Priručnik za evaluaciju strateških dokumenata

pdf (1MB)

Download

Priručnik za evaluaciju strateških dokumenata

March 23, 2023

Cilj Priručnika za evaluaciju strateških dokumenata je da ponudi smjernice nadležnim resorima Vlade Crne Gore prilikom planiranja i sprovođenja evaluacije strateških dokumenata, kao i da pruži osnovne smjernice evaluatorima za odabir metodologije i pisanje evaluacionih izvještaja kako bi se osiguralo bolje planiranje politika zasnovano na podacima.

Uredbom o načinu i postupku izrade, usklađivanja i praćenja sprovođenja strateških dokumenata, kao i Metodologijom razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata uspostavljen je pravni osnov za evaluacije strategija i programa u crnogorskom sistemu planiranja. Prema tome, ovaj priručnik se oslanja na pojašnjenja data u Metodologiji i Uredbi, i dalje ih razrađuje. U tom smislu, proces evaluacija se pojašnjava prvenstveno iz ugla korištenja nalaza evaluacija za unapređenje novog ciklusa planiranja, odnosno za kreiranje novih strategija i programa.

Priručnik opisuje osnovne vrste i tipove evaluacija, ključne korake u sprovođenju evaluacija koje je potrebno pratiti; daje praktične savjete resorima kako razraditi evaluacioni projektni zadatak, ali i evaluatorima – kako razviti metodologiju evaluacije i predstaviti nalaze i zaključke evaluacije.

Document Type
Regions and Countries