Yaşıl İqlim Fondu - Özəl Sektora Dəstək

Yaşıl İqlim Fondu - Özəl Sektora Dəstək

17 December 2019

YİF, səciyyəvi investisiya qoyuluşu şəraitinə və bazar maneələrinə cavab vermək üçün ona imkan yaradan bir sıra çevik maliyyələşdirmə mexanizmləri təklif edir. Fond həmçinin onun maliyyə vəsaitindən istifadəyə hazır olan ölkə miqyaslı qurumlarla birgə işləmək iqtidarındadır.
Document Type
Regions and Countries
Sustainable Development Goals