Integritet na djelu – sistem bez korupcije

July 8, 2022

 

Crna Gora ima novi alat u borbi protiv korupcije. Taj alat, u vidu Metodologije za procjenu primjene antikorupcijskih mjera, razvijen je da podstiče institucije da sprovode javne politike koje u fokusu imaju građanke i građane i njihov što kvalitetniji život.

Rizici od korupcije mogu nastati u bilo kojoj oblasti funkcionisanja institucije, bilo da je riječ o javnim finansijama, javnim nabavkama, zapošljavanju, bezbjednosti informacija. Identifikovanje ovih rizika i procjena i određivanje adekvatnih mjera za njihovo sprečavanje, poboljšavaju otpornost institucije na korupciju. A kada je osiguran integritet u radu javne ustanove, onda na djelu imamo i nizak nivo korupcije.

U saradnji sa državnim organima i ustanovama socijalne i dječje zaštite pilotirana je metodologija kako bi mjerila učinak sistema socijalne i dječje zaštite i državne uprave u primjeni zakona, ali i onih mjera koje to nijesu, ali čija realizacija može pomoći u snažnijoj borbi protiv korupcije. 

Agencija za sprječavanje korupcije je u razvoju ovog alata bila inspirisana preporukama metodologije, koju sprovodi Komisija za antikorupciju i građanska prava Republike Koreje, a koje poručuju zainteresovanim zemljama da proces započnu sa nekoliko jednostavnih kriterijuma koji se mogu mjeriti.

„Mada su mnoge zemlje zainteresovane za usvajanje djelotvornih mjera za sprečavanje korupcije, činjenica da je Crna Gora u saradnji sa Korejom već unaprijedila svoju metodologiju, zbilja pokazuje posvećenost Crne Gore sprečavanju korupcije i inovacijama na tom planu“, ističe Ahjung Lee, menadžerka programa za javnu upravu u UNDP Centar za javne politike u Seulu.

Marko Škerović, savjetnik u Odsjeku za integritet i lobiranje u Agenciji za sprječavanje korupcije, kaže da je težnja menadžera integriteta i njihovih kolega da unaprijede primjenu antikorupcijskih mjera, a naročito plana integriteta, bila očigledna već na radionicama koje su organizovali UNDP i Agencija. „Menadžeri integriteta su tom prilikom pružili dragocjene komentare i sugestije za unapređenje Metodologije, a aktivno su učestvovali i u svim narednim aktivnostima u projektu“, navodi Škerović.

Smatra da je posebna vrijednost ovog projekta činjenica da je podstakao menadžere integriteta da međusobno sarađuju, razmjenjuju iskustva, znanja i ideje, i da umrežavanjem nalaze zajednička rješenja u sprovođenju antikorupcijskih aktivnosti, izradi procedura i drugih akata, obezbjeđivanju transparentnosti i ispunjavanju indikatora definisanih Metodologijom.

Koliko je metodologija pomogla ustanovama socijalne i dječje zaštite da budu proaktivne u donošenju internih mehanizama koji će osigurati integritet u radu, najbolje svjedoče javne ustanove koje su ostvarile najbolji rezultat u primjeni antikorupcijskih mjera. Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju Podgorica (71,53%) je u indeksu primjene antikorupcijskih mjera ostvario najbolji rezultat, dok je Dom starih Podgorica drugorangirana institucija (70,97%).

 

„Od samog osnivanja cilj naše ustanove je bio, prije svega, sigurnost i bezbjednost korisnika, pa smo usvojili veliki broj procedura koje regulišu tu oblast. Primjena ove metodologije nas je podstakla da donesemo još mnoštvo drugih internih pravila koja nijesu isključivo vezana za bezbjednost i sigurnost korisnika u smislu njihove fizičke bezbjednosti, ali su svakako usmjerena na zaštitu korisnika i zaposlenih“, ističe Mirela Feratović, menadžerka integiteta u podgoričkom Dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju.

Ova ustanova je u toku primjene Metodologije usvojila osam novih internih pravila, što potvrđuje puni efekat Metodologije. Ovim pravilima, između ostalog, definisan je sukob interesa, pravila regulisanja primljenih poklona i postupanja zaposlenih sa primljenim poklonima, procedura o načinima postupanja po prijavama zviždača, što je u krajnjem pomoglo instituciji da ostvari najbolji učinak u sistemu.

