UNDP оголошує грант на розширення можливостей системи соціальних послуг на місцевому рівні

29 March 2024
Фото: Юрій Волк / UNDP в Україні

Це оголошення має на меті надати інформацію неурядовим організаціям щодо конкурсу пропозицій, оголошеного Програмою розвитку ООН (UNDP) в Україні у сфері сприяння наданню соціальних послуг на рівні територіальних громад шляхом посилення їх спроможності надавати якісні соціальні послуги з урахуванням гендерних підходів та соціально-економічного впливу війни на місцеві громади, та надати пояснення стосовно процедури подання проєктних пропозицій. В оголошенні викладені критерії відповідності вимогам конкурсу пропозицій, процес подання та відбору проєктних пропозицій, а також критерії оцінки проектів, які будуть відібрані за цим конкурсом.

Конкурс проводиться за наступним цільовим напрямом:

SGP_UNDP_2024_Services: «Конкурс грантів для підтримки громад в сфері надання соціальних послуг».

 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО UNDP В УКРАЇНІ  

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (UNDP) працює в 170 країнах і територіях, допомагаючи боротися з бідністю, нерівністю та соціальною ізоляцією та підвищуючи стійкість країн для підтримання ними досягнутого прогресу. Як агенція ООН із розвитку, UNDP відіграє вирішальну роль у наданні допомоги країнам для досягнення ними Цілей сталого розвитку (ЦСР).

В Україні UNDP працює у п’яти програмних сферах підтримки: розбудова спроможності уряду щодо реагування на кризу та управління нею; забезпечення сталого надання державних послуг; проведення антикризових заходів, які сприяють поверненню населення та відбудові; забезпечення джерел доходу, засобів до існування та реагування з боку приватного сектору; підтримка громадянського суспільства та збереження соціальної структури.

Війна в Україні призвела до значних людських втрат, безпрецедентного переміщення населення всередині країни та за її межі, а також спричинила руйнування інфраструктури. Результати вісімнадцяти років соціально-економічних досягнень України опинилися під загрозою. Основне завдання UNDP полягає в тому, щоби якомога повніше зберегти здобутки розвитку та якнайшвидше повернути Україну на шлях досягнення ЦСР.

11 квітня 2022 року UNDP започаткувала Програму розвитку стійкості та відновлення для України, щоб негайно реагувати на виклики розвитку та гуманітарні потреби. Загальна мета полягає у збереженні здобутків розвитку в Україні, пом’якшенні ризиків занурення в кризу управління та надання послуг, впровадженні заходів для відновлення після початку гуманітарної допомоги та сприянні швидкому поверненню до шляхів розвитку та досягнення національних потреб ЦСР.

З метою посилення дотримання органами місцевого самоврядування та громадянами дванадцяти принципів належного врядування – незамінної основи для досягнення спільного добробуту місцевих громад, зокрема з огляду на покращення якості послуг – UNDP за щедрої підтримки Уряду Швеції розпочала реалізацію проєкту «Забезпечення доброго врядування завдяки участі громадськості та підвищенню якості надання послуг і захисту довкілля на сході України». Заходи проєкту згруповані за такими основними цілями:

 • Місцеві органи влади здатні ефективно керувати процесом відновлення та наданням послуг у постраждалих від конфлікту громадах України на основі принципів належного врядування та за активної участі громадськості з урахуванням гендерних аспектів.
 • Постраждалі від війни жінки та чоловіки, дівчата та хлопці однаково отримують користь від покращення надання послуг та захисту довкілля.

3. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ ТА ТЕРИТОРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРСУ

3.1. Громадські або благодійні організації, що подаватимуть проєктні пропозиції за цим Конкурсом, мають відповідати наступним вимогам:

 • офіційно зареєстровані зі статусом юридичної особи на території України;
 • мають статус неприбуткової або благодійної організації (мають коди неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 0039, 0048);
 • не мають відкритих судових справ, як відповідачі, так само як і керівники організацій;
 • мають дійсний розрахунковий рахунок у банку України;
 • мають спроможність впроваджувати проєкт в визначених географічних районах в поточних умовах;
 • мають відповідні спеціальні знання та фахівців для реалізації проєкту (керівник проєкту, фінансовий спеціаліст/бухгалтер та інших фахівців відповідно до потреб проєкту);
 • досвід впровадження проєктів та звітування  є додатковою перевагою;
 • досвід роботи із місцевими закладами/ інституціями які працюють в сфері надання соціальних послуг населенню, є додатковою перевагою;
 • досвід співпраці із міжнароднимі організаціями є додатковою перевагою.
 • досвід роботи в сфері надання соціальних послуг населенню є додатковою перевагою;

3.2. Вимоги до персоналу, залученого до імплементації проєкту:

Проєктна команда щонайменше має складатися з: керівника проєкту (відповідального за загальну координацію імплементації проєкту та подання відповідних звітів до UNDP в Україні), бухгалтера (відповідального за ведення обліково-фінансової звітності), та осіб, безпосередньо залучених до імплементації проєкту;

 • Керівник проєкту повинен мати досвід роботи у громадському секторі не менше 2 (двох) років;
 • Бухгалтер повинен мати досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку не менше 2 (двох) років;
 • Знання мов – вільне володіння українською мовою;
 • Готовність впроваджувати всі правила та регламенти співпраці, запропоновані міжнародним донором.

Обсяг роботи персоналу, залученого до реалізації проєкту:

І. Менеджер проєкту:

 1. Загальне керівництво проєктом;
 2. Організація взаємодії з місцевими стейкхолдерами;
 3. Координація діяльності за проєктом із спеціалістами UNDP;
 4. Організація підготовки проміжних та підсумкових звітів за проєктом;
 5. Організація моніторингових візитів на місця впровадження проєктів.

Цей перелік не є вичерпним і може бути доповнений одержувачем гранту.

Керівник проєкту відповідає за якість і доцільність виконання окремих заходів в рамках проєкту. 

ІІ. Особи, які безпосередньо відповідальні за організацію та здійснення заходів, спрямованих на виконання проєкту :

 1. Розвиткок, планування, впровадження конкретних заходів і співпраці із представниками місцевої влади, неурядовими організаціями, інш.;
 2. Збір та накопичення інформації, документів, фото/відео, що фіксують факти проведення та результати заходів, організованих у рамках цього проєкту. 

Цей перелік не є вичерпним і може бути доповнений одержувачем гранту.

ІІІ. Бухгалтер / спеціаліст з фінансової звітності:

 1. Звітність в межах проєкту;
 2. Підготовка фінансових звітів.

Всі звіти (аналітичні, описові, фінансові) в межах завдань проєкту надаються української мовою.

3.3. Території проведення конкурсу пропозицій, вимоги до реєстрації та досвід організацій:

Проєктна діяльність охоплює територіальні громади: Дніпропетровська область (Кам’янська міська ТГ, Покровська міська ТГ, Нікопольська міська ТГ, Широківська сільська ТГ, Слобожанська сільська ТГ, Новоолександрівська сільська ТГ), Сумська область (Сумська міська ТГ, Конотопська міська ТГ, Роменська міська ТГ, Тростянецька міська ТГ, Чернеччинська сільська ТГ), Чернігівська область (Чернігівська міська ТГ, Ніжинська міська ТГ, Корюківська міська ТГ, Ічнянська міська ТГ, Коропська сільська ТГ, Новгород-Сіверська міська ТГ), Миколаївська область (Миколаївська міська ТГ, Первомайська міська ТГ, Вознесенська міська ТГ, Новобузька міська ТГ, Коблівська сільська ТГ, Мостівська сільська ТГ).

3.4. Параметри, які визначатимуть, чи має НУО право на фінансування від UNDP, ґрунтуватимуться на контрольному списку оцінки потенціалу CACHE.

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть. Заявки, надіслані від фізичних осіб, комерційних організацій, державних установ і організацій, органів місцевого самоврядування, профспілок, політичних партій, релігійних організацій, розглядатися не будуть.

4. Опис завдання та очікувані результати 

З середини 2023 року UNDP впроваджує Школу соціальної роботи (далі – ШСР) для представників та представниць органів місцевого самоврядування, які працюють у сфері надання соціальних послуг. Учасники ШСР (територіальні громади Чернігівської, Сумської, Дніпропетровської та Миколаївської областей) підвищують свою обізнаність у сфері соціальної політики та наданні соціальних послуг через цільове навчання, стажування, експертну підтримку та консультації для подальшої роботи над планами надання доступних послуг, визначенням видів послуг, обгрунтуванням цілей надання послуг та моніторингом системи зворотного зв’язку з клієнтами. 

Програма малих грантів покликана посилити систему надання соціальних послуг на місцевому рівні шляхом підвищення ролі громад у прийнятті рішень щодо надання соціальних послуг та диверсифікації надання соціальних послуг на місцевому рівні.

Перевага надаватиметься проєктам, які розроблені у партнерстві із фахівцями місцевих установ/центрів/комунальних підприємств (соціальних центрів, центрів соціальної адаптації та постачальників соціальних послуг, інш.), які працюють у сфері надання соціальних послуг населенню, розуміються на проблемних питаннях сфери соціального обслуговування та надання соціальних послуг населенню, та готові розробляти/запроваджувати механізми для їх вирішення.

Активності в межах проєктів можуть включати (але не обмежуватися) організацію та проведення навчання, круглих столів та фокус-груп,  проведення  опитування жителів та жительок, розробку політик та механізмів надання соціальних послуг, посилення матеріально-технічної бази (меблі, техніка, обладнання) уповноважених органів та надавачів соціальних послуг, які спрямовують діяльність на попередження, подолання та мінімізацію наслідків складних життєвих обставин.

Некомерційні та благодійні організації, які діють на території Чернігівської, Сумської, Дніпропетровської і Миколаївської областей запрошуються до участі у конкурсі. Список громад для впровадження проєктів дивиться у розділі 3.3.

Очікувані результати:

 • Налагоджено ефективну комунікацію та співпрацю між організаціями громадянського суспільства, приватного сектору та місцевими установами/управліннями/комунальними підприємствами, які працюють у сфері надання соціальних послуг.
 • Розроблено та запроваджено механізми ефективної міжвідомчої взаємодії у сфері забезпечення соціальними послугами мешканців та мешканок громади
 • Механізм надання соціальних послуг розроблено та апробовано в громаді для подальшого використання.
 • Надавачі соціальних послуг покращили якість послуги/ запровадили нову послугу/ збільшили кількість отримувачів послуг у громаді.
 • Започатковано нові соціальні послуги задля забезпечення незадоволеного попиту в громаді в тому числі і на умовах міжтериторіального співробітництва.

Більш детальні кількісні показники щодо очікуваних результатів будуть розроблені разом з організацією, обраною за конкурсом.

5. ВИМОГИ ДО СПІВФІНАНСУВАННЯ ТА ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТУ

Тривалість проєкту має становити до 5 місяців. Запланований початок реалізації проєкту – 1 травня 2024 року.

Додаткову перевагу під час розгляду відповідно до критеріїв оцінки надаватимуть проєктним пропозиціям, які пропонують співфінансування. Співфінансування означає наявність іншого джерела фінансування, крім Програми розвитку ООН. Фінансовий внесок організації повинен бути підтверджений відповідними бухгалтерськими документами на етапі подання фінансової звітності за проєктом. Наявні в організації матеріальні цінності (зокрема, офісні приміщення та оргтехніка) не вважаються співфінансуванням.

6. ВИТРАТИ ПРОЄКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Максимальний бюджет проєктної пропозиції не повинен перевищувати: 10 000 доларів США

6.1. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

 • необхідні для досягнення цілей та завдань проєкту;
 • відповідають принципу ефективності та економічності витрат («найвища якість за найнижчу ціну»);

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані винятково для оплати:

 • Вартості послуг зв'язку та інформації;
 • Вартості консультаційних послуг, необхідних для досягнення цілей проєкту;
 • Придбання обладнання/інструментів/меблів, необхідних для реалізації проєктної діяльності;
 • Оренди приміщень для проведення тренінгів, інших колективних заходів;
 • Вартості поліграфічних, друкарських та копіювальних послуг;
 • Вартості витратних матеріалів та канцтоварів.

