ПРООН оголошує грант на розвиток центрів життєстійкості громад у м. Кам’янське Дніпропетровської області та м. Кременчук Полтавської області

16 August 2023
Ілюстрація: ПРООН в Україні

У цьому Оголошенні надається інформація для неурядових організацій, які діють в Україні, щодо конкурсу пропозицій, оголошеного Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні за напрямом розвитку фізичної та інституційної інфраструктури з метою залучення громадянського суспільства до процесів відновлення шляхом створення центрів життєстійкості громад; у ньому також надаються пояснення щодо порядку подання проєктних пропозицій. В Оголошенні містяться критерії відповідності вимогам конкурсу пропозицій, пояснюється процес подання та відбору проєктних пропозицій, а також критерії оцінки проєктів, які мають бути відібрані за результатами цього конкурсу.

Конкурс пропозицій проводиться за таким цільовим напрямом:

UN_RPP_3_2023_8_RC: Розвиток центрів життєстійкості громад у м. Кам’янське Дніпропетровської області та м. Кременчук Полтавської області

ПРООН уже тривалий час працює у галузі залучення молоді в Україні та визнає молодь ключовим рушієм змін. Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну серед молоді значно посилився волонтерський рух, про що свідчать дані нещодавно проведеного дослідження ПРООН-UNFPA «Вплив війни на молодь». Зокрема, 30% респондентів відповіли, що долучилися до волонтерства у 2022 році — для порівняння, за даними аналогічного дослідження 2021 року лише 6% заявили, що вони вперше долучилися до волонтерства.

Подібні результати показують й інші нещодавні опитування. Вони відзначають, що почуття громадянського обов’язку серед молоді — тобто ступінь відчуття людиною того, що звичайні люди можуть упроваджувати зміни у своїх громадах — є значно вищим, ніж фактична залученість молоді. Такі статистичні дані підкреслюють високу актуальність проєктів, спрямованих на створення умов і механізмів для повноцінного залучення молоді до процесів відновлення та реалізації накопиченого потенціалу.

У зв’язку з цим ПРООН і Фонд Народонаселення ООН в Україні (UNFPA) у межах проєкту «EU4Recovery —Розширення можливостей громад в Україні» (EU4Recovery) за фінансової підтримки Європейського Союзу спільно реалізують конкретну ініціативу, а саме: створення центрів життєстійкості громади (ЦЖГ).

ЦЖГ є центрами, що керуються громадою і надають послуги її жителям, з особливою увагою до найуразливіших груп, зокрема — внутрішньо переміщених осіб (ВПО), ветеранів, представників етнічних груп, людей із інвалідністю тощо. Такі центри діють на основі адаптивної моделі, пропонуючи різноманітні послуги та ініціативи UNFPA, спрямовані на задоволення найнагальніших потреб молоді, жінок і сімей. Основне спрямування у роботі ЦЖГ визначається у тісній співпраці з місцевими органами влади, активістами та громадськими організаціями, з урахування конкретних потреб у кожній громаді.

Діяльність ЦЖГ охоплює широкий спектр молодіжних програм під керівництвом UNFPA, зокрема «ProSkills», сприяння розвитку навичок спілкування майбутнього та стратегії подолання травм, спричинених війною, серед підлітків; молодіжні форуми; ініціативи на підтримку розбудови потенціалу молодіжних неурядових організацій (НУО), а також упровадження молодіжних проєктів. ЦЖГ також приділятимуть особливу увагу діяльності, спрямованій на сім’ї, з урахуванням актуального соціального контексту України. Наприклад, залежно від умов у цільовій громаді діяльність може включати в себе передові практичні методи UNFPA та заходи, спрямовані на підвищення життєстійкості, з особливою увагою до переміщених сімей; сімей, розлучених через війну; сімей, які втратили своїх рідних; сімей ветеранів тощо. ЦЖГ також надаватимуть пріоритетного значення запобіганню гендерно зумовленому насильству (ГЗН), за допомогою таких програм, як «Не дрібниці», що спрямовані на боротьбу з токсичними гендерними стереотипами, а також діяльність зі зміцнення потенціалу місцевих громадських активістів щодо запобігання гендерному насильству.

Водночас ЦЖГ є загальними хабами, що можуть вести ефективну взаємодію з різними проєктами у громадах. Наприклад, у сфері розвитку соціальної інфраструктури для ВПО ЦЖГ можуть слугувати платформами для інтеграційних заходів і проєктів. Вони також можуть сприяти діяльності робочих груп з громадської безпеки та соціальної згуртованості, надаючи цим групам спільний простір для вироблення стратегій. Крім того, ЦЖГ можуть забезпечувати підтримку діяльності рад/робочих груп ВПО, надаючи платформу для проведення технічних консультацій, координації та обміну досвідом. Загалом, діючи як гнучкі інклюзивні простори, ЦЖГ посилюють громадські ініціативи.

Беручи до уваги весь спектр варіантів досягнення синергетичного ефекту та ключову роль молоді у розбудові безпеки громади, ПРООН шукає досвідчену організацію для здійснення загального нагляду за відбудовою, а також для розробки та пілотного випробування моделі заходів безпеки громади, яка включатиме у себе компонент посилення потенціалу. Ця модель має активно залучати чоловіків і жінок-членів громади, зокрема молодь, ВПО, ветеранів, людей із інвалідністю та інші вразливі групи, забезпечуючи середовище, яке сприяє їхній участі та співпраці з надавачами послуг у сфері безпеки. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ РОЗВИТКУ ООН

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні працює в 170 країнах і територіях із метою ліквідації бідності, зменшення нерівності, подолання відчуження та розбудови стійкості задля підтримки прогресу в цих країнах. Як агентство розвитку системи ООН, ПРООН відіграє вирішальну роль у допомозі країнам у досягненні Цілей сталого розвитку (ЦСР).

В Україні ПРООН працює у п'яти програмних сферах підтримки: посилення потенціалу Уряду України в реагуванні на кризи та їх подолання; безперервне надання державних послуг; надання термінової допомоги з відновлення та відбудови; життєзабезпечення та підтримка приватного сектору; громадянське суспільство та підтримка соціальної структури.

Війна в Україні вже призвела до величезних людських жертв, безпрецедентного переміщення населення як всередині країни, так і до сусідніх країн та катастрофічного руйнування інфраструктури. 18 років соціально-економічних досягнень України опинилися під загрозою. Основне завдання ПРООН полягає в тому, щоб якомога повніше зберегти здобутки розвитку та якнайшвидше повернути Україну на шлях досягнення ЦСР.

11 квітня 2022 року ПРООН розпочала свою Програму з підвищення стійкості та відновлення, щоби мати можливість негайно реагувати на гуманітарні проблеми та виклики, які виникають у сфері розвитку. Загальна мета полягає у збереженні здобутків розвитку в Україні, пом’якшенні ризиків занурення в кризу управління та надання послуг, впровадженні заходів для відновлення після початку гуманітарної допомоги та сприянні швидкому поверненню до шляхів розвитку та процесів для досягнення ЦСР.

Програма із відновлення та розбудови миру є невід’ємною частиною ПРООН через структуру Програми з підвищення стійкості та відновлення. Програма із відновлення та розбудови миру спрямована на вирішення першочергових потреб на сході України, що виникли після розгортання збройного конфлікту навесні 2014 року. Програма підтримує економічне відновлення постраждалих від війни громад, подальше прискорення децентралізації та реформ охорони здоров’я, а також посилення громадської безпеки та соціальної згуртованості в цільових громадах. Незважаючи на те, що Програма із відновлення та розбудови миру спочатку була розроблена для реагування та пом’якшення причин і наслідків збройного конфлікту на сході України, після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Програма поширила свою діяльність на найбільш постраждалі від війни області України, розташовані переважно на сході та півдні України.

Спираючись на попередній досвід та заради посилення стійкості та швидкого відновлення постраждалих від війни громад в обраних цільових районах України, ПРООН та Європейський Союз — наш довгостроковий партнер (зокрема в межах програмної діяльності ПРООН на сході) — паралельно запустили проєкт «EU4Recovery – Розширення можливостей громад в Україні» (EU4Recovery), який забезпечить мультиплікаційний ефект шляхом подальшого розширення ключових заходів, згаданих вище.

Заходи EU4Recovery згруповані за такими ключовими цілями:

 • цільові громади повинні мати розширений доступ до якісних державних послуг, які можуть задовольнити потреби всіх груп населення, приділяючи особливу увагу найуразливішим групам;
 • покращення громадської безпеки та підтримка зміцнення соціальних звʼязків у цільових громадах проєкту.

EU4Recovery впроваджується за допомогою підходу, орієнтованого на роботу з територіями, за допомогою якого синергія, отримана від багатогалузевого підходу, максимально впливає на життя людей на рівні громади.

Фінансування грантів буде надано в межах проєктів міжнародної технічної допомоги, а саме: «EU4Recovery – Розширення можливостей громад в Україні» за підтримки Європейського Союзу.

3.ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ ТА ТЕРИТОРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРСУ

3.1. Громадські або благодійні організації, що подаватимуть проєктні пропозиції за цим конкурсом, мають відповідати таким обов’язковим вимогам:

 • бути офіційно зареєстрованими зі статусом юридичної особи на підконтрольній території України;
 • мати статус неприбуткової або благодійної організації (коди неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 0039 або 0048);
 • мати досвід роботи від трьох років відповідно до тематики конкурсу (у сфері соціальної згуртованості, підтримки соціальних ініціатив, розширення прав і можливостей молоді, інтеграції ВПО, гендерної рівності, підвищення обізнаності громадськості щодо прав і потреб ветеранів та інших вразливих груп населення, допомоги постраждалим від гендерно зумовленого насильства тощо);
 • мати підтверджений досвід упровадження щонайменше трьох проєктів та звітування за ними;
 • мати відповідних фахівців і персонал проєкту для його реалізації (керівник проєкту, фінансовий спеціаліст/бухгалтер, локальні координатори та інші фахівців відповідно до потреб проєкту); 
 • мати досвід реалізації проєктів із інфраструктурною складовою;
 • досвід співпраці з міжнародними організаціями є додатковою перевагою.

3.2. Персонал, залучений до виконання проєкту, має відповідати таким вимогам:

 • проєктна команда щонайменше має складатися з керівника проєкту (відповідального за загальну координацію імплементації проєкту та подання відповідних звітів Програмі розвитку ООН), бухгалтера (відповідального за ведення обліково-фінансової звітності) та осіб, безпосередньо залучених до імплементації проєкту;
 • вища освіта за напрямами педагогіка, соціологія, економіка, державне управління, соціальні науки або іншими дотичними напрямами для керівника проєкту, вища освіта інших членів команди;
 • досвід роботи з громадянським суспільством не менше п’яти років (для керівника проєкту), підтверджений практичний досвід роботи з молодіжними проєктами буде значною перевагою;
 • знання мов — вільне володіння українською мовою;
 • бухгалтер повинен мати вищу освіту (пов’язану із бухгалтерським обліком) або досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку не менше трьох років;
 • готовність упроваджувати всі правила та регламенти співпраці, запропоновані міжнародними партнерами.

3.3. Території реалізації конкурсу, вимоги до реєстрації та досвіду організацій:

Проєкт, який буде впроваджуватися за кошти цього грантового конкурсу, планується до реалізації на території Дніпропетровської та Полтавської областей.

До участі допускаються лише громадські організації, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність у відповідних областях.

3.4. Параметри, які визначатимуть, чи може НУО отримати за фінансування ПРООН, ґрунтуватимуться на контрольному списку оцінки потенціалу CACHE.

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть. Заявки, надіслані від фізичних осіб, комерційних організацій, державних установ і організацій, органів місцевого самоврядування, профспілок, політичних партій, релігійних організацій, розглядатися не будуть.

Організації, що мають поточну грантову угоду із компонентом «Громадська безпека та соціальна згуртованість» Програми із відновлення та розбудови миру, можуть подавати проєктні заявки на цей конкурс за умови, якщо їхня проєктна діяльність за поточною угодою буде повністю завершена до 1 вересня 2023 року (включно із поданням фінансової і програмної звітності).

4. ОПИС ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Цей проєкт, спрямований на залучення потенціалу чоловіків і жінок — членів громади, зокрема молоді, ВПО, ветеранів, людей із інвалідністю та інших уразливих груп — до зусиль повоєнного відновлення, має на меті створення безпечніших, згуртованіших і стійкіших громад шляхом підтримки розвитку необхідної інфраструктури та сприяння розвитку потенціалу громадянського суспільства. Ці зусилля мають два найважливіші компоненти: (1) інфраструктурний компонент, який передбачає ремонт ЦЖГ з метою створення середовища, сприятливого для навчання та соціальної взаємодії, і (2) компонент посилення потенціалу, який передбачає розробку моделі співпраці між ЦЖГ, громадою та надавачами послуг безпеки, а також створення відповідної програми навчання.

У липні 2023 року в межах створення ЦЖГ було проведено стратегічне засідання, у якому взяли участь представники та представниці місцевих органів влади, UNFPA, ПРООН, партнери-виконавці, молодіжна спільнота, лідери думок, активні учасники громад, надавачі послуг у сфері безпеки.

Місія Центру була сформульована так: «Сприяння зміцненню соціальної згуртованості та підвищенню рівня безпеки громади шляхом створення платформи з метою формування та розвитку життєстійкості чоловіків і жінок-членів громади, інформування про можливості та підтримку реалізації їхніх ініціатив».

Протягом роботи стратегічного засідання одним із найважливіших завдань було визначено забезпечення громадської безпеки, а також підтримку молоді. Зокрема, було вирішено, що діяльність центру може бути спрямована на взаємодію з постачальниками послуг у сфері безпеки, правову освіту, сприяння реінтеграції ветеранів та інтеграції ВПО і їхніх сімей, психологічну підтримку молоді, особливо жінок, ветеранів, і на протидію вигоранню серед волонтерів.

Відповідно цей проєкт спрямований на створення сприятливих умов для використання потенціалу чоловіків і жінок-членів громади, включно з молоддю та представниками вразливих груп, з метою побудови безпечніших громад у контексті післявоєнного відновлення.

Обрана організація відповідатиме за впровадження (1) інфраструктурного компоненту та (2) компоненту посилення потенціалу.

Інфраструктурний компонент

У межах інфраструктурного компоненту обрана НУО здійснюватиме керівництво ремонтними роботами в приміщеннях ЦЖГ. Організація може запропонувати закупівлю обладнання для забезпечення діяльності у сфері безпеки громади.

Команда НУО відповідатиме за управління повним циклом тендерного процесу та координацію з місцевими органами влади. Сюди входить підготовка та оприлюднення тендерної документації, запрошення потенційних постачальників і надання відповідей на їхні запити, а також проведення оцінки тендерних пропозицій з метою вибору найкваліфікованішого підрядника. Після підписання контракту організація контролюватиме виконання робіт із метою забезпечення дотримання вимог до якості, графіку виконання та бюджету. Водночас мають бути розроблені детальні звіти про закупівлі та виконання ремонтних робіт відповідно до встановлених протоколів.

Компонент посилення потенціалу

У межах цього компоненту обрана організація має виконувати такі завдання:

1. Розробка компоненту безпеки громади моделі ЦЖГ

Команда проєкту має розробити комплексний компонент безпеки громади моделі ЦЖГ (наприклад, співпраця між громадою та постачальниками послуг безпеки з використанням платформи ЦЖГ). Концепція має охоплювати різні виміри співпраці та програмних заходів, до яких можуть залучатися постачальники послуг безпеки та інші партнери, які проводитимуть заходи з підвищення обізнаності, співпраці та розвитку навичок серед чоловіків і жінок-членів громади, зокрема молоді, ВПО, ветеранів, людей із інвалідністю та інших вразливих груп. Цей компонент буде покладено в основу сприяння поліпшенню відносин і взаємного розуміння між ключовими зацікавленими сторонами. Розроблена модель має ґрунтуватися на результатах Стратегічного засідання (що будуть надані ПРООН); вона має доповнюватися надійною методологією впровадження. Така методологія повинна забезпечувати можливість управління процесом систематичного та стабільного запровадження та підтримання такої структури співпраці.

2. Створення навчальних програм і матеріалів

Невід’ємною частиною методології стане навчальна програма, до складу якої повинні входити аспекти, описані в попередньому розділі, включно з основними навичками, що необхідні представникам громади для ефективної співпраці з постачальниками послуг безпеки. Програма навчання має гарантувати, що після її проходження учасники та учасниці матимуть належні навички та здатність до підвищення рівня безпеки у громаді.

Навчальні заходи можуть охоплювати такі теми, як безпека громади, протипожежна безпека та залучення громадян до її зміцнення, протидія шахрайству, протидія гендерному насильству, профілактика професійного вигорання, підтримка психічного здоров’я, взаємодія між поколіннями, інтеграція та реінтеграція ВПО та ветеранів.

Навчальні заходи можуть бути спрямовані на юнаків, дівчат, ВПО, спільноту ветеранів, осіб з інвалідністю, осіб старшого віку та інші вразливі категорії населення.

Експерти, які проводитимуть просвітницьку діяльність, можуть представляти постачальників послуг сфери безпеки (Національна поліція, Патрульна поліція, Державна служба з надзвичайних ситуацій), або постачальників інших сфер послуг, або інші відповідні сфери. Розроблений навчальний курс має бути задокументований і представлений у вигляді повного посібника. У цьому документі має міститися детальний опис усіх елементів навчання, можливо, включаючи різні заняття. Цей посібник слугуватиме цінним ресурсом для подальшого використання та повторення.

У проєктній пропозиції організація повинна надати орієнтовний перелік тем, які будуть розглядатися під час навчальної діяльності, а також приблизний календарний розклад. У розкладі має бути передбачене принаймні одне навчальне заняття на місяць, а також можливості для постійного та послідовного навчання для учасників. Пропозиція повинна переконливо демонструвати здатність організації до ефективної реалізації запропонованого плану.

3. Фасилітація занять і навчальних заходів

Організація здійснюватиме керівництво/забезпечуватиме організацію навчальних заходів, розроблених протягом попереднього етапу. Від команди проєкту очікується розробка, організація та впровадження комплексного навчального курсу, що складатиметься з кількох взаємопов’язаних тем. Такий навчальний курс повинен бути цілісним, таким, що відповідає потребам як представників громади, так і постачальників послуг безпеки/інших послуг, а також охоплює всі необхідні сфери знань і навичок для ефективної співпраці.

4. Моніторинг і оцінка результатів проєкту

Організація здійснюватиме моніторинг та оцінку проєкту, що включатиме в себе збір даних про виконання завдань, оцінку досягнутих показників і оцінку впливу на цільові групи. Такі результати моніторингу та оцінки забезпечать можливість оцінити ефективність проєкту та внести необхідні корективи для досягнення поставлених цілей.

5. Висвітлення змісту та результатів діяльності залучених груп

Інформацію можна надавати через місцеві та регіональні ЗМІ, офіційні вебсайти органів місцевого самоврядування, інші інформаційні ресурси (зокрема соціальні мережі).

Загальна мета проєкту полягає у розширенні прав і можливостей членів громади та в посиленні безпеки громади в контексті повоєнного відновлення. Ремонт центру забезпечить сприятливе середовище для навчання та соціальної взаємодії, а також стане помітним внеском до розвитку соціальної інфраструктури громади.

Розроблена та задокументована навчальна програма забезпечить навички, необхідні для ефективної співпраці, як громаді, так і постачальникам послуг безпеки. У рамках цієї ініціативи планується проведення регулярних тренінгів. Окрім цього, проєкт передбачає проведення моніторингу та оцінки результатів для забезпечення узгодженості цілей та ефективності, а також стратегічну комунікацію за допомогою різних каналів із метою висвітлення діяльності проєкту та його результатів.

Очікувані результати проєкту

Прискорене розширення прав і можливостей молоді: проєкт забезпечить розширення прав і можливостей молоді, надаючи їм навички лідерства, комунікації та вирішення конфліктів. Такі навички є корисними не тільки для взаємодії з постачальниками послуг безпеки, але й для особистого та професійного розвитку загалом.

Встановлена модель співпраці: значним результатом стане розробка надійної моделі співпраці між представниками громади (зокрема молоддю, ВПО, ветеранами, людьми з інвалідністю та іншими вразливими групами) та постачальниками послуг безпеки громади. Така модель, в основі якої лежить чітка методологія впровадження, може бути відтворена в інших подібних контекстах.

Підвищений рівень безпеки громади: завдяки поглибленню співпраці між громадою та постачальниками послуг безпеки буде значно підвищено рівень безпеки у громаді. Молодь, яка є енергетичним осередком будь-якої спільноти, за умови правильного спрямування та навчання, може відігравати важливу роль у забезпеченні безпеки своїх громад.

Відновлення інфраструктури громади: ремонт молодіжного центру та встановлення необхідного обладнання забезпечить сприятливе середовище для навчання та соціальної взаємодії, а також помітно сприятиме розвитку соціальної інфраструктури громади.

Успішна реалізація програми навчання: значним результатом стане розробка та впровадження комплексної програми навчання, що передбачатиме опанування ключових навичок, а також закладе основу для майбутніх навчальних ініціатив.

Оцінка успішності проєкту

З метою забезпечення наявності кількісних даних, які підтверджуватимуть успішну реалізацію проєкту, організація повинна відстежувати кількість членів громади чоловічої та жіночої статі з розбивкою за віком, які активно беруть участь у впровадженні програми, та їхній прогрес із часом; а також для оцінки удосконалення навичок проводити опитування до та після програми. При проведенні оцінки після навчання необхідно проводити вимірювання періодичності та ефективності їхньої взаємодії з постачальниками послуг безпеки в межах проєктної діяльності, відстежувати кількість учасників, які пройшли навчальну програму, та їхню результативність.

За допомогою цього Переліку показників Заявники можуть запропонувати повніший комплект на основі запропонованих заходів. 

5. ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТУ 

Тривалість проєкту – до 12 місяців. Запланований початок імплементації проєкту – вересень 2023 року. 

6. ВИТРАТИ ПРОЄКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

6.1. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

 • необхідні для досягнення цілей та завдань проєкту;
 • відповідають принципу ефективності та економічності витрат («найвища якість за найнижчу ціну»).

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані винятково для оплати:

 • праці персоналу організації та залучених експертів;
 • товарів та послуг, необхідних для реалізації проєктної діяльності;
 • комунікаційних та інформаційних послуг;
 • консультаційних послуг, необхідних для досягнення проєктних цілей;
 • оренди приміщень (для проведення тренінгів, групової роботи, тощо), обслуговування заходів та інших послуг, передбачених проєктною діяльністю;
 • друкарських, типографських і копіювальних послуг;
 • витратних матеріалів і канцелярських товарів;
 • транспортних та інших витрат, пов’язаних із проєктною діяльністю.

6.2. Обов’язкові витрати:

 • оплата послуг керівника проєкту та фінансового спеціаліста/бухгалтера (або передбачення цих послуг як власного внеску чи фінансування з інших джерел);

6.3. Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

 • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • міжнародними відрядженнями;
 • орендою офісу та сплатою комунальних послуг.

Адміністративні витрати фінансової пропозиції не можуть перевищувати 5% від загальної вартості проєктної пропозиції. Витрати на оплату праці проєктної команди не можуть перевищувати 25% від загальної вартості проєктної пропозиції.

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Аплікаційний пакет складається із таких обов’язкових складових:

1) Повна аплікаційна форма (заповнена у форматі MS Word), в якій описано організаційний план та план впровадження проєкту (*.docx/*.doc) (додаток 1);

2) Фінансова пропозиція (запропонований бюджет у форматі Excel), складена у доларах США і порахована відповідно до курсу ООН станом на 14 серпня 2023 (37.00 гривень/долар) (додаток 2);

3) Відскановані копії таких документів (*.PDF або *.JPG):

 • свідоцтво про реєстрацію або витяг;
 • довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій із зазначенням коду неприбутковості;
 • довідка про наявність банківського рахунку у гривні (для цілей проєкту має використовуватись окремий банківський рахунок у національній валюті, не задіяний в іншій діяльності).

4) Усі документи, що підтверджують відповідність технічним критеріям, зазначеним у розділах 3.1 та 3.2 цього оголошення;

5) Заповнений контрольний список оцінки потенціалу CACHE та підтверджуючі документи до нього (додаток 3);

6) Резюме залученого персоналу та експертів;

7) Проєктно-кошторисна документація на здійснення ремонтних робіт та фото приміщень.

Організації, що подають проєктні пропозиції, мають подати повний аплікаційний пакет (пункти 1–7), за електронною адресою grants.ua@undp.org із темою повідомлення:

UN_RPP_3_2023_8_RC: Розвиток центрів життєстійкості громад

Повний аплікаційний пакет має бути поданий до 12:00 31 серпня 2023 року. Аплікаційний пакет (пункти 1–5) має бути надісланий одним листом у архіві (*.rar), розмір якого не має перевищувати 25 Mb.

Отримані проєктні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу, і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд конкурсної комісії.

Проєктні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошені терміну з будь-яких причин, не розглядатимуться.

Для отримання відповідей на запитання, що можуть виникнути під час підготовки проєктних пропозицій за цим конкурсом, будь ласка, надсилайте їх у письмовому вигляді на електрону адресу grants.ua@undp.org із темою повідомлення «UN_RPP_3_2023_8_RC: Запит інформації». Відповіді будуть надані протягом 1–2 робочих днів. Усі запити мають бути надіслані не пізніше, ніж за 48 годин до закриття конкурсу.

8. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

8.1. Оцінювання проєктних пропозицій проходить у декілька етапів

Етап 1: Розгляд поданих проєктних пропозицій конкурсною комісією. На цьому етапі подані проєктні пропозиції оцінюються відповідно до критеріїв оцінки, і проєктні пропозиції, що набрали менше 70 балів від загальної кількості балів будуть відхилені. Пропозиції, що потребуватимуть доопрацювання відповідно до рекомендацій конкурсної комісії, будуть повернуті на доопрацювання зі встановленням строків подання оновленої пропозиції.

Етап 2: Остаточне ухвалення переможних проєктних пропозицій, рекомендованих конкурсною комісією до підтримки.

Конкурсна комісія складатиметься з представників Програми розвитку ООН в Україні відповідно до їх ключових напрямів роботи та залучених експертів. Водночас конкурсна комісія має право звернутися до незалежної експертної думки в ході відбору проєктних пропозицій чи до думки місцевих органів влади, на території яких передбачено діяльність проєкту.

8.2. Критерії оцінки проєктів:

 Узагальнена форма оцінки технічної пропозиціїМаксимальний бал
1.Відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу (подана заявка відповідає тематиці та пріоритетам – 20 балів; заявка частково відповідає тематиці та пріоритетам – 10 балів; заявка не відповідає тематиці та пріоритетам конкурсу – 0 балів)20
2.Узгодженість мети, завдань та методів виконання проєкту (мета, завдання та методи виконання проєкту повністю узгоджені між собою – 10 балів, частково узгоджені – 5 балів, не узгоджені – 0 балів)10
3.Конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проєктом (Заходи, заплановані проєктом конкретні – 5 балів, досяжні – 5 балів, та результативні – 10 балів, заходи не відповідають переліченим умовам – 0 балів)20
4.Досвід організації-заявника у питаннях, передбачених проєктною пропозицією (компетентність заявника підтверджена досвідом втілення проєктів, що відповідають напрямам конкурсу – 20 балів, організація має досвід втілення проєктів, але за суміжними напрямами –10 балів; у організації немає досвіду або його попередні проєкти не відповідають напрямам конкурсу – 0 балів)20
5.Обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів (фінансова пропозиція є обґрунтованою і відповідає підходу «найвища якість за найнижчу ціну» – 20 балів, фінансова пропозиція потребує перегляду та/або скорочення витрат – 10 балів, фінансова пропозиція не є обґрунтованою – 0 балів)20
6.Рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проєкту (залучений персонал має відповідний рівень компетенції – 10 балів, частково необхідний рівень компетенції – 5 балів, не має необхідного рівня компетенції – 0 балів)10
 Загальний бал100
 Примітки 

Зверніть увагу!

 • Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
 • Про результати конкурсів учасників повідомлять електронною поштою.
 • Остаточне рішення щодо проєкту чи заявки перегляду не підлягає.
 • Причини відмови чи підтримки проєкту повідомлені не будуть.

 

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЄКТІВ

9.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за моніторинг упровадження проєкту та оцінювання його результатів. Програма розвитку ООН здійснюватиме моніторинг реалізації грантового проєкту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проєкту, їхніми партнерами та благоотримувачами, а також через участь у заходах проєкту.

9.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному Програмою розвитку ООН:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
 • короткі звіти на вимогу, які можуть час від часу вимагатися ПРООН, коли буде потрібна інформація про грантовий проєкт у період між регулярними звітами;
 • заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

Діяльність в межах грантової угоди повинна здійснюватися у відповідності з нормами, правилами, політикою та процедурами Програми розвитку ООН. Ознайомитись з інструкцією щодо впровадження грантових проєктів можна за цим посиланням

10. ФІНАНСУВАННЯ

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір буде визначений індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші будуть виділені після отримання та затвердження ПРООН проміжних звітів організації.

Зверніть увагу! Фінальний транш у розмірі 10% буде надано організації-грантоотримувачу постфактум після 100% звітування за проєктом, включаючи підтвердження усіх фінансових операцій.

11. ДОДАТКИ 

1. Аплікаційна форма 

2. Фінансова пропозиція 

3. CACHE