Посилення ролі жінок у політиці та прийнятті рішень на місцевому рівні

Про проєкт:

Проєкт спрямований забезпечити гендерну рівність на регіональному рівні шляхом (1) збільшення громадянської та політичної участі жінок, особливо тих, які проживають у сільській місцевості, та жінок з інвалідністю, які беруть участь у місцевих виборах; (2) надання менторської підтримки новообраним жінкам, що увійдуть до місцевих рад; (3) посилення інституційної спроможності в організаціях громадянського суспільства ухвалювати рішення, що враховують гендерно-чутливі аспекти.

Проєкт впроваджуватиметься в чотирьох областях України (Закарпатській, Миколаївській, Херсонській та Хмельницькій) з метою підвищення поінформованості громадськості про необхідність повної, рівної, вільної та демократичної участі жінок на рівних умовах із чоловіками в політичному та громадському житті.

Ціль проєкту:

Сприяння політичній участі та представництву жінок на регіональному рівні шляхом (1) розвитку потенціалу та програми наставництва для жінок, обраних до місцевих рад, особливо жінок із сільської місцевості та жінок з інвалідністю; (2) посилення інституційного потенціалу для прийняття рішень з урахуванням гендерно-чутливих аспектів у об’єднаних територіальних громадах.

Основні заходи проєкту:

• Розробка практичної програми навчання в режимі офлайн, спрямованої на підтримку жінок-радниць у їх новій ролі;

• Сприяння поширенню навчальної програми для новообраних жінок через Міністерство розвитку громад та територій України та асоціації органів місцевого самоврядування;

• Проведення аналізу найкращих українських та міжнародних практик участі жінок у прийнятті рішень з фокусом на задоволення потреб вразливих груп жінок шляхом їх представництва та впливу на рішення місцевих рад;

• Розробка та впровадження кампанії, спрямованої на сприяння гендерній рівності, участі та представництва жінок у політичному та громадському житті серед ключових зацікавлених сторін та широкої громадськості;

• Запуск безкоштовного онлайн-курсу, розробленого за результатами цієї кампанії, для представників та представниць місцевих рад з фокусом на сприянні гендерній рівності та правам вразливих груп.

Проєкт буде зосереджений на таких цільових групах:

  • представники та відповідальні посадовці з органів місцевого самоврядування у обраних областях;
  • новообрані депутатки, які увійдуть до місцевих рад, зокрема, з числа тих, хто представляє вразливі групи населення – жінки із сільської місцевості та жінки з інвалідністю, а також чоловіки-депутати об’єднаних територіальних громад в обраних областях;
  • організації громадянського суспільства, чия діяльність зосереджена на просуванні  прав людини та гендерної рівності, а також на сприянні демократичним реформам в Україні з акцентом на реформу децентралізації;
  • професійні спілки місцевого самоврядування, такі як Асоціація об’єднаних територіальних громад, Асоціація міст та Асоціація малих міст.

Статус проєкту:

активний

Дата початку проєкту:

серпень 2020 р.

Приблизна дата закінчення:

липень 2021 р.

Фінансування

Донор: Міністерство закордонних справ Норвегії

Сума фінінсування

102 600 дол. США (929 349 норвезьких крон)