Резултати од јавен повик до граѓански организации за поднесување предлог-проекти

Проект: „Поддршка од ЕУ за градење доверба на Западен Балкан“

November 3, 2023

 

Јавниот повик е објавен како дел од регионалниот проект „Поддршка од ЕУ за градење доверба на Западен Балкан“, финансиран од Европската Унија и имплементиран од Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП)

На првиот јавен повик пристигнаа дваесет и два предлог-проекти поднесени од дваесет и една граѓанска организација, од кои четири се одобрени за финансирање и една е условно одобрена за финансирање. 

Предлог проекти кои се одобрени за финансирање:
НАЗИВ НА ПРОЕКТОТ
НАЗИВ НА ПОДНОСИТЕЛОТ
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Младите за соживот и мултиетничка 
толеранција – ЗАЕДНО
Здружение за истражување на пазарот на труд во функција на мултиетничката толеранција ПРОФИЦИО СкопјеБилјана Младеновска
Превенција на насилство поттикнато од етничка нетрпеливост преку музикаЗдружение за мултиетничко музичко образование РОМА РОК СКУЛ, СкопјеАлма Мустафовска Салимовска
Младински активизам за инклузивно општествоЗдружение на граѓани 
Институт за човекови права Скопје
Маргарита Цаца Николовска
Европски вредности за иднината на земјите 
од Југоисточна Европа
Младински сојуз – КрушевоМетодија Стојчески

 

Предлог проект кој е условно одобрен за финансирање:
НАЗИВ НА ПРОЕКТОТ
НАЗИВ НА ПОДНОСИТЕЛОТ
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Младински активизам за мултикултурализам – да се 
негува, да се дејствува!
Здружение за истражување на политики Аналитика СкопјеТамара Мијовиќ Спасова

 

Предлог-проекти кои не беа избрани за финансирање во согласност со критериумите за избор се:
НАЗИВ НА ПРОЕКТОТ
НАЗИВ НА ПОДНОСИТЕЛОТ
Што понатамуХелсиншки комитет за човекови права
Справување со минатото, градење одржлива иднинaИнститут за јавни политики Арбен Џафери Скопје
Шуто Оризари, во срце те носимеЗдружение за развој и унапредување на ромската заедница Романо Чачипе
Иницијатива за меѓуопштествен и меѓуетнички дијалогЦентар за истражување и анализи НОВУС Струмица
Младите темел на мултикултурна заедницаХуманитарно Здружение Мајка
17 часот / Ora shtatëmbëdhjetëФорум Цивилен мировен сервис (Форум ЗФД)
Mладите за помирувањеЗдружение Мултикултура
Организирање на заедницата за зголемена меѓуетничка комуникација и толеранцијаЗдружение за правна едукација и транспарентност Станица ПЕТ
Правда по конфликт: расплетување на транзициската правда во Северна МакедонијаФорум Цивилен мировен сервис (Форум ЗФД)
Господин и Госпоѓа Фала Faleminderit Центар за современа уметност и култура – АТО Битола
Културна интеграција и културна стратификација на заедниците во ГостиварЗдружение Иницијатива за развој на туризам, култура и животна средина – Полог Гостивар
Поддршка од ЕУ за градење доверба на Западен БалканЗдружение за пренесување на гласот на обесправените – електронски медиум ГЛАСНИ ИДЕИ – СКОПЈЕ
Против говор на омраза до мултикултурно општествоЗдружение за заштита и едукација на деца и млади Роми – Прогрес – Скопје
Преку јавно застапување од младински критички форум до дијалог меѓу заедницатаЗдружение за перспективна интеграција и развој Рома Перспектив – Прилеп
Мoдул – Отворени податоци: Социјалната кохезија низ призма на етничка припадност, род и локацијаИнститут Демократика – Валандово
Градиме заедничка иднина – младите, транзициската правда и одржливиот мирЗдружение за подигнување на јавната свест за општествено корисни цели НИЕ СИТЕ Скопје
Едно небо за ситеЦентар за правна помош РОМИ ЈУСТИЦИЈА Скопје

 

Резултатите од јавниот повик се достапни на албански јазик на овој линк.

Резултатите од јавниот повик се достапни на англиски јазик на овој линк.