Sverige förnyar partnerskap med UNDP för att stötta utsatta irakier

27 December 2020


Bagdad, 27 december 2020
– Sida och UNDP har undertecknat ett treårigt avtal om 140 miljoner kronor (16,4 miljoner dollar) för att fortsätta stödja utsatta samhällen i Irak.

Sveriges bidrag kommer att kanaliseras genom UNDP:s Funding Facility for Stabilization (FFS) som genomför projekt i områden som befriats från IS. Detta är Sveriges sjätte bidrag till UNDP:s FFS och totalt har Sverige bidragit med ett stöd på 60,5 miljoner dollar sedan projektet inleddes 2015.

Baserat på stabiliseringsprioriteringar som identifierats av nationella myndigheter arbetar FFS för att snabbt återställa nödvändig offentlig infrastruktur, ge tillfälliga sysselsättningsmöjligheter, stötta lokalsamhällen, samt bidra med kapacitetsstöd och stödja fredlig försoning i samhällen som befriats från IS.

"Den här månaden är det tre år sedan Irak officiellt befriades från IS. Trots det så är 1,28 miljoner irakier fortsatt fördrivna. Vårt stöd till irakiska myndigheter och medborgare är avgörande för att tillgodose behoven hos internflyktingar som återvänder till sina ursprungsområden, särskilt med tanke på COVID-19:s oproportionerligt negativa inverkan på dessa utsatta grupper", säger UNDP:s chef i Irak, Zena Ali Ahmad.

"Vi är extremt tacksamma för Sveriges fortsatta bidrag och starka stöd till stabilitet i Irak," tillägger Ali-Ahmad.

"Sverige fortsätter att vara fast beslutet att stödja stabiliseringsarbetet i Irak, särskilt för att underlätta återvändandet av återstående internflyktingar. Vi betonar vikten av jämställdhet, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling i alla dessa program, inklusive ett konfliktperspektiv som främjar social sammanhållning i lokalsamhällen", säger chefen för MENA-avdelningen vid Sida, Eva Gibson Smedberg.

Med stöd från 28 partners, inklusive Sverige, har FFS genomfört över 2 650 stabiliseringsprojekt i Anbar, Diyala, Kirkuk, Ninewa och Salah al-Din, vilket gagnar nästan 11 miljoner människor.