Neke od datih preporuka Agencije za sprječavanje korupcije, Dnevni centar je već primijenio.

„Radićemo na tome da procedure i interna pravila budu primjenjivana u praksi“, naglasila je Mirela i dodala da će Dnevni centar kroz kontinuirani dijalog sa svojim zaposlenim stvoriti okruženje koje ohrabruje potencijalne zviždače da prijave korupciju.

Pored dijaloga sa zaposlenima, za dalje unapređenje rada od velikog je značaja saradnja sa Agencijom za sprječavanje korupcije, kojom su u Dnevnom centru zadovoljni. „Kolege iz Agencije su konstantno bile tu za nas prilikom izrade Metodologije kao i izrade Plana integriteta i Izvještaja o Planu integriteta. Strpljivo i svaki put iznova bi objašnjavali i razriješili sve naše nedoumice“, kazala je Mirela.

Kao uspješne mehanizme Dnevnog centra u borbi protiv korupcije, Mirela izdvaja određivanje tri različite osobe koje se bave brobom protiv korupcije, i to menadžera integriteta, lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača i lica zaduženog da se bavi poslovima etike, intregriteta i borbe protiv korupcije. Ova praksa je ujedno prepoznata kao dobar primjer u mjerenju učinka cjelokupnog sistema socijalne i dječje zaštite.

Mirela smatra da je primjena antikorupcijskih mjera važna kako za zaposlene, tako i za same korisnike.

„Redovno objavljivanje informacija je dobar mehanizam u borbi protiv korupcije. U daljem radu treba unaprijediti znanje i vještine zaposlenih i rukovodećeg kadra o značaju borbe protiv korupcije“, kaže ona.

Vjeruje da je za kreiranje dobrog antikoruptivnog okruženja bilo ključno odrediti lice koje će postupati po prijavama zviždača i u koje će druge kolege imati puno povjerenje.

„Kada su korisnici u pitanju, jedno od najznačajnijih pravila je ono koje reguliše primanje poklona i postupanje zaposlenih sa primljenim poklonima, čime je spriječeno favorizovanje korisnika u odnosu na druge, a čime se garantuje jednaka usluga za sve korisnike“, kaže Mirela.

 

Dom starih Podgorica, koji je drugi na listi sa 70,97% učinka, vidi primjenu antikorupcijskih mjera kao preduslov za jasno polje djelovanja zapsoleniih, pravila rada i odgovornosti.

 „Mjere omogućavaju transparetnost u radu, učešće u procesima odlučivanja, veći osjećaj pripadnosti, povjerenja, bolje međuljudske odnose i jednak tretman svih zaposlenih. Na primjer, prednost primjene mjera je što za svaku situaciju postoji jasno definisano pravilo, usputstvo za postupanje, kao i predviđene sankcije“, kazala je menadežerka integriteta Zorica Bašanović.

Iako ova institucija nije zvanično otvorila vrata korisnicima, ona je izradila potrebne zakonske procedure za stvaranje antikoruptivne atmosfere koja će garantovati da se usluge pruže onima kojima je zaista to potrebno. Zahvaljujući primjeni metodologije, Dom starih je usvojio devet novih procedura, čime su, između ostalog, definisana pitanja načina vođenja poklona, pravila u vršenju drugih poslova, izbora lica za prijem i postupanje po prijavama zviždača.

Saradnja sa Agencijom za sprječavanje korupcije je, kako kaže Zorica, izuzetna. „Zaslužuju sve pohvale za strpljenje, date informacije i izutetnu podršku koju nam pružaju u radu.“

Kao uspješne mehanizme u borbi protiv korupcije, Zorica izdvaja transparetnost rada ustanova koja je odgovorna za izgradnju povjerenja građana u njihov rad.

Zorica ističe da će u narednom periodu Dom starih raditi na uspostavljanju saradnje sa relevatnim institucijama i civilnim sektorom, u cilju jačanja povjerenja građana u rad institucije i edukaciju zaposlenih o etici i intergitetu.

Izrada Metodologije podržana je u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za brže pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji“, koji finansira norveško Ministarstvo vanjskih poslova, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije i Generalnim sekretarijatom Vlade.