Конкурс грантів проєкту «Права людини для України», фаза ІІ

3 April 2024
Ілюстрація: UNDP в Україні

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Цей Конкурс пропозицій (КП) проводиться проєктом UNDP «Права людини для України, фаза ІІ» (HR4U II). 1 січня 2023 року UNDP в Україні за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії розпочала реалізацію проєкту «Демократизація та права людини 2023–2026», у рамках якого до кінця 2026 року реалізовуватиметься субпроєкт «Права людини для України, фаза ІІ»..

HR4U II - це ініціатива, фінансована Данією, яка має на меті подальше сприяння інклюзивному та стійкому людському розвитку в Україні, зосереджуючись на правах людини та доступі до правосуддя для всіх та робить акцент на нові виклики. Також вона спрямована на надання можливостей носіям обов'язків для ефективного впровадження підходу заснованого на правах людини (ПЗПЛ) у всіх сферах соціального життя. Ініціатива також відповідає на нові виклики, що виникли у зв'язку з війною, необхідністю відновлення та забезпечення стійкості механізмів прав людини та справедливого відновлення.

HR4U II складається з трьох компонентів:

Компонент один, #Partners4Monitoring, спрямований на сприяння інтеграції моделі "Омбудсман Плюс" та закріплення її на місцевому рівні (на рівні громади) шляхом зміцнення партнерства Національної інституції з прав людини (НІПЛ) з місцевими громадськими моніторами та підвищення знань та навичок у вирішенні викликів у галузі прав людини, пов'язаних з війною. 

Компонент два, #Partners4BetterServices, сприяє підвищенню потенціалу НІПЛ та організацій громадського суспільства у просуванні кращих, ефективніших та легко доступних послуг для носіїв прав. Це буде досягнуто через проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на носіїв обов'язків (для підвищення їхнього потенціалу в роботі з питань прав людини та впровадження в їх роботу підходу заснованого на правах людини). Також ці заходу спрямовані на представниць/ків найбільш вразливих соціальних груп та чоловіків і жінок, постраждалих від війни, для збільшення їхньої обізнаності про їхні права та способи їх захисту. 

Компонент три, #Partners4Advocacy, зосереджується на адвокації прав людини та програми відновлення на національному та міжнародному рівнях. А також спрямований на підвищення експертності НІПЛ, організацій громадянського суспільства та інших зацікавлених сторін у сферах прав людини, ПЗПЛ, гендерного мейнстрімінгу та аналізу даних.

Для досягнення своїх цілей HR4U II працює за такими напрямками: 

 • зміцнення імплементації порядку денного з прав людини на місцевому рівні, особливо у вирішенні викликів у сфері прав людини, пов'язаних з війною, шляхом моніторингу та зміцнення моделі "Омбудсман Плюс";
 • підвищення обізнаності та просування кращих, ефективніших та доступних послуг для носіїв прав шляхом покращення відповідних знань та навичок НІПЛ та громадських активістів;
 • розширення адвокаційних заходів у рамках програми порядку денного з прав людини та відновлення на національному та міжнародному рівнях, чому буде сприяти підсилення експертизи у сфері прав людини та аналіз даних;
 • інтеграція принципів ПЗПЛ в політики та стратегічні документи на національному рівні.

Бенефіціарами проєкту HR4U II є Секретаріат Уповноваженого ВРУ з прав людини та Національне агентство України з питань державної служби. Проєкт активно співпрацює як з ними, так і іншими партнерами на національному рівні (Міністерством юстиції, Міністерством соціальної політики, Міністерством внутрішніх справ та інші), задля зміцнення спроможності у сфері прав людини. Крім того, організації громадянського суспільства, особливо ті, які мають спрямування на права людини, входять до складу ключових партнерів проєкту. Проєкт активно залучає та надає підтримку організаціям громадянського суспільства та правозахисникам у різноманітних правозахисних заходах, зокрема, у проведенні тематичних моніторингів у сфері прав людини, співпрацює з громадськими організаціями для підвищення громадської обізнаності щодо прав людини через спільні освітні та комунікаційні заходи.

2. ЦІЛІ КОНКУРСУ

Гранти, які будуть видані в рамках цього конкурсу, будуть спрямовані на такі цілі:

 • Підвищення інституційної спроможності організацій громадянського суспільства (ОГС) та НІПЛ у реалізації медійних, комунікаційних, моніторингових компаній, навчання, збору даних, ініціатив щодо підвищення обізнаності. Такі ініціативи мають бути пов'язані з правами людини, зокрема спрямовані на вирішення викликів у сфері прав людини, пов'язаних з війною;
 • Просування заходів з адвокації ПЗПЛ та налагодження взаємодії між ОГС, НІПЛ та іншими партнерами проєкту.

Таким чином, цей конкурс грантів підтримує діяльність громадських організацій, яка спрямована на:

 1. Зміцнення потенціалу Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини для здійснення моніторингу прав людини у різних сферах, які відносяться до повноважень Уповноваженого ВРУ з прав людини, на національному та місцевому рівнях через цільову підтримку проектів ОГС;
 2. Впровадження ПЗПЛ в державну політику та практику через співпрацю з Секретаріатом Уповноваженого ВРУ з прав людини та Національним агентством України з питань державної служби.
 3. Підвищення обізнаності з прав людини шляхом проведення  комунікаційних компаній, навчання, освітніх та просвітніх ініціатив, пов'язаних з правами людини, зокрема спрямованих на вирішення викликів у сфері прав людини, пов'язаних з війною.

Грантові пропозиції повинні включати/відповідати таким вимогам:

 • Запропоновані проєкти повинні охоплювати всю територію України або обрані регіони, які перебувають під контролем України;
 • Процес повинен в цілому відповідати ПЗПЛ (принципам "відповідальності", "участі та включеності", "рівності та недискримінації") та враховувати принципи гендерної рівності та справедливості;
 • Проєкт повинен застосовувати принципи гендерного мейнстрімінгу , що включає гендерно-чутливу комунікацію, збір та надання інформації дезагрегованої за статтю, а також рівний доступ для жінок та чоловіків до прийняття рішень, участі та використання послуг;
 • запропонована ініціатива повинна відповідати потребам та цілям відповідного бенефіціара проєкту та підтримуватись ним (відповідні листи підтримки повинні бути додані до грантової заявки).

Всі проєктні заходи та діяльність повинні бути завершені до 20 листопада 2026 року, а максимальне фінансування з боку UNDP не повинно перевищувати 60 000,00 доларів США на один грант. Одна організація може подати кілька грантових пропозицій.

3. КРИТЕРІЇ ВІДПОВІДНОСТІ

Пропозиції щодо надання грантів, які надійдуть для розгляду Проєкту, будуть перш за все оцінюватися за критеріями прийнятності. Для розгляду щодо надання фінансування грантова пропозиція повинна бути подана організацією, яка:

 • має статус неприбуткової громадської або благодійної організації або асоціації громадських організацій, офіційно зареєстрованої в Україні;
 • має досвід активної діяльності протягом принаймні п'яти років;
 • має підтверджений досвід співпраці з міжнародною донорською спільнотою, належної реалізації проєктів та надання звітності.

У рамках цього конкурсу грантів не будуть прийматися пропозиції від комерційних установ, політичних партій, державних органів, органів місцевого самоврядування, релігійних організацій або релігійних громад, а також від приватних осіб та підприємців.

Параметри, які визначатимуть, чи може ОГС претендувати на фінансування з боку UNDP, ґрунтуватимуться на Контрольному переліку оцінки потенціалу CACHE (Додаток 5).

4. БЮДЖЕТ ТА ДОЗВОЛЕНІ ВИТРАТИ:

Прийнятними вважаються витрати, які: 

 • необхідні для виконання проєктної діяльності; 
 • можуть бути використані лише на витрати, пов'язані з діяльністю в рамках цього проекту;
 • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну», й ефективності витрат; 
 • коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

Кошти, надані в межах конкурсу, може бути використано винятково для оплати: 

 • праці персоналу організації та залучених експертів; 
 • комунікаційних та інформаційних послуг;
 • закупівлі консультаційних послуг та контрактів в разі їх необхідності для досягнення проєктних цілей; 
 • оренди, харчування й інших послуг, пов’язаних із проєктними заходами;
 • друкарських, типографських і копіювальних послуг; 
 • комунальних послуг;
 • транспортних витрат (за умови відповідності поїздок внутрішнім правилам UNDP).

Не більше 10% коштів гранту можна витратити на закупівлю обладнання, за умови надання чіткого обґрунтування необхідності його для досягнення цілей проєкту.

Неприйнятними є витрати, пов’язані з: 

 • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі; 
 • оплатою наукового дослідження;
 • сплатою боргів; 
 • втратами на обміні валюти 

5. ПОРЯДОК ПОДАННЯ

Усі проєктні пропозиції та додатки слід надсилати на адресу grants.ua@undp.org , зазначаючи у рядку теми "Заявка на конкурс грантів за проєктом "Права людини для України".

Коментарі щодо якості проєктної пропозицій не надаються. Подавши матеріали до UNDP на участь у конкурсі, заявник дозволяє UNDP обробляти персональні дані, що містяться в резюме/робочих біографіях чи інших частинах форми проєктної пропозиції на конкурс грантів, а також проводити потенційні перевірки наданих рекомендацій.

Прохання не надсилати додатки, розмір яких перевищує 10 Мб. Якщо додатки до заявки перевищують цей розмір, необхідно розбити архів на кілька частин розміром менше 10 Мб, та відповідно, позначити це у рядку теми електронної пошти (наприклад: "Частина 1 з X").

Звертаємо вашу увагу, що UNDP не надсилає автоматичних відповідей щодо отримання матеріалів (включаючи автоматичні "звіти про читання" або "звіти про доставку") і не контролює, які відповіді відправляється з електронних поштових серверів заявникам, якщо вони запитують такі автоматизовані відповіді.

Очікуйте електронний лист підтвердження від проєкту "Права людини для України".

Контактні дані для запитань:

6. ПРОЦЕС ВІДБОРУ

6.1. Оціночні процедури

Спеціалісти UNDP перевірятимуть подані ОГС проєктні пропозиції на кожному етап конкурсу відповідно до визначених критерієві.  UNDP може вимагати від заявників додаткову інформацію на власний розсуд у разі потреби.

Для забезпечення повної прозорості процесу, UNDP формує Оціночний комітет (ОК), який оцінюватиме ті пропозиції, що пройшли перший етап. ОК – повноважний тимчасовий орган, який відповідає за розгляд, відбір та рекомендацію декількох проєктів до підтримки. ОК залишає за собою право отримати незалежну експертну думку в ході оцінки і відбору проєктів. 

6.2. Критерії оцінки пропозицій 

Пропозиції будуть оцінюватись ОК за такими критеріями: 

#КритеріїMax бали
1Відповідність проєктної пропозиції до визначеної тематики цього конкурсу.   5
2Продемонстрована спроможність команди виконувати програмну діяльність визначену в оголошенні  про конкурс.20
3Якість запропонованих мереж та інструментів для поширення результатів проєкту10
4Продемонстрований досвід налагодження діалогу між ОГС та державними органами10
5Продемонстрований досвід у плануванні, організації та впровадження широкомасштабні кампанії з адвокації та підвищення обізнаності10
6Досвід роботи у сферах, що є основними темами цього конкурсу20
7Продемонстровані позиції щодо стійкості проєкту 5
8Якість та реалістичність запропонованого бюджету20
 У сього разом:100 балів

7. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЄКТІВ

7.1. Моніторинг та оцінка

Організація несе відповідальність за моніторинг виконання проєкту та оцінку його результатів. UNDP здійснюватиме моніторинг проєкту через перевірку звітів грантоотримувачів, онлайн консультації, зустрічі з персоналом проєкту та зацікавленими сторонами, та участь у заходах проєкту. 

7.2. Звітування 

Організація подає такі звіти у форматі наданому UNDP: 

 • Короткі звіти на вимогу, які періодично вимагає UNDP у випадках, коли інформація про реалізацію програми потрібна у період між звітними періодами; 
 • Звіт про виконання проєкту, щовключає підсумок діяльностіта результатів, атакож фінансовий звітза загальну тривалістьугоди (у форматі наданому UNDP.

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ГРАНТОВОМУ КОНКУРСІ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ЗАЯВНИКА 

Офіційна повна назва організації 
Юридичний статус організації 
Рік створення та реєстрації 
Державний ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) 
Прізвище, ім’я та по-батькові керівника організації 
Юридична адреса організації (поштовий індекс, область, місто, вулиця, будинок/офіс) 
Фактична адреса (якщо відрізняється від вище наведеної - поштовий індекс, область, місто, вулиця, будинок/офіс) 
Телефон (+380хххх) 
Факс (+380хххх) 
Адреса електронної пошти керівника організації  
Адреса веб-сторінки 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КЕРІВНИКА ПРОЄКТУ

Прізвище, ім’я та по-батькові керівника проєкту 
Контактний телефон керівника проєкту (+380хххх) 
Адреса електронної пошти керівника проєкту 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ

Назва проєкту   
Запропонований бюджет проєкту (у доларах США)  
Запропонований термін впровадження проєкту  
Якщо заявка подається у партнерстві, вказати назви партнерських організацій (в т.ч. назву локації - громади та області) та коротко описати суть партнерства 

ПРОЄКТНА ПРОПОЗИЦІЯ

Назва проєкту  

Будь ласка, опишіть 3 найбільш релевантні національні проєкти впроваджені організацією за останні 5 років (до 500 слів)

Вкажіть назву, місце, цільову аудиторію, партнерів по впровадженню та досягнення проєкту. Надайте посилання та матеріали медіа для кожного із проєктів

 

Мета проєкту (до 50 слів) 

Визначте мету свого проєкту.

 

Цілі/завдання проєкту (до 150 слів) 

 

Опишіть цілі та завдання вашого проєкту.

 

 

Контекст / опис проблеми (до 200 слів) 

 

Опишіть, яку проблему ви плануєте вирішити завдяки діяльності вашого проєкту; чому це важливо для України; та яким чином посилене залучення громадянського суспільства змінить ситуацію.   

 

 

Опис заходів проєкту (до 500 слів) 

 

Будь ласка, опишіть заходи проєкту у відповідності до розділу 2 запрошення до подання проєктних пропозицій.

 

 
Поясніть, чому ваша організація унікально підходить до виконання поставлених завдань?  

Робочий план проєкту (до 1000 слів) 

 

Надайте, будь ласка, робочий план проєкту у відповідності до такого формату – головні етапи роботи, їхній зміст, період впровадження, установи, відповідальні за впровадження, та очікувані результати)

Будь ласка, використовуйте додаток 3

Моніторинг та оцінка проєкту (до 500 слів) 

 

Будь ласка, визначте заплановані результати вашого проєкту у відповідності до запропонованого формату

(включаючи ключові показники, які мають бути досягнуті дезагрегованими за статтю)

Будь ласка, використовуйте додаток 4

Аналіз ризиків 

 

Вкажіть відповідні ризики для досягнення цілей гранту та заходи щодо пом'якшення цих ризиків, які будуть вжиті. Ризики включають ризики щодо безпеки, фінансів, операційної діяльності, соціальних та екологічних аспектів, а також інші ризики.

