Ljudska prava osnov razvoja i napretka demokratskih zemalja

November 3, 2023

 

Ombudsmanske institucije i ljudska prava uvijek su važna osnova razvoja i napretka zemalja koje počivaju na demokratskim principima i vladavini prava, ocijenjeno je na sastanku stalne predstavnice UNDP-a u Crnoj Gori Ekaterine Paniklove i zaštitnika Siniše Bjekovića.

Zaštitnik je predstavio mandat i organizaciju rada, ukazujući na trend rasta broja pritužbi posljednjih 7-8  godina. Prema njegovim riječima, osim efikasnosti u postupanju akcenat je i na primjeni međunarodnih standarda i prakse, ali i približavanju građanima kroz terenske posjete i brojne promotivne aktivnosti.

Gospođa Paniklova čestitala je 20 godina rada institucije Zaštitnika, navodeći da je ona jedan od boljih primjera funkcionalnosti i opsega nadležnosti.

“Aktivnosti Zaštitnika i UNDP-a u Crnoj Gori su fokusirane su na ključne oblasti koje utiču na život građanki i građana.  UNDP će nastaviti da kroz svoje inicijative doprinosi konstruktivnom dijalogu u Crnoj Gori koji vodi konkretnim rješenjima ka održivom razvoju društva“, kazala je ona.

Sagovornici su saglasni da prioritizovanje ljudskih prava nije samo moralni imperativ, već i katalizator ljudskog razvoja. Imajući u vidu savremene globalne izazove, jasno je da je obezbjeđivanje ovih prava sastavni dio jačanja otpornosti društava i održavanja globalne stabilnosti, što je osnov za napredak i prosperitet širom svijeta.

“Potrebno je više pažnje obratiti na mlade i sa njima raditi na promjeni svijesti i diskriminatornih obrazaca ponašanja. Takođe, s obzirom na izražen uticaj politike u našem društvu, i od političara očekujem više senzibiliteta i pristupa zasnovanog na ljudskim pravima”, rekao je Bjeković.

Stalna predstavnica UNDP-ja i zaštitnik su se saglasili da će nastaviti i unaprijediti buduću saradnju, naročito u oblasti borbe protiv govora mržnje, mizoginije, seksizma i rodno zasnovanog nasilja, budući da su ove pojave i dalje zabrinjavajuće prisutne u našem društvu. Paniklova je najavila da će borba protiv svih oblika nasilja nad ženama biti u fokusu predstojećih aktivnosti UNDP-a.

Ljudska prava, kako su naveli, u srži su i drugih važnih oblasti u Crnoj Gori, kao što su dostizanje ciljeva održivog razvoja, strategijske inovacije, digitalizacija, biznis, životna sredina, socijalna inkluzija i demokratsko upravljanje.