Tech for Democracy: Digitale teknologier kan fremme demokratiet

12. April 2022
Foto: Danmarks Udenrigsministerium

 2022 er året, hvor vi skal rykke på den demokratiske teknologiske omstilling. Digitale teknologier har i høj grad været med til at fremme demokrati på globalt plan. De kan være med til at gøre det lettere at stemme, at være i dialog med andre og at blive hørt, men samtidig er digitale teknologier blevet udnyttet til at modvirke både demokrati og menneskerettigheder. 

Det danskledede initiativ Tech for Democracy handler om at få tech til at arbejde for demokrati og menneskerettigheder, ikke imod dem. Det handler blandt andet om at kunne engagere sig i den demokratiske samtale – ikke mindst online – og at sætte rammer, blandt andet for store tech-virksomheder, så hverken menneskerettigheder eller demokratiske værdier undertrykkes.  

Sammen med Danmarks Udenrigsministerium er FN’s Udviklingsprogram, UNDP, en stolt partner i initiativet. UNDP fokuserer især på at erfaringer, idéer og løsninger fra unge og det globale syd er inkluderet i initiativet ved blandt andet at støtte pilotprojekter i fire lande, forskning og partnerskaber. 

Tech for Democracy blev kickstartet i november 2021 med en stor konference. Se fem centrale problemstillinger, der blev identificeret under Tech for Democracy konferencen her.  

Teknologiske løsninger kan bruges til at fremme demokratisk deltagelse 

I forbindelse med Tech for Democracy-initiativet støtter UNDP pilotprojekter i Peru, Pakistan, Tunesien og Kenya. Pilotprojekterne tester konkrete måder, hvorpå teknologiske løsninger kan bruges til at fremme demokratisk deltagelse i praksis, bidrager til kapacitetsopbygning af lokale partnere og fremmer lokalt ejerskab og syd-syd samarbejde. 

I Pakistan støtter UNDP et initiativ, der arbejder for at skabe en digital platform med fokus på at fremme deltagelse og inkludere perspektiver og interesser af marginaliserede grupper, kvinder, unge og transpersoner i udviklingen af lokale politikker i Karachi. Projektet bidrager også til at bygge den digitale kapacitet hos befolkningen, der bor i uformelle bosættelser. 

I Tunesien arbejder UNDP sammen med partnere om at adressere unges tillid til regeringsinstitutioner gennem analyser af sociale medier. Der arbejdes også med at inddrage unge i udarbejdelse af politikker ved at styrke en elektronisk deltagelsesportal for unge. 

I Kenya arbejder UNDP med at bekæmpe desinformation i forbindelse med valg. Mens der findes mange initiativer, som arbejder med online overvågning og faktatjek, er der mangel på information om initiativernes robusthed og virkning. For bedre at evaluere dem arbejder UNDP med at udvikle rammer for monitorering og evaluering.  

I Peru arbejder UNDP med forskellige partnere om at udfolde den digitale platform, RedPública, der har fokus på at skabe en open-source borgerdagsorden og at promovere borgerdeltagelse i forvaltning for især kvinder, unge og civilsamfundsorganisationer. Platformen samler blandt andet forslag fra borgere til at udvikle Peru i en positiv retning. 

Unges stemmer bliver hørt 

Et særligt fokus i UNDP’s projekt er de unges stemme. Ud over at fokusere på unge i flere af pilotprojekterne, har UNDP afholdt en fire ugers lang ungekonsultation online med fokus på demokrati, at forstærke unges stemmer og at inddrage perspektiver fra de unge i Tech for Democracy initiativet.

De unge bidrog med innovative idéer, udfordringer og anbefalinger i forhold til forskellige emner: digital empowerment, digital inklusion, digital frihed, multi-stakeholder processer og ungeengagement. Konklusionen fra ungekonsultation kan læses her. 

Indsamling af viden med perspektiver fra det globale syd 

I samarbejde med Southern Voice – et netværk bestående af 59 tænketanke fra Afrika, Latinamerika, Caribien og Asien – støtter UNDP desuden researchprojekter om, hvordan teknologi påvirker demokrati og menneskerettigheder i det globale syd. Undersøgelserne bidrager til at styrke fremtidens evidensbaserede udviklingsprogrammer i snitfladen mellem teknologi, menneskerettigheder og demokrati.

Læs rapporten ”Democratizing the Digital Space: Harnessing Technology to Amplify Participation in Governance Processes in the Global South” her.

UNDP leder også et globalt partnerskab, Action Coalition, bestående af nøgleinteressenter, der arbejder for at skabe viden om effektive måder at bekæmpe disinformation og hadefulde ytringer i forbindelse med valg.  

*** 

UNDP er FN’s førende udviklingsorganisation i kampen mod fattigdom, ulighed og klimaforandringer. I samarbejde med vores brede netværk af eksperter og partnere i 170 lande hjælper vi nationer med at levere sammenhængende og varige udviklingsløsninger for mennesker og planeten. http://www.undp.org  /https://www.undp.org/da/denmark