Будь ласка, використовуйте додаток 6

Бюджет проєкту (до 100 слів) 

 

Надайте проєкт бюджету в доларах США у відповідності до пропонованого формату (див. Додаток 2). Будь ласка, виділяйте окремо витрати на заходи проєкту та адміністративні витрати, а також, будь ласка, зверніть увагу на те, що, як правило, бюджет проєкту не повинен перевищувати 10% коштів, закладених на адміністративні витрати. Якщо це не так, будь ласка, більш детально обґрунтуйте передбачені витрати шляхом опису на 1/3 сторінки 

Будь ласка, використовуйте Додаток 2
Перевірте наявність

Пакет документів до проєктної пропозиції має включати: 

 

 1. Заповнену аплікаційну форму (заповнену на комп’ютері у форматі Microsoft Word); 
 2. Скановану копію статуту організації (формат .pdf); 
 3. Скановану копію свідоцтва про державну реєстрацію організації (формат .pdf, .jpeg); 
 4. Скановану копію довідки про банківські реквізити (формат .pdf); 
 5. Резюме запропонованих спеціалістів для впровадження проєкту (форматі .doc, .docx, або .pdf).

 Оцінка спроможності організації громадянського суспільства

Тема

Сфера, яка перевіряється

Будь ласка, прикріпіть підтверджувальні документи стосовно кожного питання

Відповідь
1.  Джерела фінансування

1. Хто основні донори ГО?

2. Яка частка фінансування у відсотках була внесена кожним донором упродовж останніх 2 років?

3. Скільки проєктів кожен донор профінансував з моменту заснування ГО?

4.  Який сукупний обсяг фінансування кожен донор надав для кожного проєкту?

5. Яким чином фінансуються адміністративні видатки ГО?

 
2.  Аудит

1. Чи  проводила ГО аудит протягом останніх двох років?

 

2. Чи проводиться аудит офіційно акредитованою незалежною організацією? Якщо так, зазначте її назву.

 
3. Спроможність до лідерства та управління

1. Яка структура керівного органу ГО? Будь ласка, надайте органіграму.

 

2. Чи має ОГС/ГО офіційний механізм здійснення нагляду за діяльністю?

 

3. Чи має ОГС/ГО офіційно встановлені внутрішні процедури у сфері:

 • планування та бюджетування проєктів;
 • системі фінансового управління та внутрішнього контролю;
 • закупівель;
 • управління персоналом;
 • звітності;
 • моніторингу та оцінки;
 • управління активами та матеріально-технічними ресурсами;
 • інших сферах

 

4. Який механізм існує в ГО для вирішення юридичних питань?

 

5. Здатність виконувати роботу (розробляти пропозиції) та готувати звітність англійською мовою

 
4.  Кадровий потенціал

1. Хто за посадою в ГО уповноважений приймати ключові організаційні рішення? Будь ласка, надайте резюме цих співробітників.

 

 

2. Хто за посадою в ГО  очолює напрямки проєктного менеджменту, фінансів, закупівель та персоналу? Будь ласка, надайте резюме цих співробітників.

 
5. Потенціал оснащення та устаткування

1. Де існують офіційні відділення ГО? Надайте докладну інформацію про тривалість та тип представництва (наприклад, регіональні відділення, лабораторії, місцезнаходження обладнання, програмного забезпечення, технічних баз даних тощо).

 

2. Які ресурси та механізми має ГО у своєму розпорядженні для перевезення людей та матеріалів?

 
6.  Контроль якості

Будь ласка, надайте контактні дані осіб, з якими можна зв´язатися, щоб отримати відгук про роботу ГО щодо

 • рівня реалізації проєктів у порівнянні з початковими планами
 • витрат в порівнянні з бюджетом
 • своєчасності впровадження
 • своєчасності і якості звітів
 • якості результатів
 

ДОДАТКИ

Додатки 1,5, форма заявки

Додатки, 2,3,4,6