Afghanistan Socio-Economic Outlook 2021-2022: Averting a Basic Needs Crisis

Afghanistan Socio-Economic Outlook 2021-2022: Averting a Basic Needs Crisis

pdf (1MB)

Download

Afghanistan Socio-Economic Outlook 2021-2022: Averting a Basic Needs Crisis

1. December 2021

Fem procent af BNP kan blive tabt, når kvinder ikke får adgang til arbejdsmarkedet. Det vil medføre alvorlige socio-økonomiske konsekvenser i de kommende år, hvis der ikke investeres i halvdelen af landets menneskelige kapital - i pigers undervisning. Rapporten opfordrer til, at alle ledige, lokale resourcer bliver mobiliseret, inklusiv kvindelige hjælpearbejdere, hvis ansættelser bliver begrænset i flere provinser. 

Den økonomiske vurdering foretaget af i samarbejde mellem UNDP og individuelle økonomer indikerer, at faldende inkomst og en voksende befolkning kan medføre et behov for 2 milliarder US dollars for at løfte indkomsten hos alle i ekstrem fattigdom op over fattigdomsgrænsen.