Звіт щодо стандартів розкриття ESG для небанківських фінансових установ з рекомендаціями

Download the report

pdf (1MB)

Download

Звіт щодо стандартів розкриття ESG для небанківських фінансових установ з рекомендаціями

11 August 2022

Цей звіт про стандарти розкриття ESG для небанківських фінансових установ (НБФУ) охоплює такі сфери:

1. Огляд Регламенту ЄС 2019/2088 щодо розкриття інформації в галузі сталого розвитку для небанківських фінансових установ у секторі фінансових послуг  з рекомендаціями для України щодо впровадження.

2. Аналіз стандартів розкриття ESG (з урахуванням принципу пропорційності), факторів ESG, методологічних підходів до оцінки та управління ризиками ESG та інтеграції ризиків ESG в систему управління ризиками компаній.

3. Аналіз підходів до управління екологічними та соціальними ризиками з оглядом передового досвіду з рекомендаціями.

4. Стандарти сталого фінансування з оглядом передового досвіду з рекомендаціями.