UNDP važan partner Vladi Crne na putu prema EU

November 22, 2023

 

Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević sastala se sa stalnom predstavnicom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, Ekaterinom Paniklovom.

Paniklova i Gorčević su razmijenile mišljenje o daljim pravcima saradnje Vlade Crne Gore i UNDP-ja na polju ispunjavanja zahtjeva iz procesa pristupanja EU i Agende 2030 Ujedinjenih nacija.

Ministarka Gorčević je istakla da je UNDP prepoznat kao veoma važan partner Vladi Crne Gore u sprovođenju opsežnih reformi na putu prema EU.

„Veliki broj uspješno realizovanih zajedničkih projekata i dragocjena ekspertska podrška naših partnera iz UNDP-ja tokom protekle dvije decenije, kako na polju evropske integracije, tako i u dijelu dostizanja Ciljeva održivog razvoja, doprinijeli su demokratskom i ukupnom razvoju crnogorskog društva. Drago nam je što i u narednom periodu možemo računati na tu podršku i zajedno raditi na unapređenju kvaliteta života naših građana u skladu sa najvišim evropskim i međunarodnim standardima“, poručila je ministarka.

Ona je čestitala UNDP-ju na organizaciji serije događaja u okviru Razgovora o rodnoj ravnopravnosti koji se održavaju u okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ koji će, kako je kazala, predstavljati i poseban doprinos obilježavanju 80. godina ženskog pokreta u Crnoj Gori.

Stalna predstavnica UNDP-a Ekaterina Paniklova je kazala da je pristupanje Crne Gore EU od samog početka bilo snažan pokretač za ispunjavanje Agende 2030 i Ciljeva održivog razvoja, imajući u vidu komplementarnost ova dva procesa.

“U Crnoj Gori, sinergija između procesa EU integracija i sprovođenja Agende 2030 kreira jasan i zajednički cilj: podsticanje održivog razvoja i unapređenje kvaliteta života za sve, bez izuzetka. Misija UNDP-a je da pomogne Crnoj Gori na tom putu i zato ćemo nastaviti da pružamo ekspertsku podršku Vladi Crne Gore u kreiranju i sprovođenju ključnih politika koje će obezbijediti inkluzivan, rodno odgovoran, zeleni ekonomski razvoj, kao i ključne reforme u oblasti javne uprave i procesa digitalne transformacije”, rekla je Paniklova.

Osvrćući se na seriju događaja i razgovore o rodnoj ravnopravnosti koje pokreće UNDP, podsjetila je da je rad na unapređenju ženskih prava razvojno pitanje, a dostizanje rodne ravnopravnosti sveobuhvatan i univerzalan cilj u okviru procesa pristupanja EU i postizanja Agende 2030.