We're going to go green soon

September 21, 2023

 

هر ساله بیش از 5 میلیون تن پسماند پلاستیکی تهدیدی برای دریای خزر و خلیج فارس محسوب می‌شود و جوامع ساحلی و جانوران دریایی را به خطر می‌اندازد. محل‌های دفن زباله در ایران که 70 درصد آنها بیش از حد بارگذاری شده است، آلودگی خاک را تشدید می‌کنند.

قهوه لمیز و برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ایران برای آگاهی‌افزایی درباره مصرف مسئولانه و اقدامات پایدار در حوزه‌های بازیافت و آلودگی پلاستیکی با هم همکاری می‌کنند.

ایران با افزایش نگران‌کننده‌ای در تولید پسماند روبه‌رو است. با افزایش سرعت شهرنشینی و رشد جمعیت، میزان پسماند تولیدی توسط خانواده‌ها، کسب‌وکارها و صنایع نیز افزایش می‌یابد، به طوری که میانگین پسماند تولیدی در یک روز در ایران تقریباً 750 گرم برای هر نفر است و در برخی استان‌ها حتی به 1 کیلوگرم نیز می‌رسد، که به طور قابل توجهی بیشتر از کشورهای مشابه است.

وضعیت پسماند در ایران، محیط زیست آن را تخریب می‌کند.

  •    سریز شدن محل‌های دفن زباله، باعث آلودگی خاک و آب به وسیله مواد آلی، شیمیایی و حتی فلزات سنگین می‌شود.

  •    سوزاندن پسماند باعث انتشار گازهای سمی می‌شود.

  •    زباله‌های پلاستیکی حیات دریایی در رودخانه‌ها و اقیانوس‌ها را تهدید می‌کند.

انتخابات‌های نادرست همچنین بر سلامت عمومی تأثیر منفی می‌گذارد و باعث انتشار بیماری‌ و ایجاد بیماری‌های تنفسی، به ویژه در میان گروه‌های آسیب‌پذیر می‌شود.

علاوه بر این، از نظر اقتصادی، ایران سالانه 7 میلیارد دلار را به دلیل مدیریت نامناسب پسماند از دست می‌دهد. چالش‌های این موضوع شامل آگاهی عمومی پایین، اجرای سیاست‌ها و فعالیت‌های بخش غیررسمی است.

علیرغم چالش‌ها، ایران در حال برداشتن گام هایی در جهت راه حل های پایدار است. ابتکاراتی برای کاهش، بازیافت، تفکیک زباله و تسهیلات مدرن تبدیل زباله به انرژی آغاز شده است.

با وجود چالش‌ها، ایران در جهت راهکارهای پایدار قدم‌هایی نیز برداشته است. اقداماتی چون کاهش، بازیافت و جداسازی پسماند و تهیه تجهیزات مدرن تبدیل پسماند به انرژی در دستور کار قرار گرفته‌اند.

همه ما در یافتن راه حل نقش داریم! فراتر از مدیریت پسماند، باید از طریق انتخاب‌های آگاهانه و مصرف و دفع با مسئولیت بیشتر، عملکرد خود را به طور موثر تغییر دهیم.

به ما در این تلاش مشترک برای حفظ محیط زیست ایران بپیوندید. اقدام کنید، الهام بخش دیگران باشید و مسیر را برای آینده‌ای سبز هموار سازید. در کنار هم، ما به زودی سبز می شویم و تغییراتی را برای سیاره خود و نسل های آینده ایجاد کنیم. با یادگیری، سازگاری و پذیرش راهکارهای نوآورانه، ایران می‌تواند مسیری را برای آینده‌ای تمیزتر، سالم‌تر و سرشار از رفاه برای شهروندان و محیط زیست خود ایجاد کند.

راهکارها:

حل بحران پلاستیک‌های یکبار مصرف نیازمند راهکارهای جامع از جمله مقررات سخت‌گیرانه‌تر، تلاش‌های بیشتر در زمینه بازیافت و ایجاد انگیزه‌ برای کاهش تولید پلاستیک جدید و ترویج جایگزین‌های بهتر است. با این حال، ما نیز به عنوان یک فرد می‌توانیم با انجام اقدامات زیر نقش بسزایی در مبارزه با این بحران زیست محیطی ایفا کنیم:

کم مصرف کنید، دوباره استفاده کنید و بازیافت کنید! بازیافت پیش قدم شوید و با تغییر عادات ساده در برنامه روزانه خود اقدام کنید:

سبک زندگی چرخشی  را پیش بگیرید: با انتخاب جایگزین‌های پایدار مانند لیوان‌های قهوه، بطری‌های آب و بسته بندی مواد غذایی قابل استفاده مجدد، می‌توانیم فعالانه با زباله‌های پلاستیکی مبارزه کنیم. پذیرش سبک زندگی چرخشی موجب کاهش وابستگی ما به مواد پلاستیکی یک‌بار مصرف می‌شود و بازیافت محصولات را تشویق می‌کند.

