Грантовий конкурс «Посилення спроможності громад у наданні допомоги постраждалим від вибухонебезпечних предметів та інформування про її надання у партнерстві з організаціями громадянського суспільства»

25 April 2024
Фото: Danylo Pavlov / UNDP в Україні

1. Довідкова інформація

Цей грантовий конкурс організовано в межах діяльності, спрямованої на допомогу постраждалим від вибухонебезпечних предметів, двох проєктів UNDP в Україні: «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні» (JSB FY2023) та «Проєкту протимінної діяльності в Україні» (MAP).  Діяльність, спрямована на допомогу постраждалим від вибухонебезпечних предметів реалізується командою з реабілітації та інклюзії в межах портфоліо з Демократичного врядування UNDP в Україні.

Основною метою проєкту JSB FY2023 є трансформаційне відновлення після руйнувань, масової загибелі людей,  переміщення та страждань, спричинених війною в Україні, та сприяння безпеці людей в Україні шляхом здійснення узгоджених негайних заходів для подолання взаємопов’язаних і багатовимірних загроз, з якими сьогодні стикається Україна. Щоб максимізувати позитивні результати трансформаційного відновлення, заходи проєкту будуть зосереджені на  шести пріоритетних тематичних сферах: 1) відновлення інфраструктури; 2) протимінна діяльність та допомога постраждалим від вибухонебезпечних предметів; 3) розбір завалів та переробка сміття; 4) економічне відновлення; 5) координація державного відновлення; 6) доступ до правосуддя та права людини.

У тематичній сфері проєкту JSB FY2023 «Допомога постраждалим від вибухонебезпечних предметів» (Активність 2.6) передбачається зміцнення спроможності органів протимінної діяльності та служб реагування на надзвичайні ситуації для захисту цивільного населення від загроз, пов’язаних з вибухонебезпечними предметами, та забезпечення безпечного середовища для життя людей і їх соціально-економічної діяльності.

Проєкт MAP має на меті посилити національний потенціал з протимінної діяльності шляхом покращення управління, координації та інтеграції протимінної діяльності з гуманітарними та  планами розвитку, а також мінімізації у впливі вибухонебезпечних предметів (ВНП) на постраждалі громади шляхом сприяння доступу до безпечних і продуктивних земель для покращення засобів існування та доступу до базових послуг, зниження ризику заподіяння шкоди постраждалому населенню та покращення якості життя людей, постраждалих від ВНП. Проєкт MAP має на меті використовувати протимінну діяльність як фактор сприяння відновленню та стійкості, а також підвищити соціально-економічний розвиток на територіях, які постраждали внаслідок війни. Для досягнення цієї мети, заходи проєкту будуть зосереджені на наступних семи результатах: 1) розблокування територій для їх безпечного та продуктивного  використання, а також усунення ризиків, пов’язаних з вибухонебезпечними предметами; 2) розширення спроможності місцевих виконавців протимінної діяльності; 3) підвищення спроможності національних органів влади; 4) покращення доступу до медичних послуг, підтримки психічного здоров’я та психосоціальної підтримки (MHPSS), а також можливостей соціально-економічної інтеграції постраждалих від ВНП; 5) підвищення обізнаності про ризики вибухонебезпечних предметів; 6) розширення співпраці з гуманітарними, миротворчими і екологічними акторами, та організаціями з розбудови миру; 7) зменшення запасів вибухонебезпечних предметів (буде реалізовано у післявоєнний період).

У межах Активності 4.2 проєкту MAP буде надана підтримка у вдосконаленні систем перенаправлення та доступу до місцевих закладів реабілітації. Заходи будуть реалізовані у співпраці з діючими програмами допомоги постраждалим від ВНП, що входять до портфоліо з Демократичного врядування UNDP в Україні. Ця діяльність дозволить провести  мапування наявних надавачів послуг в країні. Що, в свою чергу, сприятиме кращому розумінню потреб на місцевому рівні та гарантуватиме доступ та охоплення послугами всіх, хто їх потребує. Системи перенаправлення будуть впроваджені з метою забезпечення доступу до місцевих реабілітаційних закладів, послуг з підтримки психічного здоров’я і психосоціальної підтримки (MHPSS) та медичного обслуговування для потреб фізичного і психічного здоров’я постраждалих від ВНП та членів їхніх сімей, включаючи операторів протимінної діяльності, якщо це необхідно.

Масова поширеність наземних мін, касетних боєприпасів та інших вибухонебезпечних залишків війни (ВЗВ) в Україні становить значну та зростаючу загрозу. Зважаючи на тривалі виклики, зумовлені війною, та зростання кількості постраждалих внаслідок нещасних випадків з вибухонебезпечними предметами, Проєкт UNDP «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні» в рамках Діяльності 2.6 та «Проєкт протимінної діяльності UNDP в Україні» в рамках Діяльності 4.2 об'єднали зусилля для посилення спроможності громад, постраждалих від ВНП, в організації та наданні допомоги постраждалим. Для цього впроваджується модель організації допомоги особам та громадам, які постраждали від ВНП. Ця модель розроблена експертами UNDP в Україні на основі Міжнародного стандарту протимінної діяльності (IMAS) 13.10 для забезпечення допомоги людям, постраждалим від ВНП та покращення якості їхнього життя.

Відповідно до IMAS 13.10, постраждалими від вибухонебезпечних предметів вважаються люди, які безпосередньо постраждали внаслідок інцидентів з вибухонебезпечними предметами, а також ті, хто постраждав опосередковано – члени їхніх сімей або громади, території яких забруднені ВНП. Слід зазначити, що термін «прямий постраждалий» відноситься до людини, яка зазнала нещасного випадку, незалежно від того, вижила ця особа чи ні, тоді як термін «людина, яка вижила» часто використовується для опису прямих постраждалих, які отримали поранення та/або травми, але не загинули внаслідок інциденту з ВНП.

IMAS 13.10 наголошує на необхідності комплексного підходу до підтримки постраждалих від ВНП, що охоплює широкий спектр послуг. Переважна більшість допомоги постраждалим, включаючи невідкладну та тривалу медичну допомогу, реабілітацію, психологічну та соціальну підтримку, сприяння доступу до освіти, соціальну та економічну інтеграцію, а також відповідні закони та політики, які здійснюється поза сектором протимінної діяльності, хоча сектор забезпечує важливі зв'язки. Ця підтримка має надаватися відповідно до норм і стандартів у галузях охорони здоров’я, реабілітації,  інклюзії людей з інвалідністю, освіти, зайнятості, соціального захисту. Таким чином, реалізація допомоги постраждалим від ВНП може бути досягнута лише шляхом забезпечення багатосекторного підходу. З цією метою експерти UNDP розробили модель організації допомоги особам та громадам, які постраждали від ВНП, яка складається з 17 елементів, а саме:

 • Інформування про ризики вибухонебезпечних предметів (EORE);
 • Повідомлення про інцидент та механізми реагування;
 • Поінформованість про маршрути постраждалих, види допомоги, послуги;
 • Домедична допомога;
 • Екстрена медична допомога;
 • Медична допомога у закладах охорони здоров’я (ЗОЗ);
 • Реабілітація;
 • Протезування: забезпечення та обслуговування протезних виробів;
 • Допоміжні засоби реабілітації: забезпечення, обслуговування та ремонт;
 • Психологічна допомога;
 • Соціальні послуги. Кейс-менеджмент постраждалих;
 • Послуги соціального захисту: оформлення статусів, пільг, грошових виплат;
 • Дошкільна та шкільна інклюзивна освіта;
 • Послуги сприяння зайнятості;
 • Створення умов доступності, безбар’єрності в громаді;
 • Підтримка груп самодопомоги, громадських організацій (ГО) для лобіювання інтересів постраждалих осіб та громад;
 • Організація дозвілля.

Діяльність UNDP з підтримки людей та громад, які постраждали від ВНП, в межах цього конкурсу має наступні пріоритети:

 • забезпечення мапування послуг в громаді і налагодження ефективної системи перенаправлення  для постраждалих від вибухонебезпечних предметів для отримання послуг;
 • розбудова спроможностей громади для забезпечення медичного обслуговування, реабілітації та протезування з метою ефективного задоволення потреб постраждалих від ВНП;
 • покращення доступу постраждалих до психологічної підтримки;
 • зміцнення спроможностей місцевих надавачів соціальних послуг та забезпечення кейс-менеджменту постраждалих;
 • підвищення спроможностей місцевих навчальних закладів для забезпечення безпечної та інклюзивної освіти;
 • створення можливостей для зайнятості постраждалих, зокрема людей з інвалідністю в громадах.
 • створення інклюзивного та безбар’єрного середовища у громадах, які постраждали від ВНП;
 • підтримка груп самодопомоги, громадських організацій, які опікуються питаннями постраждалих від ВНП, зркрема людей з інвалідністю;
 • підвищення обізнаності громадськості про допомогу постраждалим та адвокація створення системи послуг для постраждалих від ВНП.

У результаті проведення цього конкурсу UNDP в Україні прагне залучити громадські організації до підвищення обізнаності громадськості про послуги допомоги постраждалим та посилення спроможності закладів, залучених до надання допомоги постраждалим, шляхом навчання їх персоналу та/або закупівлі обладнання, а також мапування наявних послуг та забезпечення механізмів перенаправлення для ефективної організації допомоги постраждалим від ВНП.

UNDP в Україні рекомендує громадським організаціям розглядати модель організації допомоги особам та громадам, які постраждали від ВНП, як основу при підготовці своїх заявок.

2. Цілі конкурсу:

Лот 1. Мапування послуг в громаді та розробка маршрутів перенаправлення  постраждалих від вибухонебезпечних предметів для отримання ними послуг. Проєктні пропозиції повинні передбачати мапування наявних послуг, розробку та впровадження маршрутів перенаправлення, які слугуватимуть для виявлення, захисту та підтримки людей, які постраждали від ВНП та членів їхніх сімей, зокрема людей з інвалідністю. Система має забезпечувати їхнє з’єднання з необхідними послугами та підтримкою, наприклад, шляхом надання їм інформації про доступні послуги.

Запропоновані заходи мають бути зосереджені на наступному: Забезпечення комплексного мапування послуг і налагодження ефективної системи перенаправлення постраждалих від ВНП та членів їхніх сімей, зокрема для забезпечення доступу до  реабілітаційних та послуг послуг, послуг з психосоціальної підтримки (MHPSS), медичної допомоги, а також соціальних та інших дотичних послуг шляхом розробки каталогу послуг для постраждалих від ВНП; проведення інформаційних заходів для популяризації відповідних доступних послуг, маршрутів направлення постраждалих та інших можливостей покращення доступу до допомоги через розповсюдження інформаційних продуктів для підвищення обізнаності.

Лот 2. Впровадження моделі організації допомоги постраждалим від вибухонебезпечних предметів або окремих її елементів у громадах, які  забруднені вибухонебезпечними предметами.

Проєктні пропозиції подані в межах цього лоту, мають бути спрямовані на підвищення  спроможностей громад задовольняти потреби постраждалих. шляхом заповнення прогалин у необхідних послугах у  громадах. Зокрема: 

 • Розбудова спроможності громади у наданні медичних послуг, реабілітації та протезування з метою ефективного задоволення потреб постраждалих від ВНП: проведення оцінки потреб для виявлення прогалин в наявних послугах; забезпечення розвитку потенціалу державних чи комунальних медичних, реабілітаційних та протезних закладів, включаючи їхні мобільні служби, шляхом забезпечення цих закладів необхідним обладнанням та  підвищення кваліфікації персоналу, включаючи мультидисциплінарні команди; оснащення кабінетів асистивних технологій; обладнання укриттів у медичних та реабілітаційних закладах.
 • Покращення доступу постраждалих до психологічної підтримки: підвищення спроможності державних або комунальних надавачів послуг психологічної підтримки шляхом придбання необхідного обладнання та навчання персоналу; надання послуг психологічної підтримки постраждалим від ВНП та/або членам їхніх сімей .
 • Зміцнення спроможності місцевих надавачів соціальних послуг та забезпечення кейс-менеджменту постраждалих: підвищення спроможності закладів, які надають  соціальні послуги, шляхом модернізації інфраструктури для її доступності, закупівлі необхідного обладнання та навчання персоналу; кейс-менеджмент та надання соціальних послуг постраждалим від ВНП та членам їхніх сімей.
 • Підвищення спроможності місцевих навчальних закладів сприяти безпечній та інклюзивній освіті: оснащення навчальних закладів необхідним обладнанням для надання інклюзивної освіти; обладнання класів безпеки та укриттів у навчальних закладах.
 • Створення можливостей працевлаштування для постраждалих людей з інвалідністю в громадах: надання послуг сприяння працевлаштуванню та адаптації на робочому місці; надання консультативної підтримки роботодавцям щодо доступності робочих місць та робочого середовища; проведення професійного навчання та перекваліфікацї.
 • Створення інклюзивного та безбар’єрного середовища в громадах, які постраждали від ВНП:  заходи із забезпечення  доступості  та  безбар’єрного доступу до громадських послуг, включаючи культурні, спортивні та дозвіллєві заходи для людей з інвалідністю; підвищення обізнаності в суспільстві про права та потреби постраждалих зокрема людей з інвалідністю для сприяння створенню інклюзивного суспільства. 
 • Підтримка груп допомоги “рівний-рівному”, громадських організацій, які опікуються питаннями постраждалих від ВНП зокрема людей з інвалідністю: підвищення потенціалу груп самодопомоги, громадських організацій, які опікуються питаннями постраждалих від ВНП зокрема людей з інвалідністю, для сприяння їх активній реабілітації та адаптації.

ВАЖЛИВО

Громадським організаціям рекомендується здійснювати діяльність по Лоту 1 та Лоту 2 у громаді, територія якої вважається забрудненою/ймовірно забрудненою вибухонебезпечними предметами. Рекомендовано включити докази забруднення/ймовірного забруднення території громади вибухонебезпечними предметами до проєктної пропозиції. 

Якщо наявність деяких послуг, передбачених моделлю, не забезпечено на рівні громади, організація може запропонувати підтримати заклад на районному рівні. Якщо громадська організація бажає включити закупівлю обладнання для державного чи комунального закладу в межах проєкту, потрібно буде надати лист зацікавлення від цього закладу до підписання Грантової угоди з UNDP в Україні.

Лот 3.  Інформування (інформаційна компанія) про послуги для постраждалих від ВНП та адвокація створення таких послуг  на національному та місцевому рівнях.

Проєктні пропозиції  подані в межах цього лоту, мають бути спрямовані на поширення інформації про наявні послуги для допомоги постраждалим. Це не тільки дасть змогу постраждалим отримати необхідну підтримку, але й сприятиме розумінню конкретних проблем, з якими стикаються постраждалі від ВНП. Крім того, проєктні пропозиції можуть бути спрямовані на адвокацію створення   послуг необхідних для постраждалих від ВНП, на основі моделі організації допомоги особам та громадам, які постраждали від ВНП. Запропонована діяльність може бути зосереджена на наступному напрямі, але не обмежуватися ним:

 • Інформаційна кампанія з підвищення обізнаності про послуги постраждалим від ВНП і державні програми соціального захисту: розробка та проведення кампанії з підвищення обізнаності щодо наявних послуг і програм для постраждалих від ВНП, життєві історії та історії  успіху   постраждалих.

Лот 4. Підвищення обізнаності постраждалих від ВНП щодо реабілітації та забезпечення допоміжними засобами реабілітації осіб з інвалідністю, зокрема постраждалих від ВНП.

Проєктні пропозиції в межах цього лоту, мають сприяти полегшенню доступу до реабілітаційних послуг і допоміжних засобів реабілітації (ДЗР), а також бути спрямовані на підкресленні важливості створення інклюзивного середовища, висвітлюючи проблеми, з якими стикаються люди з інвалідністю, зокрема постраждалі від ВНП. 

Запропонована діяльність може бути зосереджена на наступному напрямі, але не обмежуватися ним:

 • Інформаційна кампанія з підвищення обізнаності щодо реабілітації та допоміжних засобів реабілітації для людей з інвалідністю, зокрема  постраждалих від ВНП.

3. Учасники конкурсу

Громадські організації повинні мати статус неурядової громадської чи благодійної організації, громадської спілки чи об’єднання, бути офіційно зареєстрованими в Україні не менше року, та/або мати підтверджений досвід реалізації подібних проєктів за підтримки міжнародних донорів чи проєктів технічної допомоги. Конкурс не передбачає надання грантів комерційним організаціям, політичним партіям, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, релігійним спільнотам, фізичним особам і підприємцям.

3.1. Прийнятність організації  для фінансування UNDP: Прийнятність організації для фінансування UNDP буде оцінюватися відповідно критеріїв  «Контрольного списку оцінювання спроможності» CACHE.

3.2. Географія проєктів

Діяльність в межах Лоту 1 може здійснюватися в таких областях, які постраждали внаслідок війни: Донецька, Луганська, Харківська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Одеська, Дніпровська та Київська області. Пріоритетними для Лоту 1 є Харківська та Миколаївська області.

Діяльність в межах Лоту 2 має здійснюватися в наступних областях, які постраждали внаслідок війни: Донецька, Луганська, Харківська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Одеська, Дніпровська та Київська області. Пріоритетними для Лоту 2 є Харківська, Миколаївська, Одеська та Київська області.

У межах Лоту 2 також може бути розглянута підтримка реабілітаційних установ, які надають послуги постраждалим, у таких областях: Чернівецькій, Івано-Франківській, Хмельницькій, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Тернопільській, Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Рівненській та Житомирській областях.

Діяльність в межах Лоту 3 та Лоту 4 може здійснюватися в усіх областях України.

4. Етапи конкурсу

Етап I – Подання КОНЦЕПЦІЙ ПРОЄКТІВ 

Концепції проєктів подаються в довільній формі, загальним обсягом не більше 2 сторінок формату А4 відповідно до запропонованої структури:

 • назва організації-заявниці та пропонована назва проєкту;
 • контактні дані, включно з електронною адресою та мобільним номером телефону координатора проєкту;
 • номер лоту та пріоритетні напрями діяльності;
 • мета та основні завдання проєкту;
 • попередній перелік заходів, спрямованих на досягнення цілей;
 • кількісні (кількість прямих та непрямих бенефіціарів, включаючи постраждалих від ВНП, людей з інвалідністю, пацієнтів, отримувачів послуг, загальна чисельність населення постраждалої громади тощо) та якісні очікувані результати;
 • партнери;
 • терміни реалізації проєкту;
 • орієнтовний бюджет без деталізації.

Грантовий конкурс проводитиметься на раундовій основі: у межах першого раунду концепції проєктів  мають бути подані  до 20 травня 2024 р. Усі проєктні пропозиції, подані після початкового терміну, переглядатимуться щомісяця до повного використання бюджету на гранти.

Концепції  проєктів перевірятиме та аналізуватиме команда UNDP в Україні відповідно до критеріїв оцінки та релевантності пріоритетам грантового конкурсу.

Етап II – Подання ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Організаціям, відібраним за результатами розгляду та попереднього оцінювання концепцій проєктів, буде запропоновано подати проєктні пропозиції шляхом заповнення форм за встановленим зразком. Форми проєктних пропозицій будуть надіслані тільки організаціям, відібраним за результатами І етапу конкурсу. Організація-заявник матиме до двох тижнів, щоб підготувати та  подати проєктну пропозицію.

Переможці конкурсу будуть обрані за результатами оцінювання проєктних пропозицій Котитет з відбору грантів. UNDP в Україні укладе Грантові угоди з тими фіналістами конкурсу, які будуть рекомендовані до фінансування.

5. Бюджет і дозволені витрати:

Прийнятні витрати повинні:

 • бути необхідними для здійснення проєктної діяльності;
 • бути такими, які заявник може здійснити протягом періоду реалізації проєкту;
 • відповідати принципам належного фінансового менеджменту, зокрема, критеріям співвідношення ціни, якості та економічної ефективності;
 • бути належним чином зафіксованими, забезпечуючи можливості ідентифікування та перевірки, а також підтверджені оригінальними підтверджуючими документами.

Грант UNDP може бути використаний лише на покриття таких витрат:

 • заробітна плата співробітників і винагорода експертів;
 • інформаційні та комунікаційні послуги;
 • закупівля консультаційних послуг і укладання контрактів за умови, що вони мають вагоме значення для досягнення цілей і виконання завдань проєкту;
 • закупівля обладнання для закладів екстреної медичної допомоги, закладів охорони здоров’я, реабілітації; обладнання для забезпечення послуг з телемедицини, психологічної підтримки, соціальних послуг; обладнання для протезних майстерень, закладів інклюзивної освіти, доступного спорту, дозвілля, культури;
 • придбання транспортних засобів для екстреної медичної допомоги, мобільних груп з реабілітації та надання соціальних послуг;
 • закупівля обладнання та проведення незначних ремонтних робіт для забезпечення доступності та безбар’єрності громадських місць, адміністративних будівель та публічних послуг;
 • закупівля обладнання/засобів, які будуть використовуватися для цілей реабілітації та протезування;
 • оренда, кейтеринг та інші послуги, передбачені проєктною діяльністю;
 • друк і копіювання;
 • аудіо-/відео виробництво;
 • розміщення та поширення інформаційних матеріалів;
 • комунальні послуги;
 • витратні та офісні матеріали;
 • витрати на відрядження (за умови, що відрядження відповідають внутрішнім правилам UNDP в Україні).

Неприйнятними є наступні витрати:

 • витрати на підготовку проєктної пропозиції;
 • наукові дослідження;
 • сплата заборгованості;
 • збитки, пов’язані з валюто-обмінними операціями.

6. Умови фінансування та терміни виконання:

Бюджет проєктної пропозиції має становити не більше 50 000 доларів США для Лоту 1 і Лоту 4 та не більше 100 000 доларів США для Лоту 2 і Лоту 3.

У виняткових випадках і за умови схвалення Комітетом з відбору грантів, бюджет  проєкту може сягати  150 000 доларів США (від заявника вимагається вагоме обґрунтування).

Не більше 70%  суми гранту може бути витрачено на закупівлю обладнання за умови чіткого обґрунтування його необхідності для досягнення цілей проєкту.

Усі проєкти в межах даного гранту мають передбачати завершення діяльності до 31 грудня 2024 року.

UNDP в Україні сплачуватиме транші в межах Грантової угоди наперед, за винятком останнього траншу. ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Останній транш, мінімальний розмір якого становить не менше 10% від загальної суми гранту, повинен бути покритий за рахунок власних коштів організації. Після успішної перевірки фінального фінансового звіту UNDP в Україні компенсує прийнятні витрати, понесені в межах третього траншу.

7. Процедура подання проєктних пропозицій:

Грантовий конкурс буде опубліковано на таких платформах:

 • UNDP в Україні: на веб-сайті організації www.undp.org.ua та на сторінці Facebook;
 • інші доцільні соціальні мережі та інформаційні портали. 

Концепції проєктів та проєктні пропозиції мають бути підготовлені українською мовою.

До пакету ПРОЄКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ входять:

 1. Заповнена форма проєктної пропозиції (форма буде надана, у форматі Microsoft Word).
 2. Копія Статуту організації-заявниці (у форматі PDF).
 3. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію (у форматі PDF).
 4. Банківські реквізити (у форматі PDF).
 5. Резюме спеціалістів, які будуть залучені до реалізації проєкту (у форматі Microsoft Word або PDF).
 6. Заповнена та підписана форма самооцінки (форма буде надана, у форматі PDF).
 7. Інша відповідна супровідна документація, зокрема, рекомендаційні листи, технічні завдання для найманих експертів, переліки обладнання, що закуповуватиметься тощо (у форматі Microsoft Word або PDF).

Пакет проєктної пропозиції подається заархівованим файлом *.zip або *.rar та не повинен бути захищеним паролем; загальний обсяг файлу не повинен перевищувати 35 Мб. Пакет потрібно надсилати на вказану електронну адресу із зазначенням назви конкурсу в заголовку листа. П роєктні пропозиції, надіслані іншими засобами, в інших форматах, окрім названих вище, розглядатися не будуть.

