Vårt fokus

Neste generasjons UNDP

Dagens utviklingsutfordringer er komplekse og hver kontekst er unik. Derfor skreddersyr vi vårt arbeid utifra forutsetningene og behovene til de landene og samfunnene vi samarbeider med. 

UNDPs Strategiske Plan (2018-2021)  reflekterer mangfoldet i de 170 landene som vi har arbeidet i. Dette mangfoldet gjennspeiles i tre brede fokusområder: fattigdomsbekjempelse, strukturelle endringer, samt forebygging av kriser og konflikter. 

Tre fokusområder for utvikling


Utrydde fattigdom

Fremme strukturelle endringer

Forebygge kriser og katastrofer

UNDP leverer på disse fokusområdene og bidrar til gjennomføringen av bærekraftsmålene gjennom seks såkalte signaturløsninger. 

Seks signaturløsninger

Våre seks signaturløsninger hjelper oss med å målrette ressurser og ekspertise for å kunne oppnå konkrete og langsiktige resultater.

Bekjempe FATTIGDOM

DEMOKRATISK STYRESETT for fredelige og inkluderende samfunn

Forebygging av katastrofer og økt MOTSTANDSKRAFT

KLIMA: naturbaserte løsninger for utvikling

 Fornybar ENERGI for alle

 LIKESTILLING og økt deltagelse blant kvinner

Vårt arbeid

I over fem tiår har vi arbeidet i over 170 land og territorier. Her kan du lese mer om vårt arbeid innen ulike områder: