Naisten oikeuksia rajoittavat toimet tulevat pahentamaan taloudellista katastrofia Afganistanissa

Vaikka joitain viitteitä Afganistanin taloudellisen tilanteen parantumisesta oli nähtävissä vuonna 2022, kasvu ei yllä poistamaan köyhyysloukkua. Päätökset rajoittaa tyttöjen ja naisten pääsyä koulutuksen ja työn piiriin uhkaavat vähentää apua vakavin seurauksin.

18. April 2023
Afghanistan employment
UNDP Afganistan

Uusi Afganistanin taloudesta tehty tutkimus osoittaa, että ilman jatkuvuutta tyttöjen koulunkäynnissä ja naisten työkyvyssä, maan toipumisnäkymät ovat synkät.

YK:n kehitysohjelma UNDP:n tänään Kabulissa julkaisemassa tutkimuksessa Afghanistan Socio-Economic Outlook 2023 kerrotaan Afganistanin taloudellisen tuotannon romahtaneen 20,7 prosenttia Talibanin vuoden 2021 vallankaappauksen jälkeen. Tämän ennennäkemättömän shokin myötä Afganistan lukeutuu edelleen maailman köyhimpiin maihin. 

Alustavista elpymisen merkeistä kuten suhteellisen vakaasta valuuttakurssista, viennin kasvusta, kasvavasta työvoiman kysynnästä ja hillitystä inflaatiosta huolimatta BKT:n arvioidaan jatkaneen laskua 3,6 prosentilla vuonna 2022.

"Jatkuva ulkomaisen avun virtaus vuonna 2022 on auttanut välttämään Afganistanin täydellisen romahduksen", toteaa UNDP:n Afganistanin maajohtaja Abdallah Al Dardari.

Afganistaniin ohjattiin yhteensä 3,7 miljardia dollaria ulkomaisia avustuksia vuonna 2022, josta 3,2 miljardia dollaria tuli Yhdistyneiltä Kansakunnilta (YK). YK pystyi tavoittamaan suoraan 26,1 miljoonaa afgaania sekä vakauttamaan valuuttakurssia, hillitsemään inflaatiota ja vaikuttamaan muihin taloudellisiin indikaattoreihin.

Uuden raportin mukaan vuonna 2023 Afganistanin BKT voi kasvaa 1,3 prosenttia, jos  ulkomaisen avun taso pysyy 3,7 miljardissa dollarissa. Talouden elpymisnäkymät ovat kuitenkin edelleen heikot ja pitkällä aikavälillä riittämättömät, varsinkin jos ulkomainen apu hyytyy Talibanin rajoittavien politiikkatoimien seurauksena.

"Kestävää elpymistä ei voida saavuttaa ilman afgaaninaisten aktiivista osallistumista talouteen ja julkiseen elämään, mikä pitää sisällään toimeentuloa turvaavien ja humanitaaristen hankkeiden toteuttamisen", toteaa UNDP:n Aasian ja Tyynenmeren aluejohtaja Kanni Wignaraja. "Vain tyttöjen koulunkäynnin sekä naisten työnteon ja oppimisen jatkuminen voivat pitää yllä toivoa todellisista edistysaskeleista.”

Naisten ja tyttöjen oikeuksia rajoittavat määräykset - mukaan lukien direktiivi, joka kieltää afgaaninaisten työskentelyn YK:n palveluksessa - vaikuttavat suoraan taloudelliseen tuottavuuteen ja mahdollisesti myös ulkomaisen avun määrään.

Lisäksi erinäiset geopoliittiset tekijät ja taloudelliset vaikeudet aiheuttavat myllerryksiä ympäröivissä valtioissa, jotka saattavat levitä myös Afganistaniin.

Uusi UNDP:n julkaisu analysoi hypoteettisten avun leikkausten mahdollisia vaikutuksia Afganistanin talouteen. Mikäli apu laskisi 30 prosentilla 3,7 miljardista dollarista 2,6 miljardiin dollariin, Afganistanin BKT jatkaisi supistumista 0,4 prosentilla. Tämä johtaisi maan vajoamiseen maailmanlaajuisen köyhyysasteikon pohjalle, ennustaa UNDP.

Tutkimus toteaa, että köyhtyneet afgaanit ovat jo ryhtyneet äärimmäisiin toimenpiteisiin selviytyäkseen. ”Osa on joutunut myymään kotinsa, maansa tai toimeentulonsa lähteen, kun taas toiset ovat turvautuneet huolestuttavaan käytäntöön, perheenjäsentensä kauppaamiseen, tehden lapsista työntekijöitä ja nuorista tytöistä morsiamia”, raportti kuvaa.

"Afganistan on taloudellisen romahduksen partaalla elokuun 2021 vallankaappauksen pahentaessa tilannetta. Pandemian vaikutukset ja tätä seurannut talouden poikkeuksellinen 20,7 prosentin supistuminen ja epätavallisen ankara kuivuus ovat johtaneet puutteeseen ruoasta, toimeentulosta sekä peruspalveluista”, UNDP:n pääjohtaja Achim Steiner toteaa lausunnossaan. "Ainoastaan jatkuva kansainvälinen apu ja sen avulla miljoonille afgaaneille tarjotut peruspalvelut ovat estäneet täydellisen romahduksen."

Tutkimus osoittaa, että köyhyydessä elävien ihmisten määrä nousi pilviin kahdessa vuodessa: vuonna 2020 heitä oli 19 miljoonaa, kun taas vastaava luku vuonna 2022 oli 34 miljoonaa. "Jos ulkomaista apua vähennetään tänä vuonna, Afganistan voi pudota reunalta kuilun pohjalle", Al Dardari varoittaa.

Lue englanninkielinen lehdistötiedote: https://www.undp.org/afghanistan/press-releases/undp-warns-restrictions-on-womens-rights-will-worsen-economic-catastrophe-afghanistan