Javni poziv za organizacije civilnog društva za podnošenje prijedloga projekata

Podrška Evropske unije izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu

June 12, 2023

Podgorica, 12. jun 2023. godine – Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori objavljuje Javni poziv za organizacije civilnog društva registrovane u Crnoj Gori, koje se bave promocijom tranzicione pravde i društvene kohezije, i zaštitom ljudskih prava.

Javni poziv je objavljen u okviru regionalnog projekta „Podrška Evropske unije izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu” finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP. Implementacija projekta je počela 1. januara 2023. godine i trajaće četiri godine. Projekat će pružiti stručnu podršku pravosudnim i organima za sprovođenje zakona u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu*, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji u procesuiranju predmeta ratnih zločina na nacionalnom nivou, poboljšati uslove za regionalnu saradnju u procesuiranju ovih slučajeva, poboljšati pružanje podrške žrtvama ratnih zločina i svjedocima, ojačati kapacitete relevantnih aktera u podršci žrtvama, čime bi se unaprijedilo efikasno i djelotvorno procesuiranje ratnih zločina na Zapadnom Balkanu, usmjereno na žrtve i poštovanje ljudskih prava.

Rok za prijavu je ponedjeljak, 10. jul 2023. godine, do 17:00h.

Minimalni iznos po grantu je 5.000 EUR, a maksimalni 80.000 EUR.

Predloženi projekat može trajati minimalno 4 mjeseca, a maksimalno 24 mjeseca.

Više informacija o uslovima za aplikante i kriterijumima za odabir možete pronaći na sljedećim linkovima:

 

*Za Evropsku uniju, ovo određivanje ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SBUN 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova. Za UNDP, sva pominjanja Kosova treba da budu shvaćena u kontekstu Rezolucije Savjeta bezbjednosti 1244 (1999).