​​​ Jačanje infrastrukturnih i administrativnih kapaciteta u Gradskoj opštini Golubovci

Unapređenje kapaciteta za efikasno pružanje usluga u Gradskoj opštini Golubovci

Ukratko

UNDP i Gradska opština Golubovci su ujedinili snage u cilju razvoja lokalnih kapaciteta za adekvatno pružanje javnih usluga građanima i budući sveobuhvatni socijalni i ekonomski razvoj. 

Osnovni cilj projekta je pružanje podrške inkluzivnom socijalno-ekonomskom razvoju Gradske opštine Golubovci, kreiranjem pogodnog okruženja i infrastrukture koja je u stranju da zadovoljiti potrebe svih građana. Ojačani institucionalni mehanizmi i kapaciteti pružalaca usluga omogućili bi svim građanima pristup adekvatnom, sveobuhvatnom i održivom sistemu usluga, jednako u ruralnim i urbanim područjima. Projekat će se navedenim izazovima baviti kroz sljedeće komponente:  

Komponenta 1: Razvoj i unapređenje kapaciteta za adekvatno pružanje javnih usluga građanima (npr. socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih) biće postignuto kroz implementaciju sljedećih aktivnosti: 

  • Razvijanje novih ili unapređenje postojećih kapaciteta za kvalitetnije pružanje javnih usluga i obuhvat većeg broja građana istim; 

  • Unapređenje kapaciteta na lokalnom nivou za planiranje, upravljanje razvojem i pružanje javnih usluga. 

Komponenta 2: Unapređenje lokalne infrastrukture (npr. putne i komunalne) i javnih prostora kako bi se poboljšali ekonomski uslovi i društveni život u zajednici biće postignuto kroz implementaciju sljedećih aktivnosti: 

  • Razvijanje nove i unapređenje postojeće lokalne infrastrukture i javnih prostora u Gradskoj opštini Golubovci, između ostalog, kroz izgradnju, rekonstrukciju i revitalizaciju puteva, komunalnih, kulturnih, obrazovnih i sportskih lokacija i objekata 

Kontekst

Zakonom o Glavnom gradu, Gradska opština Golubovci je osnovana kao jedinica lokalne samouprave u okviru Glavnog grada Podgorice, sa ciljem da se obezbijede bolji uslovi za efikasan učinak na nivou lokalne zajednice kao i da se omogući veće učešće građana u lokalnoj upravi na nivou Glavnog grada. Nova organizaciona struktura bivše opštine Podgorica ima za cilj decentralizaciju ovlašćenja lokalnih samouprava, povećanje učešća građana, povećanje efikasnosti finansijskog upravljanja i kvalitetnije pružanje socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i drugih usluga koje podržavaju život zajednice i odgovoraju potrebama korisnika.

Očekivani rezultati

  • Razvijeni novi ili unaprijeđeni postojeći kapaciteti za kvalitetnije pružanje javnih servisa građanima i povećanje pokrivenosti;

  • Ojačani stručni kapaciteti lokalne samouprave i drugih pružalaca javnih usluga za planiranje, upravljanje razvojem i pružanje javnih usluga;

  • Kroz projekte izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije, renoviranja i opremanja izgrađena nova i unapređena postojeća lokalna infrastruktura i javni prostori u Gradskom okrugu Golubovci.

Ključna dostignuća

  • Izgradnja i opremanje Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju

  • Izgradnja Dnevnog boravka za stare