Oгляд навчальних програм та освітніх ресурсів, дотичних до теми стратегічного планування та фінансування Цілей сталого розвитку в Україні

Oгляд навчальних програм та освітніх ресурсів, дотичних до теми стратегічного планування та фінансування Цілей сталого розвитку в Україні

23 November 2022

Для посилення процесів стратегічного планування та бюджетування Цілей сталого розвитку (ЦСР) на національному та регіональному рівнях в Україні важливим завданням є підвищення інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема обізнаності та компетентності їх представників в цих сферах.

В рамках реалізації Спільної програми «Сприяння стратегічному плануванню та фінансуванню сталого розвитку на національному та регіональному рівнях в Україні»  компанією ТОВ «Ернст енд Янг» (EY) в Україні було проведено аналітичний огляд наявних навчальних курсів та освітніх програм для державних службовців, громадськості та бізнесу, пов’язаних із стратегічним плануванням та фінансуванням ЦСР. Огляд охопив проміжок часу 2017-2021 рр., а його головний фокус був спрямований на навчальні програми для державних службовців та представників органів місцевого самоврядування в Україні, які знаходяться у вільному доступі на постійній і безоплатній основі.

У Розділі 1 наведений перелік навчальних програм (курсів/ тренінгів/ форумів/ вебінарів), що проводились на території України або доступні онлайн українською мовою. Всі представлені навчальні програми поділені на такі, що проводяться на постійній основі та ті, що були проведені лише один раз. Для кожної програми наведені формат проведення, провайдери (організатори курсу), цільова аудиторія, наявність матеріалів у вільному доступі, їх мета і ціль, а також дотичність до теми стратегічного планування і фінансування ЦСР в Україні. У Додатку 1 наведена узагальнена довідкова інформація щодо усіх українських навчальних програм, розглянутих у рамках даного огляду у розділі 1. Основним фокусом цього огляду були навчальні програми саме для україномовної аудиторії – ті, що були організовані або проведені в Україні і є доступними українською мовою. Окрім цього у розділі 2 цього звіту були розглянуті три  освітні програми англійською мовою доступні для міжнародної аудиторії. Такі міжнародні програми безпосередньо стосуються тем стратегічного планування та фінансування ЦСР і можуть бути  корисними державним службовцям для самостійного навчання.