Naš tim

Ko su donosioci odluka?

Stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori odgovorna je za obezbjeđivanje efikasnog svakodnevnog upravljanja Kancelarijom UNDP-a u zemlji i programe UNDP-a, kako bi osigurala koherentnost i strateško usmjerenje aktivnosti UNDP-a. Stalna predstavnica ima podršku svog zamjenika.

UNDP blisko sarađuje sa Vladom Crne Gore i ključnim resornim ministarstvima, lokalnim samoupravama, institucijama, međunarodnim organizacijama, akademskom zajednicom, privatnim sektorom i organizacijama civilnog društva.

 

Stalna predstavnica UNDP-a

Daniela Gašparikova (Slovačka) imenovana je za stalnu predstavnicu UNDP-a u Crnoj Gori u aprilu 2019. godine.

 

 

Zamjenik stalne predstavnice UNDP-a

Miodrag Dragišić

 

Lider tima za demokratsko upravljanje i ekonomiju i životnu sredinu

Tomica Paović

 

Menadžerka operacija

Snežana Doljanica