6.2. Обов'язкові витрати:

- Оплата послуг керівника проєкту та/або фінансового спеціаліста чи бухгалтера (або покриття вартості цих послуг як власний внесок чи з інших джерел).

6.3. Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

 • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
 • борги та резерви на покриття збитків і боргів; 
 • відшкодування витрат, пов'язаних з коливаннями валютного курсу;
 • відшкодування ПДВ та інших податків; 
 • оплата ремонту приміщень та ремонту обладнання;
 • придбання землі, будівель, транспортних засобів; 
 • оплата оренди офісу ОГС та комунальних платежів.

Адміністративні витрати фінансової пропозиції не можуть перевищувати 5% загальної вартості проєктної пропозиції. Винагорода команди проєкту (керівника проєкту та/або фінансового спеціаліста чи бухгалтера) не може перевищувати 15% від загальної вартості проєктної пропозиції.

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Аплікаційний пакет складається із наступного:

1). Повна апплікаційна форма (заповнена у форматі MS Word, *.docx/*.doc), яка містить опис організаційного плану і плану реалізації проєкту (*.docx/*.doc) (Додаток 1);

2). Бюджет проєкту (у форматі Excel, *.xlsx/*.xls), складається в доларах США і розраховується за курсом ООН https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php (Додаток 2);

3). Сканкопії наступних документів (*.PDF or *.JPG):

 • Свідоцтво про реєстрацію або витяг;
 • Довідка податкової інспекції про включення організації до Реєстру неприбуткових організацій із зазначенням коду неприбутковості;
 • Статут організації;
 • Довідка про наявність банківського рахунку в національній валюті.

4) Усі документи, що підтверджують відповідність технічним критеріям, зазначеним у розділах 3.1 та 3.2 цього Оголошення;

5) Заповнений Контрольний список оцінки потенціалу CACHE та підтверджуючі документи до нього (Додаток 3)

Організації, що подають проєктні пропозиції, повинні подати повний аплікаційний пакет (пункти 1–5), за електронною адресою grants.ua@undp.org вказавши тему повідомлення:

SGP_UNDP_2024_Services_Name of organization

Повний аплікаційний пакет необхідно подати до 23:59 25 квітня 2024 року. Аплікаційний пакет (пункти 2-5) надсилати одним листом у архіві (*.rar/*.zip), розмір якого не має перевищувати 25Mb.

Для отримання відповідей на запитання, що можуть виникнути під час підготовки проєктних пропозицій за цим Конкурсом, звертайтесь, будь ласка, за електронною адресою grants.ua@undp.org із темою повідомлення SGP_UNDP_2024_Services_Name of organization: запит про інформацію. Відповіді на отримані запитання будуть надаватися у письмовому вигляді протягом 1-2 робочих днів. Усі запити повинні бути надіслані не пізніше ніж за 48 годин до закриття конкурсу.

Отримані проєктні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу та передані на розгляд Конкурсної комісії.

Проєктні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошені терміну, не розглядатимуться.

8. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

8.1. Оцінка проєктних пропозицій складається з кількох етапів:

Етап І: Розгляд поданих проєктних пропозицій Конкурсною комісією. На цьому етапі подані проєктні пропозиції оцінюються відповідно до критеріїв оцінки, і проєктні пропозиції, що набрали менше 70 балів від загальної кількості балів будуть відхилені. Пропозиції, що потребуватимуть доопрацювання відповідно до рекомендацій Конкурсної комісії, будуть повернуті на доопрацювання зі встановленням строків подання оновленої пропозиції.

Етап ІІ: UNDP залишає за собою право провести захист грантових заявок командою ОГС перед тим як остаточно ухвалити переможні проєктні пропозиції, рекомендовані Конкурсною комісією до підтримки.

