Запрошення до участі у конкурсі «Розширення можливостей громадянського суспільства для забезпечення прав людини та інтеграції вразливих груп в Україні»

29 August 2023
Фото: Павло Мальований / ПРООН в Украні

1. КОНТЕКСТ 

Цей грантовий конкурс організовано в рамках проєктів ПРООН «Підтримка громадянського суспільства й молоді» та «Сприяння безпеці людини в Україні шляхом реагування на багатоаспектну кризу, спричинену війною», що входять до Програми ПРООН «Демократичне врядування». За допомогою цієї програми ПРООН надає допомогу уряду, громадянському суспільству та народу України в просуванні демократичних політик та практик, необхідних для прискорення прогресу на шляху до сталого розвитку людства. Йдеться, зокрема, про відстоювання прав людини та гендерної рівності, підтримку антикорупційних зусиль, гарантування того, щоб усі громадяни України могли захистити свої права, зміцнення парламенту та розширення можливостей громадянського суспільства й молодих активістів та активісток. 

Проєкт «Підтримка громадянського суспільства та молоді» (2023-2026), що фінансується Міністерством закордонних справ Данії і виконується ПРООН в Україні, базується на досягненнях попереднього проєкту  «Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні» (2017-2022). Це 4-річна національна програма, яка триватиме з 1 січня 2023 року до 31 грудня 2026 року. Проєкт «Підтримка громадянського суспільства та молоді»  сприяє досягненню наступного довгострокового результату: «Громадянське суспільство та молодь України є впливовими гравцями у зміцненні стійкості та відновленні країни, розвитку демократії та прав людини, включаючи питання поваги до різноманіття, прав жінок та соціальної згуртованості».  

Проєкт «Сприяння безпеці людини в Україні через реагування на багатовимірну кризу, спричинену війною», який фінансується Урядом Японії та виконується ПРООН в Україні, спрямований на посилення безпеки людини в Україні шляхом реагування на багатовимірну кризу, спричинену війною, і вирішення проблем високої вразливості через війну, що триває у країні. 

Проєкт реалізується через 5 основних компонентів: 

 • Відновлення базової інфраструктури та надання обладнання і матеріалів для забезпечення базових послуг життєзабезпечення та сприяння підготовці до зимового періоду; 
 • Посилення спроможності органів з розмінування та служб реагування на надзвичайні ситуації для захисту цивільного населення від вибухонебезпечних боєприпасів та екологічної небезпеки; 
 • Посилення спроможності місцевих органів влади розчищати уламки та небезпечні залишки зруйнованих споруд, а також збирати та безпечно утилізувати тверді відходи; 
 • Посилення державної системи для управління кризами, раннього відновлення та надання базових послуг для вразливих верств населення; 
 • Розвиток спроможності національних і місцевих державних і неурядових організацій для підвищення безпеки громад, утвердження прав людини та доступу до правосуддя для всіх людей, з акцентом на ВПО та вразливі групи. 

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну в 2022 році призвело до серйозних порушень у країні прав людини, загибелі й поранення тисяч цивільних осіб, масштабних руйнувань цивільної інфраструктури та житла, позасудових арештів та насильницьких зникнень, тортур та жорстокого поводження, а також до зумовленого війною сексуального насильства, йдеться в доповіді ООН з прав людини1. 

Війна в Україні також призвела до зростання рівня сексуального та гендерно зумовленого насильства, в тому числі сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом (свавільні вбивства, катування та сексуальне насильство). Жінки та дівчата дедалі частіше стають об'єктами сексуального насильства, яке застосовується в тому числі як тактика ведення війни. На деяких тимчасово окупованих територіях України злочини, пов'язані з сексуальним насильством, мають систематичний характер. Хоча жінки та дівчата загалом частіше зазнають сексуального насильства, не в останню чергу через гендерну дискримінацію та нерівність, що існували до початку конфлікту, жертвами сексуального насильства також можуть ставати чоловіки та хлопці.  

Крім того, війна в Україні справила непропорційно сильний вплив на вразливі групи населення, зокрема ВПО та людей з інвалідністю. Вони стикаються з численними проблемами, намагаючись отримати доступ до гуманітарної допомоги, а також до адміністративних і державних послуг. 

За допомогою цього грантового конкурсу ПРООН прагне: 

 • залучити організації громадянського суспільства до реагування на зумовлені війною порушення прав людини, включаючи надання правової допомоги та підтримку вразливих груп, зокрема ВПО та людей з інвалідністю, створення та просування загальнонаціональних інформаційно-просвітницьких та адвокаційних кампаній для забезпечення захисту та відновлення порушених прав людини в умовах війни. 
 • підтримати ОГС у їхній діяльності з підвищення інклюзивності та доступності державних установ та послуг.  

