Швидка інтегрована оцінка: Приклад бюджетних програм регіонального розвитку та захисту довкілля України

Швидка інтегрована оцінка: Приклад бюджетних програм регіонального розвитку та захисту довкілля України

7 February 2022

Для підвищення спроможності країн у досягненні цілей сталого розвитку до 2030 року (ЦСР-2030) ПРООН запропонував ряд інструментів. Одним з них стала швидка інтегрована оцінка (Rapid Integrated Assessment, RIA), яка дозволяє оцінити рівень включення Цілей сталого розвитку, визначених для досягнення до 2030 року (ЦСР-2030), в стратегічне планування країни. Цей інструмент дозволяє оцінити розриви у врахуванні завдань та індикаторів цілей сталого розвитку у стратегічних документах, що може слугувати підґрунтям для включення ЦСР в національне та регіоне планування. Однак стало зрозуміло, що врахування завдань за ЦСР-2030 в програмних документах – це лише необхідний, але не достатній крок для досягнення ЦСР. Натомість важливо забезпечити фінансування завдань, визначених у відповідних стратегічних та програмних документах. Саме тому ПРООН наразі модифікує підхід до швидкої інтегрованої оцінку, створивши інструмент RIA+, який покликаний оцінити відповідність наявного фінансування поставленим завданням з досягнення цілей сталого розвитку.

Це звіт базується на аналізі 61 стратегічних та програмних документів, які стосуються комплексного стратегічного розвитку держави, а також питань регіонального розвитку, енергетики, якості води та поліпшення екологічної ситуації. Документи включають як Національну стратегію економічного розвитку до 2030 року, Державну стратегію регіонального розвитку до 2027 року, програми уряду, так і ряд секторальних стратегій та планів. Експертна оцінка здійснена на основі документів, що було ухвалено з 2016 року.

Аналіз бюджетних програм, головним розпорядником за якими є Мінрегіон, був зосереджений на оцінці включення в них завдань та індикаторів ЦСР-2030, за які відповідає Міністерство. Йдеться як про власне програми Міністерства, так і про загальнодержавні програми з надання субвенцій місцевим бюджетам. Сюди підпали окремі завдання зокрема за ЦСР 6 «Чиста вода та належні санітарні умови», ЦСР 11 «Сталий розвиток міст та громад».

Також аналіз зроблено для бюджетних програм Міненерго та Міндовкілля. Цей аналіз було ускладнено тим, що за останні кілька років постійно відбувались структурні зміни в цих міністерствах через об’єднання і потім знову роз’єднання.

Звіт підготовлено ПРООН у рамках реалізації Спільної програми «Сприяння стратегічному плануванню та фінансуванню сталого розвитку на національному та регіональному рівнях в Україні».

Для вдосконалення фінансування ЦСР в Україні ПРООН, як провідна організація в сфері розвитку, спільно з ВООЗ, ЮНІСЕФ та Європейською економічною комісією ООН (ЄЕК ООН), впроваджує комплексну Спільну програму зі сприяння процесам стратегічного планування та фінансування сталого розвитку в Україні.