До складу конкурсної комісії увійдуть представники Програми розвитку ООН (UNDP) в Україні відповідно до їх ключових напрямів роботи та інші залучені експерти. Крім того, конкурсна комісія матиме право запитувати незалежну експертну думку в процесі відбору, а також думку місцевих органів влади та самоврядування з територій, де буде здійснюватися проєктна діяльність.

8.2. Критерії оцінки проєктів:

 Узагальнена форма оцінки технічної пропозиціїМаксимальний бал
1.Відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу (подана заявка відповідає тематиці та пріоритетам – 20 балів; заявка частково відповідає тематиці та пріоритетам – 10 балів; заявка не відповідає тематиці та пріоритетам конкурсу – 0 балів)20
2.Узгодженість цілі, завдань і методів реалізації проєкту (ціль, завдання та методи реалізації проєкту повністю узгоджені між собою – 10 балів, частково узгоджені – 5 балів, не узгоджені – 0 балів)10
3.Конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проєктом (Заходи, заплановані проєктом, конкретні – 5 балів, досяжні – 5 балів, та результатівні – 10 балів, заходи не відповідають переліченим умовам – 0 балів)20
4.Спроможність організації-заявника успішно реалізувати проєкт за допомогою наданих ресурсів та у визначений термін (організація-заявник повністю має необхідний досвід та ресурси для успішної реалізації проєкту – 20 балів; організація-заявник частково має необхідний досвід та ресурси для успішної реалізації проєкту – 10 балів; організація-заявник не має необхідного досвіду та ресурсів для успішної реалізації проєкту – 0 балів)20
5.Обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів (фінансова пропозиція є обґрунтованою і відповідає підходу «найвища якість за найнижчу ціну» – 15 балів, фінансова пропозиція потребує перегляду та/або скорочення витрат – 10 балів, фінансова пропозиція не є обґрунтованою – 0 балів)20
6.Рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проєкту (залучений персонал має відповідний рівень компетенції – 10 балів, не має необхідного рівня компетенції – 0 балів)10
 Загальний бал100

Зверніть увагу!

• Матеріали, подані на конкурс пропозицій, не повертаються і не рецензуються.

• Про результати конкурсу учасників повідомлять електронною поштою.

• Остаточне рішення щодо проєкту чи заявки перегляду не підлягає.

• Причини відмови чи підтримки проєкту не повідомляються.

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЄКТІВ

9.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за моніторинг упровадження проєкту та оцінювання його результатів. Програма розвитку ООН в Україні здійснюватиме моніторинг реалізації грантового проєкту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проєкту, їх партнерами та благоотримувачами, моніторингові візити, а також через участь у заходах проєкту.

9.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному Програмою розвитку ООН:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
 • короткі звіти на вимогу, які можуть час від часу вимагатися Програмою розвитку ООН, коли буде потрібна інформація про грантовий проєкт в період між регулярними звітами;
 • заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

Діяльність в межах грантової угоди повинна здійснюватися у відповідності з нормами, правилами, політикою та процедурами Програми розвитку ООН. Ознайомитись з інструкцією щодо впровадження грантових проєктів можна за цим посиланням.

10. ФІНАНСУВАННЯ

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір буде визначений індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші будуть виділені після отримання та затвердження Програмою розвитку ООН проміжних звітів організації.

Зверніть увагу! Фінальний транш буде надано організації-грантоотримувачу постфактум після 100% звітування за проєктом, включаючи підтвердження усіх фінансових операцій.

11. РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ
Для участі у конкурсі грантів було подано 16 проєктних пропозицій. Конкурсна комісія розглянула 16 пропозиції, а саме:

 1. «Сімейна адаптація та психосоціальне відновлення ветеранів, ветеранок та їхніх родин», що запропонована ГО «Жіночі ініціативи України».
 2. «Адаптація ветеранів у цивільне життя через спорт в рамках проєкту «Ветеранський простір – територія життєстійкості», що запропонована ГО «ЖИТТЄВА СИЛА».
 3. «Чисте подвір'я – комфортне життя», що запропонована ГО «Ветеранів війни, праці, Збройних Сил та органів правопорядку м.Конотоп».
 4. «Облаштування інноваційного «зеленого» простору соціальної адаптації», що запропонована ГО «Миколаївська міська рада ветеранів».
 5. «Облаштування простору для підвищення якості та ефективності надання соціальних послуг перукаря та швачки особам, які опинилися в складних життєвих обставинах», що запропонована ГО «Ліга прогресивного розвитку».
 6. «Комфортний та затишний Прихисток», що запропонована ГО «Стабільний соціально-економічний розвиток сіл».
 7. «Ревіталізація жінок постраждалих від війни шляхом створення «Арт-світлиці» на базі Простору соціальної адаптації Ніжинського Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради Чернігівської області», що запропонована ГО «МІСТО Н».
 8. «Коло соціальної  підтримки у Коропській громаді  «Ти не один», що запропонована ГО «Коропщина – спільний дім».
 9. «Покращення мобільності надання соціальної послуги «догляд вдома», що запропонована ГО «Центр соціального добробуту «Доброчин».
 10. «Мобільні осередки Університету третього віку для розвитку соціальної адаптації сільського населення Сумської міської територіальної громади», що запропонована ГО «ЛІПОЗІНВАРС» — ЛІГА ПЕНСІОНЕРІВ, ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ВЕТЕРАНІВ – АДАПТАЦІЙНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ СОЮЗ».
 11. «Затишний дім «Майбутнє разом», що запропонована БО «Благодійний фонд Сумщини «Майбутнє разом».
 12. «Шлях до відновлення», що запропонована БО «Вознесенський благодійний фонд «Без обмежень».
 13. «Соціальна пральня «Чистюля», що запропонована ГО «Вознесенська асоціація розвитку місцевої демократії».
 14. «Територія підтримки, психологічного розвантаження та відновлення «Дай п'ять», що запропонована ГО «КОРЕКЦІЙНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЄВОГО ТА ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ «ДАЙ П’ЯТЬ».
 15. «Якісні соціальні послуги спільними зусиллями», що запропонована БО «БЛАГОДІЙНЕ ТОВАРИСТВО МЕРЕЖА 100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ ДНІПРО».
 16. «Доступність  послуг у сфері будівництва Баштанського району», що запропонована ГО «РАЗОМ МИ СИЛЬНІ».

Згідно з рішенням конкурсної комісії перемогу в конкурсі та грантову підтримку для реалізації запропонованої проєктної пропозиції здобули:

 1. ГО  «Жіночі ініціативи України» з грантовою пропозицією «Сімейна адаптація та психосоціальне відновлення ветеранів, ветеранок та їхніх родин».
 2. ГО «ЖИТТЄВА СИЛА» з грантовою пропозицією «Адаптація ветеранів у цивільне життя через спорт в рамках проєкту «Ветеранський простір – територія життєстійкості».
 3. ГО «Ветеранів війни, праці, Збройних Сил та органів правопорядку м.Конотоп» з грантовою пропозицією «Чисте подвір'я – комфортне життя».
 4. ГО «Миколаївська міська рада ветеранів» з грантовою пропозицією «Облаштування інноваційного «зеленого» простору соціальної адаптації».
 5. ГО «Ліга прогресивного розвитку» з грантовою пропозицією «Облаштування простору для підвищення якості та ефективності надання соціальних послуг перукаря та швачки особам, які опинилися в складних життєвих обставинах».
 6. ГО «Стабільний соціально-економічний розвиток сіл» з грантовою пропозицією «Комфортний та затишний Прихисток».
 7. ГО «МІСТО Н» з грантовою пропозицією «Ревіталізація жінок постраждалих від війни шляхом створення «Арт-світлиці» на базі Простору соціальної адаптації Ніжинського Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради Чернігівської області».
 8. ГО «Коропщина – спільний дім» з грантовою пропозицією «Коло соціальної  підтримки у Коропській громаді  «Ти не один».

ДОДАТКИ 

1. Аплікаційна форма

2. Кошторис

3. Форма CACHE