2. ЦІЛІ КОНКУРСУ

Лот 1 

Основний фокус цього лоту – підтримка громадських організацій, аналітичних центрів та неурядових організацій у сфері захисту прав людини та захисту вразливих груп населення в Україні, зокрема ВПО та людей з інвалідністю, задля забезпечення захисту та відновлення порушених прав людини в умовах війни. Зокрема, конкурс спрямований на: 

 • адвокацію політичних та правових реформ з метою захисту прав вразливих груп населення України, включаючи ВПО та людей з інвалідністю, забезпечення врахування їхніх потреб на національному рівні; 
 • розвиток потенціалу громадських організацій у сфері забезпечення прав людини та рівного доступу до правосуддя з акцентом на вразливі групи населення, зокрема ВПО та людей з інвалідністю;  
 • підтримку місцевих органів влади у забезпеченні захисту прав членів громад з акцентом на вразливі групи. 
 • надання правової допомоги та підтримки представникам вразливих груп, зокрема ВПО та людям з інвалідністю.  

Проєктні пропозиції мають бути спрямовані на досягнення однієї або більше з цих цілей та містити чітке роз'яснення, яким чином запропонований проєкт сприятиме забезпеченню прав людини та захисту вразливих груп населення в Україні, включаючи ВПО та людей з інвалідністю. Успішними будуть визнані заявки, що ґрунтуватимуться на фактажі й чіткому розумінні потреб громад, вразливих груп населення та індивідів, які постраждали внаслідок війни. 

Лот 2 

Метою 2-го лоту є підвищення інклюзивності та доступності громадських просторів та установ шляхом поліпшення інфраструктури, залучення громадськості та просування інклюзивних практик, спрямованих на створення дружнього середовища, здатного задовольнити різноманітні потреби. Підвищення доступності та адвокація інклюзивних підходів допомагають забезпечити рівну доступність громадських послуг та установ для всіх членів громади, сприяючи формуванню культури рівності та прийняття. 

У заявці має бути чітко сформульовано, яким чином запропонований проєкт сприятиме підвищенню інклюзивності та доступності громадських просторів і соціальної інфраструктури або покращенням у сфері послуг для маломобільних груп населення. Успішними будуть визнані заявки, що ґрунтуватимуться на фактажі й чіткому розумінні потреб громад, вразливих груп населення, які постраждали внаслідок війни.   

3. У КОНКУРСІ МОЖУТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ

Неприбуткові організації, зокрема благодійні організації, громадські об’єднання (в тому числі організації громадянського суспільства та спілки), офіційно зареєстровані в Україні не менше двох років, що мають підтверджений досвід реалізації проєктів упродовж не менш як двох років. Гранти не надаються комерційним організаціям, політичним партіям, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, релігійним громадам, фізичним особам і підприємцям. 

3.1. Вимоги до організації: 

Критерії, які визначатимуть відповідність НГО кваліфікаційним вимогам ПРООН, ґрунтуватимуться на шаблоні Запиту про надання інформації від ГО (CASHE, Додаток 5).  

3.2. Географія: 

Лот 1. ПРООН приймає заявки з усіх регіонів України.  

Лот 2. ПРООН приймає заявки з Тернопільської області. 

4. БЮДЖЕТ ТА ДОЗВОЛЕНІ ВИТРАТИ: 

Лот 1 

Прийнятними вважаються витрати, які:  

 • необхідні для виконання проєктної діяльності відповідно до Грантової угоди;  
 • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну», й ефективності витрат;  
 • коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності. 

Кошти, надані в межах конкурсу, може бути використано винятково для оплати: 

 • заробітної плати персоналу та гонорарів експертів;  
 • закупівлі консультаційних послуг за умови, що вони є необхідними для досягнення цілей і завдань проекту;  
 • витратних матеріалів, включаючи незначні засоби індивідуального захисту;  
 • друку та копіювання;  
 • комунальних послуг;  
 • оренди, харчування та інших послуг, передбачених проєктною діяльністю;  
 • витрат на відрядження (за умови, що відрядження відповідають внутрішнім правилам ПРООН). 

Неприйнятними є витрати, пов’язані з: 

 • витратами на підготовку проектної пропозиції;  
 • сплатою боргів;  
 • міжнародними поїздками;  
 • відшкодуванням витрат, пов'язаних з коливаннями валютних курсів;  
 • створенням та реєстрацією організації;  
 • прямою фіскальною підтримкою органів державної влади;  
 • політичною діяльністю;  
 • релігійною пропагандою;  
 • діяльністю, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації будь-яких соціальних верств;  
 •  проєктами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;  
 • будівництвом або ремонтними роботами;  
 • закупівлею транспортних засобів та/ чи предметів розкоші та відповідних послуг. 

Лот 2 

Прийнятними вважаються витрати, які:  

 • необхідні для виконання проєктної діяльності відповідно до Грантової угоди;  
 • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну», й ефективності витрат;  
 • коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності. 

Кошти, надані в межах конкурсу, може бути використано винятково для оплати: 

 • Заробітна плата персоналу та гонорари експертів; 
 • Закупівля консультаційних послуг за умови, що вони є необхідними для досягнення цілей і завдань проєкту; 
 • Витратні матеріали, зокрема мінімальні засоби індивідуального захисту; 
 • Друк та копіювання; 
 • Комунальні послуги; 
 • Оренда, харчування та інші послуги, передбачені проєктною діяльністю; 
 • Витрати на відрядження (за умови, що відрядження відповідають внутрішнім правилам ПРООН, національним карантинним та іншим обмеженням тощо). 
 • Будівельні матеріали або ремонтні роботи; 
 • Закупівля меблів для потреб закладів, які надають послуги особам з інвалідністю. 

Неприйнятними є витрати, пов’язані з: 

 • витратами на підготовку проектної пропозиції;  
 • сплатою боргів;  
 • міжнародними поїздками;  
 • відшкодуванням витрат, пов'язаних з коливаннями валютних курсів;  
 • створенням та реєстрацією організації;  
 • прямою фіскальною підтримкою органів державної влади;  
 • політичною діяльністю;  
 • релігійною пропагандою;  
 • діяльністю, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації будь-яких соціальних верств;  
 •  проєктами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;  
 • закупівлею транспортних засобів та/ чи предметів розкоші та відповідних послуг. 

6. ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ: 

Проєктні пропозиції українською мовою необхідно надіслати електронною поштою на адресу grants.ua@undp.org, вказавши в темі листа назву конкурсу “Розширення можливостей громадянського суспільства для забезпечення прав людини та включення вразливих груп населення в Україні”. 

Для лоту 1 

Проєктні пропозиції необхідно надіслати до ПРООН не пізніше 18:00 6 жовтня 2023 року. Усі проєкти, подані після початкового дедлайну, будуть розглянуті на щомісячній основі. 

Для лоту 2 

Проєктні пропозиції необхідно надіслати до ПРООН не пізніше 23:59 11 вересня 2023 року.  

Контактна особа: 

Максим Мазипчук, Спеціаліст з розвитку ОГС та звʼязкам з громадськістю, ПРООН: maksym.mazypchuk@undp.org 

7. ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ ТА ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ: 

Максимальний бюджет проєктної пропозиції за Лотом 1 не повинен перевищувати 20,000–30,000 доларів США; за Лотом 2 – 25,000 доларів США на один грант. Максимальний термін реалізації проєкту становить 12 місяців для Лоту 1 та 3 місяці для Лоту 2. 

Внесок від організації-виконавця або з інших джерел буде розглядатися і вважатиметься перевагою для заявника. Цей внесок може бути зроблений як у фінансовій, так і в нефінансовій формі (наприклад, оплата праці персоналу організації, надання офісу, обладнання для виконання завдань проєкту тощо). 

8. ПРОЦЕДУРА ВІДБОРУ 

8.1. Процедура оцінки 

Спеціалісти ПРООН проведуть попередню перевірку на відповідність технічним критеріям. На цьому етапі ПРООН може запросити додаткову інформацію на свій розсуд. 

Для забезпечення повної прозорості процесу, ПРООН формує Оцінковий Комітет (ОК), який оцінюватиме ті пропозиції, що пройшли перший етап. ОК – повноважний тимчасовий орган, який відповідає за розгляд, відбір та рекомендацію декількох проєктів до підтримки. ОК залишає за собою право отримати незалежну експертну думку в ході оцінки і відбору проєктів.  

8.2. Критерії оцінки заявок 

Пропозиції будуть оцінюватись ОК за наступними критеріями: 

 • Якість та відповідність грантової заявки широкій тематиці, описаній у пункті 2 даного грантового конкурсу; 
 • Продемонстрована здатність запропонованої команди впоратися з обсягом робіт, перелічених у грантовій заявці; 
 • Продемонстрований фокус проєкту на реалізації прав людини та впровадженні гендерної рівності; 
 • Якість запропонованих мереж (включаючи кількість партнерів, запропонованих для впровадження, та вже існуючі мережі, пов’язані з головним заявником). 

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

9.1. Моніторинг та оцінка, рамки для реалізації проєкту 

Грантоотримувач несе відповідальність за моніторинг виконання проєкту та оцінку його результатів. ПРООН здійснюватиме моніторинг проєкту через перевірку звітів грантоотримувачів, онлайн консультації, виїзди на місця, зустрічі з персоналом проєкту та зацікавленими сторонами, участь у заходах проєкту тощо. 

9.2. Звітування 

Організація-грантоотримувач подає такі звіти у форматі, наданому ПРООН: 

 • короткі звіти на вимогу, які періодично вимагає ПРООН у випадках, коли інформація про реалізацію програми потрібна в період між звітними періодами; 
 • проміжний звіт, що включає опис прогресу виконання заявлених заходів та підсумок першої половини терміну реалізації проєкту; 
 • фінальний звіт, що включає підсумок діяльності та результатів, а також фінансовий звіт за загальну тривалість угоди. 

10. ДОДАТКИ

Завантажуйте форму проєктної пропозиції тут. 

Завантажуйте додатки тут.