UNDP tukee Ukrainaa ja sen kansalaisia sodan keskellä

4. July 2023

Ukrainan sodan tuhot ovat läsnä kaikilla elämän osa-alueilla. Kiova, 25.2.2022.

UNDP Ukraina / Oleksandr Ratushniak

Päivitetty 5.7.2023                      

24. helmikuuta 2022 alkanut Ukrainan sota on aiheuttanut suunnatonta inhimillistä kärsimystä ja järisyttänyt paikallisyhteisöjen elämää ennennäkemättömällä tavalla. Valtava määrä ihmishenkiä on menetetty, elinkeinoelämä on supistunut ja miljoonat ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa. Taisteluiden pitkittyessä negatiiviset vaikutukset ovat levinneet Ukrainan ja lähialueiden lisäksi ympäri maailmaa.

UNDP Ukrainassa 

Sodan puhjetessa UNDP oli ensimmäinen YK-toimija paikan päällä ja olemme jatkaneet työskentelyä Ukrainassa koko kriisin ajan auttamalla pelastusoperaatioissa sekä tukemalla hätäaputoimia ja varhaista elpymistä. UNDP on muun muassa kouluttanut kansallisesti sertifioituja ensihoitajia, jälleenrakentanut kouluja ja sairaaloita sekä raivannut maastoon jääneitä räjähtämättömiä miinoja ja ammuksia

Lisäksi UNDP:n tuella

UNDP on ollut Ukrainan hallituksen luotettava kumppani jo yli kolmen vuosikymmenen ajan. Pitkät juuret omaava kumppanuus on toiminut vakaana pohjana uusille yhteistyön muodoille ukrainalaisten kuntien, kansalaisjärjestöjen ja liike-elämän yhdistysten kanssa kautta maan. Hyödyntämällä laajaa paikallisverkostoamme ja toimimalla osana koordinoituja YK:n toimia, olemme on pystyneet tarjoamaan laaja-alaista tukea sodasta kärsiville ukrainalaisille.

UNDP lanseerasi huhtikuussa 2022 Ukrainan resilienssi- ja elpymisohjelman, joka toimii suuntanuorana työlle Ukrainassa. Keskitymme ennen kaikkea viiteen eri osa-alueeseen: Ukrainan hallituksen kriisinhallinnan ja -valmiuden vahvistamiseen, peruspalveluiden jatkuvuuden takaamiseen, kotiinpaluun ja jälleenrakennuksen edistämiseen, toimeentulon ja elinkeinoelämän tukemiseen sekä kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen.