ReLOaD konferencija "Za snažnije zajednice"

Daniela Gašparíková, stalna predstavnica UNDP-a

September 27, 2022

Uvaženi gospodine Seri,

Uvaženi gospodine Janjuševiću,

Uvaženi predsjednici i potpredsjednici partnerskih opština, članovi Partnerskog odbora i predstavnici nevladinih organizacija,

Velika mi je čast otvoriti današnju ReLOaD konferenciju od koje, prije svega, očekujemo razmjenu znanja i najboljih praksi o saradnji opština i nevladinih organizacija.

U prvoj fazi ReLOaD-a ostvarili smo značajne rezultate. Više od 5000 građana i građanki Crne Gore imalo je direktnu korist od projekata, a pet opština unaprijedilo je pravni okvir i prakse za transparentnu dodjelu sredstava NVO, kroz usvajanje amandmana ili potpuno novih opštinskih Odluka.

U novom ciklusu ReLOaDa smo nastavili jačanje kapaciteta lokalnih samouprava i nevladinih organizacija, kako bi se procesi kreiranja i realizacije lokalnih politika učinili potpuno orijentisanim na potrebe građana. Uključene su nove partnerske opštine, pa umjesto pet opština koje su učestvovale u prvoj fazi sada radimo sa pet klastera, koje čine 15 opština iz svih krajeva zemlje.

Uz to, istinski se radujemo što druga faza ReLOaD-a donosi komponentu za mlade. Imamo posebnu budžetsku liniju za tek osnovane NVO i NVO koje se bave mladima, a sprovodimo i brojne aktivnosti na jačanju omladinskog aktivizma, što obuhvata obuke, radionice, prve radne prakse i tematske forume, i to prilagođene mladim stanovnicima svih petnaest opština zasebno.

Mapirali smo veliki broj primjera u finansiranju inicijativa nevladinih organizacija, koje će danas biti predstavljene kao pozitivne prakse i promovisani kao mogući modeli djelovanja i za ostale opštine. Ovo je stvarno bogatstvo Crne Gore kojim se može dičiti i van njenih granica.

Predstavićemo i sve projektne ideje nevladinih organizacija, finansirane iz ReLOaDa, koje će učiniti naše zajednice jačim i otvorenijim za građane, a posebno za najranjivije sugrađane i mlade. Imamo 35 projekata koji nude različite sadržaje:

  • od testiranja katapulta i tubinga na rijeci Zeti kao dio inoviranja turističke ponude
  • preko prvog Kluba za osobe sa invaliditetom u Nikšiću,
  • do promocije novih atraktivnih pješačkih staza na Bjelasici uz pomoć geocaching tagova

Ali nećemo stati na tome! Nastavljamo sa još snažnijom podrškom za jačanje dijaloga između lokalnih samouprava i nevladinih organizacija i mladih, i njihove zajedničke inicijative. Jer tako vidimo zajednice otvorene za sve ljude – otvorene, prilagodljive i kreativne.

Odatle i naša vizija da vas, uvaženi učesnici iz lokalnih samouprava i nevladinog sektora, sve danas okupimo, da predstavimo najbolje prakse koje mogu biti uspješno replicirane, razgovaramo na temu zajedničke saradnje i lokalnih inicijativa i definišemo konkretne pravce djelovanja na lokalnom nivou.

Tako ćemo doprinijeti postizanju globalnih, nacionalnih i lokalnih razvojnih ciljeva i u krajnjem – srećnijim i zadovoljnijim ženama i muškarcima u lokalnim zajednicama.

Pozivam vas da svi danas pomognete u ostvarivanju te sinergije  i vjerujem da smo spremni da zajedno i dalje jačamo kapacitete i razvijamo lokalnu demokratiju u Crnoj Gori.