UN Talks: Ett samtal om kopplingarna mellan klimat, fred och säkerhet utifrån “Our Common Agenda”

1 July 2022

03 July 2022

03:00 PM - 03:45 PM CEST

ALMEDALSVECKAN: SVERIGE I VÄRLDEN

 

De senaste åren har präglats av flera komplexa kriser och konflikter och 2022 har sett en förödande inledning med ett krig i Europa och multipla kriser som drabbar de fattigaste och mest utsatta. I skuggan av pandemin har den globala mänskliga utvecklingen sett en nedgång för första gången sedan 1990 och människor känner allt större otrygghet och osäkerhet för framtiden.

Utöver de socio-ekonomiska och geopolitiska utmaningar världen nu upplever ser vi hur klimatkrisen fortsätter i oförminskad takt. Komplexa utmaningar likt dessa är nu norm snarare än undantag och utan en omfattande kurskorrigering i hur vi ser på och hanterar dessa flerdimensionella risker har vi fortfarande det värsta att vänta.    

Tillsammans med en panel av kunniga experter tar vi avstamp i FN:s generalsekreterares rapport, Our Common Agenda, för att diskutera denna komplexa verklighet och vägar framåt för att säkra en hållbar och rättvis utveckling för framtida generationer.  

Paneldeltagare:

  • Carin Jämtin, generaldirektör, Sida 
  • Elias Fjellander, vice ordförande, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) 
  • Ulrika Modéer, assisterande generalsekreterare och chef för avdelningen för externa relationer och påverkansarbete, UNDP  

Moderator: 

  • Henrik Hammargren, Executive Director, Dag Hammarskjöld Foundation

Dag och tid: 3 juli 2022,  15:00 - 15:45 CET

PlatsSverige i världen, Donnersgatan 6, Visby.  Eller via livesändning

 #UNtalks
Seminariet äger rum under Almedalsveckan och är en del av seminarieserien #UNTalks som arrangeras av UNDP Sverige och Dag Hammarskjöld Foundation.