Zajednički rad na projektima za ubrzani razvoj Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se sa stalnom predstavnicom UNDPa ekaterinom paniklovom

October 30, 2023

 

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović primio je stalnu predstavnicu Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori Ekaterinu Paniklovu.

On je Paniklovoj čestitao imenovanje u zvanje stalne predstavnice, uz uvjerenje da će se odlična saradnja sa tom agencijom UN nastaviti i u narednom periodu.

“U tom kontekstu, kontinuirana podrška UNDP-a Crnoj Gori u razvoju nacionalnih kapaciteta zemlje za postizanje ciljeva održivog razvoja i ubrzanje procesa evropskih integracija je od velike važnosti. Snažno ohrabrujem dalji nastavak saradnje i rad na projektima koji svakodnevno unaprjeđuju Crnu Goru u brojnim oblastima“,
kazao je predsjednik Milatović.

Među temama razgovora bile su nastavak sprovođenja projekta E-Socijala, koji je poznat kao socijalni karton, povećanje efikasnosti Centara za socijalni rad, jačanje kapaciteta lokalnih samouprava, projekti vezani za lica sa invaliditetom, ali i potencijal za saradnju u oblasti ekologije. Predsjednik Milatović istakao je važnost uspostavljanja Fonda za ubrzani razvoj Crne Gore UN-a ocjenjujući ga ozbiljnim i važnim projektom koji će značajno doprinijeti ekonomskom napretku države.

 

U svijetlu predstojećeg odlaska delegacije koju će predvoditi predsjednik Milatović na Konferenciju o klimatskim promjenama UN-a, pomenut je i projekat UNDP-a „Mapa puta pravedne tranzicije za Crnu Goru“ koji je fokusiran na opštinu Pljevlja, s ciljem da podrži postepeni prelazak na zelenu ekonomiju i održive izvore energije.

Predsjednik Milatović je iskazao punu posvećenost unaprjeđenju strukturalne transformacije, sa fokusom na zelenu, inkluzivnu i digitalnu tranziciju i izrazio zahvalnost za posvećenost i uključenost UNDP-a u otvaranju tema od najveće važnosti za razvoj zemlje. 

„Ovo je vizija budućeg pravca Crne Gore koju UNDP podržava i vjerujem da će institucija Predsjednika Crne Gore u narednom periodu biti naš značajan partner na sprovođenju inicijativa koje su usmjerene na digitalizaciju javne uprave, socijalnu zaštitu, inkluzivni zeleni rast i napredak ka dostizanju rodne ravnopravnosti. Dosadašnji rezultati i brojni uspješni sprovedeni projekti su razlog za zadovoljstvo, ali i obaveza da zajednički radimo na jačanju otpornosti institucija i jačanju unutrašnjih kapaciteta. Ljudski kapital je najvažniji resurs i veliko bogatstvo Crne Gore i radujem se nastavku uspješne saradnje sa svim nacionalnim partnerima”,
poručila je Paniklova.