Концепції проєктів та пакети проєктних пропозицій  надсилаються електронною поштою на адреси:  grants.ua@undp.org та hanna.lienivova@undp.org із зазначенням у темі листа назви конкурсу «Посилення спроможності громад у наданні  допомоги постраждалим від вибухонебезпечних предметів та інформування про її надання у партнерстві з організаціями громадянського суспільства». Також під час подачі концепції проєктів обов’язково має бути заповнена Microsoft-форма

Контактні особи:

 • Ганна Лєнівова, аналітикиня з малих грантів, UNDP: hanna.lienivova@undp.org
 • Тетяна Паламар, аналітикиня з комунікацій, UNDP: tetiana.palamar@undp.org

8. Процес відбору

8.1. Процедура оцінювання

Для забезпечення повної прозорості та справедливості процесу UNDP в Україні сформує Комітет з відбору грантів, який оцінюватиме пропозиції, що пройшли перший етап відбору. Комітет є тимчасово уповноваженим органом, який відповідає за розгляд, відбір і рекомендацію пропозицій до фінансування. Комітет відбору грантів може приймати рішення щодо отримання додаткових незалежних експертних висновків у процесі відбору.

Подальші кроки у процесі оцінювання пропозиції на отримання малого гранту (МГ) відбуватимуться у такій послідовності:

 • команда проєкту попередньо перевіряє концепції проєків  на отримання МГ відповідно до відповідності пріоритетам конкурсу та повідомляє успішних кандидатів, що вони можуть подавати повні пакети проєктних пропозицій (етап І); 
 • Комітет з відбору грантів проводить засідання, на якому розглядає прийнятні пакети проєктних пропозицій на отримання МГ, керуючись критеріями оцінювання, та рекомендує ті, що набрали найбільшу кількість балів, до укладення грантових угод (етап ІІ). Крім того, для оцінки спроможності та потенціалу заявників реалізувати запропонований грант буде використано інструмент оцінки спроможності партнера (РСАТ), а також перевірку щодо питань боротьби з відмиванням коштів та PSEA спроможностей. Попередньо відібрані заявники також будуть зобов’язані надати команді проєкту сертифікати про проходження навчання з PSEA (UNDP надасть посилання на онлайн-курс додатково) для всіх співробітників організації-заявника;
 • відповідно до результатів оцінювання Комітетом з відбору грантів спроможності відібраних організацій, складається протокол, в якому зазначаються проєктні пропозиції, які було включено до списку рекомендованих до фінансування;
 • UNDP укладає грантові угоди з громадськими організаціями. 

8.2. Критерії оцінювання проєктних пропозицій

Комітет відбору грантів проводить оцінювання проєктних пропозиції за такими критеріями:

  Зведена форма оцінювання технічної пропозиціїМаксимальна кількість балів
 1.Відповідність проєктної пропозиції основним темам грантового конкурсу25
 

 

2.

Здатність запропонованої проєктної команди організації (співробітники та запропоновані консультанти) до виконання обсягу робіт, описаних у проєктній пропозиції

 

20

 3.Якість запропонованих платформ та інструментів для розповсюдження результатів10
 4.Підтверджений досвід роботи у сфері допомоги постраждалим від вибухонебезпечних предметів15
 5.Забезпечення сталості проєкту10
 6.Якість і реалістичність бюджетної пропозиції20
  Загальна сума100

9. Звітування, моніторинг та оцінювання

9.1. Моніторинг і оцінювання, рамки реалізації проєкту

Грантоотримувач несе відповідальність за моніторинг виконання проєкту та оцінювання його результатів. UNDP в Україні здійснюватиме моніторинг проєкту за допомогою звітів Грантоотримувачів, онлайн-консультацій, візитів на місця, зустрічей зі співробітниками проєкту та зацікавленими особами, а також участі у заходах проєкту.

9.2. Звітування

Грантоотримувач подає наступні звіти відповідно до формату UNDP в Україні:

 • Проміжні звіти, зокрема, опис діяльності, результати та погоджені показники моніторингу, а також фінансові звіти – залежно від тривалості запропонованого проєкту (вказується у відповідній угоді);
 • Короткі звіти на вимогу, надання яких може періодично потребувати UNDP у випадках, коли в період між звітними періодами потрібна інформація про впровадження заходів в межах грантового проєкту;
 • Звіт про завершення діяльності, до якого належить стислий виклад діяльності та результатів, а також фінансовий звіт за весь час дії угоди.

Додатки:

Форма заявки