Transformacijom institucija za održivi razvoj

March 29, 2024

 

Kancelarija za održivi razvoj Generalnog sekretarijata Vlade i Kancelarija programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) uz podršku Regionalne škole javne uprave (ReSPA) i učešće Evropske mreže za održivi razvoj (ESDN) organizovali su dvodnevnu radionicu na temu “Tranformacija upravljanja za efikasniju implementaciju Ciljeva održivog razvoja”. Radionici su prisustvovali predstavnici državnih institucija, civilnog društva, međunarodnih organizacija kao i zemalja Zapadnog Balkana.

Aleksandra Kiković, rukovoditeljka tima za zeleni i inkluzivni razvoj u UNDP Crna Gora, istakla je ključnu važnost napora koje Crna Gora čini u ostvarivanju Agende 2030. UNDP podržava ove napore kroz saradnju sa Nacionalnim savjetom za održivi razvoj, pružajući tehničku ekspertizu, podržavajući inicijative, jačanje kapaciteta i mogućnost mobilizacije resursa.

Aneta Kankaraš, rukovoditeljka Kancelarije za održivi razvoj istakla je važnost ovakvih platformi za dijalog i razmjenu iskustava i znanja između zemalja u oblasti održivog razvoja. Kako je kazala, za uspješno sprovođenje politike održivog razvoja neophodna je politička volja, stabilnost, kontinuitet institucija, kao i finansijska podrška. Kankaraš je podsjetila da će se ove godine na marginama Skupštine Ujedinjenih nacija, održati Samit za budućnost, kao jedinstvena prilika da se vratimo na put ispunjavanja ciljeva održivog razvoja i dostignemo konsenzus u postizanju održive sadašnjosti i građenju bolje budućnosti.

Gentian Xhaxhiu, programski koordinator u ReSPA-i kazao je da su efikasna koordinacija i dobro upravljanje ključni za napredak održivog razvoja na Zapadnom Balkanu. Institucije poput ReSPA-e igraju ključnu ulogu u podsticanju koordinacije i izgradnji kapaciteta za rješavanje izazova u regionu. Težnja ka cilju odrzivog razvoja 16 (Mir, pravda i snažne institucije), s naglaskom na odgovornim institucijama i inkluzivnim društvima, ključna je za održivi razvoj i stabilnost. Stoga je važno da se kolektivno posvetimo jačanju institucija, transparentnosti i saradnji radi ostvarivanja održivije i otpornije budućnosti na Zapadnom Balkanu.

Laslo Borbeli, predsjednik ESDN-a, koordinator Odeljenja za održivi razvoj i savjetnik premijera Rumunije istakao je da je Evropska mreža za održivi razvoj neophodna za uspješnu implementaciju Agende 2030. Podsticanjem saradnje, mobilizacije resursa, razmjene znanja i iskustva, ova partnerstva značajno doprinose ubrzanju napretka ka postizanju ciljeva održivog razvoja i izgradnji održivije budućnosti za sve.

 

Prisutni su imali priliku da čuju iskustva predstavnika vlada država Zapadnog Balkana i to Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine i Srbije, ali i predstavnika lokalnih samouprava i vlada država članica Evropske unije (Luksemburga, Estonije, Finske Rumunije) kao i Švajcarske koji su prezentovali vladine mehanizme za strateško unapređenje cirkularne ekonomije, alate za Agendu 2030 kao i načine izgradnje inkluzivnog partnerstva zainteresovanih strana.

Prvi dan radionice je bio fokusiran na napore zemalja Zapadnog Balkana u sprovođenju Agende 2030 i Ciljeva održivog razvoja, sa fokusom na institucionalne mehanizme i okvire. U okviru radnih sesija diskutovano je o tome šta dobro funkcioniše i gdje je primjetna pozitivna promjena, identifikovani su potencijali i izazovi i date smjernice za promjene, te sačinjene poruke za predstojeći Samit za budućnost.

Drugi dan radionice je bio posvećen upravljanju transformacijama ka održivosti, a u toku radnih sesija identifikovani su alati za efektivnu implementaciju ciljeva održivog razvoja, prepoznate zainteresovane strane i naglašena potreba za izgradnjom partnerstava. Istaknuta je važnost jačanja kapaciteta javne administracije, kao i diskutavan način finasiranja ciljeva održivog razvoja.

Sveobuhvatne diskusije, analize i zaključci izneseni tokom radionice će služiti kao temelj za izradu detaljnog izvještaja koji će sadržati smjernice za prevazilaženje ključnih izazova u transformaciji upravljanja, s ciljem efikasnije implementacije ciljeva održivog razvoja. Ovaj izvještaj će biti oblikovan tako da pruži jasnu sliku identifikovanih problema, ali isto tako i konkretnih rješenja i strategija za njihovo prevazilaženje, što predstavlja koristan alat za donosioce odluka kako bi bolje razumjeli potrebe i prioritete u procesu transformacije upravljanja ka održivosti.