosambikin sadekauden alkaessa, UNDP on valmis ryhtymään toimiin tarvittaessa. 

Tämä tarina on lyhennetty suomenkielinen versio englanninkielisestä tarinasta, joka on alunperin julkaistu 15.11.2022 https://www.undp.org/mozambique/stories/we-dont-want-be-forgotten-we-know-other-cyclones-can-hit-mozambique-any-time-soon

Nhamatanda Market -myyjät UNDP-tiimin kanssa.

UNDP/Rebecca Navega