هنگام خرید کیسه‌های قابل استفاده مجدد خود را همراه داشته باشید: برای کاهش اثرات زیست محیطی، کاهش استفاده از کیسه‌های پلاستیکی هنگام خرید بسیار مهم است. تجزیه این کیسه‌ها به دلیل ترکیبات تجدید ناپذیر ممکن است تا هزار سال طول بکشد. همراه داشتن یک کیسه قابل استفاده مجدد هنگام خرید به کاهش تقاضا برای کیسه‌های پلاستیکی کمک می‌کند.

لوازم بهداشتی فاقد پلاستیک را انتخاب کنید: محصولات مراقبت شخصی عامل مهمی در آلودگی میکروپلاستیک در اقیانوس‌های ما هستند. انتخاب جایگزین‌های بدون پلاستیک برای شستشوی صورت، کرم روز، آرایش، دئودورانت، شامپو و سایر لوازم بهداشتی می‌تواند از ورود میکروپلاستیک‌ها به اکوسیستم دریایی جلوگیری کند.

دخانیات را ترک کنید: پسماند مرتبط با دخانیات، مانند فیلترهای پلاستیکی و مواد شیمیایی مضر از میلیاردها سیگاری که در سراسر جهان فروخته می‌شود، تهدید جدی برای محیط زیست است. دفع مسئولانه ته سیگارها برای جلوگیری از آلوده کردن محل‌های دفن زباله و اقیانوس‌ها و حفاظت از گونه‌های دریایی ضروری است.

به کمپین‌های پاکسازی بپیوندید: زباله‌های پلاستیکی در محیط‌های مختلف از جمله پارک‌ها، رودخانه‌ها و سواحل فراگیر هستند. با مشارکت فعال در کمپین‌‌‌های پاکسازی محلی و جهانی، می‌توانیم به طور مستقیم به حذف پلاستیک از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی بیشتر کمک کنیم.

 

Every year, over 5 million tons of plastic waste threaten the Caspian Sea and Persian Gulf, imperiling coastal communities and marine life. Iran's landfills, 70% of which are overloaded, worsen soil pollution. 

Lamiz Coffee and UNDP Iran unite to raise awareness about responsible consumption, sustainable practices including waste recycling and plastic pollution.

Iran (I.R) is facing an alarming increase in waste generation. As urbanization and population growth accelerate, so does the amount of waste produced by households, businesses, and industries. The average waste generated in a single day in Iran is approximately 750grs per person, in some provinces up to 1 kg, significantly above similar countries.

Iran’s waste situation is harming its environment. 

  •  Landfills overflow contaminates soil and water with organic, chemical, and even heavy metals. 

  •  Burning waste releases toxic fumes. 

  •  Plastic debris threatens marine life in rivers and oceans.

Poor choices also impact public health, spreading diseases and causing respiratory illnesses, especially among vulnerable groups. 

Beyond this, economically, Iran loses $7 billion yearly due to inefficient waste handling. Challenges include low public awareness, policy implementation, and informal sector activities.

Despite the challenges, Iran is taking steps towards sustainable solutions. Initiatives for reduction, recycling, waste segregation, and modern waste-to-energy facilities are being launched.

We all play a part in the solution! We need to go beyond the management of waste to effectively change our behavior thru informed choices and consuming and disposing with increased responsibility. 

Join us in this collective effort to preserve Iran's environment, take action, inspire others and pave the path towards a greener tomorrow. Together, we're going to go green soon and we are going to make a difference for our planet and the generations to come. By learning, adapting, and embracing innovative solutions, Iran can pave the way towards a cleaner, healthier, and more prosperous future for its citizens and the environment.

 

Resolving the single use plastic crisis requires comprehensive solutions, including stricter regulations, increased recycling efforts, and incentives to reduce the production of new plastic and promotion of better alternatives. However, as individuals, we can also play a significant role in combating this environmental crisis by taking the following actions:

Reduce-Reuse and Recycle! Become a leader and take action by changing simple habits in your daily routine.

The Solutions:

Embrace a Circular Lifestyle: By opting for sustainable alternatives like reusable coffee mugs, water bottles, and food packaging, we can actively combat plastic waste. Embracing a circular lifestyle reduces our reliance on single-use plastic items and encourages the reuse of products. 

Bring your own reusable bag when shopping: To mitigate the environmental impact, it is crucial to reduce plastic bags while shopping. These bags can take up to 1000 years to decompose due to their non-renewable petrochemical composition. Bringing a reusable bag when shopping helps reduce the demand for plastic bags.

Opt for Plastic-Free Toiletries: Personal care products are significant contributors to microplastic pollution in our oceans. Choosing plastic-free alternatives for face wash, day cream, makeup, deodorant, shampoo, and other toiletries can prevent the entry of microplastics into the marine ecosystem.

Quit Smoking: Smoking-related waste, such as plastic filters and toxic chemicals from billions of cigarettes sold worldwide, poses a severe environmental threat. Responsible disposal of cigarette butts is essential to prevent them from polluting landfills and oceans, safeguarding marine species.

Join Cleanup Movements: Plastic waste is pervasive in various environments, including parks, rivers, and beaches. Beyond participating in local and global cleanup movements, we can directly contribute to removing plastic from the environment and preventing further pollution by reducing and changing the way with dispose waste.