ООН оголошує конкурс на підтримку екологічних ініціатив на сході України

Фото: Брендон Хартвіг / ПРООН в Україні

ВСТУП

Це оголошення має на меті надати інформацію про конкурс грантів спрямований на реалізацію проєкту «Впровадження місцевих ініціатив, спрямованих на захист навколишнього середовища в цільових громадах Донецької та Луганської областей» для неурядових організацій, який проводиться Програмою ООН із відновлення та розбудови миру та пояснити процедури подачі проєктних пропозицій. У Оголошенні викладені критерії відповідності вимогам конкурсу, процес подачі та відбору проєктних пропозицій, а також критерії оцінки проєктів, які будуть відібрані в межах цього конкурсу.

Загальна стратегія конкурсу полягає у підтримці впровадження місцевих ініціатив, спрямованих на захист навколишнього середовища в цільових громадах Донецької та Луганської областей. Його метою є надання технічної та практичної підтримки ОМС для підтримки місцевих ініціатив у вирішені існуючих проблем у галузі охорони навколишнього середовища.

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ І РОЗБУДОВИ МИРУ

Поточний конфлікт на сході України справив прямий і вкрай негативний вплив на соціальну згуртованість, безпеку громад та верховенство права. Визнаючи необхідність термінового вирішення питань відновлення, відбудови економіки та розбудови миру в районах, які безпосередньо та опосередковано постраждали від конфлікту, наприкінці 2014 року уряд України звернувся до міжнародної спільноти з проханням надати технічну допомогу та фінансову підтримку для оцінки пріоритетних потреб відновлення. Наприкінці 2014 року Організація Об’єднаних Націй, Світовий банк та Європейський Союз провели оцінку відновлення та розбудови миру, яка була схвалена Кабінетом Міністрів у середині 2015 року.

До початку конфлікту протягом останнього десятиліття ПРООН була представлена та здійснювала активну діяльність на сході України, з акцентом на розвиток громад, розвиток громадянського суспільства та охорону навколишнього середовища. Робота над вирішенням конкретних проблем розвитку, породжених конфліктом та обговорених вище, ґрунтується на цій попередній роботі та налагоджених партнерських відносинах. Вона розпочалася у 2015 році через Програму ООН із відновлення та розбудови миру, що є багатосторонньою донорською рамковою програмою, яка спільно імплементується чотирьома партнерськими агентствами ООН у співпраці з урядом України.

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують одинадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії та Японії.

Програма ООН із відновлення та розбудови миру впроваджується з метою реагування та пом’якшення причин і наслідків конфлікту. Вона ґрунтується на результатах Оцінки відновлення та розбудови миру і узгоджується з Державною цільовою програмою відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, а також з двома обласними стратегіями розвитку до 2020 року. Програма ООН із відновлення та розбудови миру передбачає три основні напрямки діяльності: 1) відновлення інфраструктури та відбудова економіки; 2) підтримка місцевого самоврядування та реформи з децентралізації влади; 3) соціальна стійкість та розбудова миру. Вона – невід’ємна складова Програми ПРООН в рамках країни і тому повністю узгоджена з Рамковою програмою партнерства між урядом України та Організацією Об’єднаних Націй. Вона тісно взаємопов’язана з Програмою демократичного врядування та реформ, що розгортається на загальнонаціональному рівні та в усіх областях України та відповідає Цілям сталого розвитку, зокрема, цілі сталого розвитку 16 (мир, правосуддя та сильні інституції).

Як територіальна програма, розроблена спеціально для районів на сході України, що постраждали від конфлікту, Програма ООН із відновлення та розбудови миру спрямована на основні пріоритетні потреби у сфері стабілізації, розбудови миру, економіки та урядування на сході України після початку конфлікту. Вона враховує можливості, що виникли в результаті Мінського протоколу від вересня 2014 року та поновлення  дії його положень про припинення вогню (останнє припинення вогню було узгоджене у березні 2018 року), а також повністю пристосована для створення взаємозалежності між гуманітарними потребами та потребами з розвитку.

Заходи Програми згруповані за такими ключовими компонентами Програми, які відображають пріоритетні потреби регіону:

Компонент І: Економічне відновлення та відбудова критично важливої інфраструктури;

Компонент ІІ: Ефективне місцеве самоврядування та реформа з децентралізації влади;

Компонент ІІІ: Громадська безпека та соціальна згуртованість.

Фінансування в рамках конкурсу грантів буде надано за підтримки урядів Данії, Швеції та Швейцарії.

Фінансове адміністрування грантового конкурсу покладене на Програму розвитку ООН (ПРООН).

3.ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ ТА ТЕРИТОРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРСУ

3.1. До участі в цьому конкурсі грантів запрошуються громадські та благодійні організації, консорціуми, які утворені громадськими та благодійними організаціями що зареєстровані у Донецькій та Луганській областях України (території, що підконтрольні Уряду України).

Від громадських організацій, які зареєстровані на території інших областей України, заявки прийматися не будуть. Від окремих громадян та не зареєстрованих ініціативних груп, від релігійних організацій та політичних партій заявки до розгляду прийматися не будуть.

Громадські, благодійні організації, консорціуми що прагнуть стати учасниками цього конкурсу, повинні відповідати таким вимогам:

 • бути офіційно зареєстрованими зі статусом юридичної особи в Донецькій або Луганській області. Організаціям із юридичною реєстрацією на території цільових громад конкурсу надаватиметься додаткова перевага у підтримці;
 • мати статус неприбуткової або благодійної організації (коди неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 0039 або 0048);
 • мати досвід роботи не менш, ніж один рік у сфері екології та збереження стану навколишнього середовища, залученню громадськості до процесів спрямованих на покращення стану довкілля, впровадженню екологічних ініціатив тощо;
 • мати підтверджений досвід впровадження проєктів та звітування за ними;
 • мати відповідних фахівців та персонал проєкту для його реалізації (керівник проєкту, фінансовий спеціаліст /бухгалтер та інших фахівців відповідно до потреб проєкту). У випадку, якщо залучення фахівців передбачається лише за умови підтримки проєктної пропозиції, описова заявка має містити ключові вимоги, що висуватимуться до кожного з фахівців, передбаченого проєктом (профільна освіта, досвід роботи, тощо).

Організаціям що мають листи підтримки ініціатив (що мать бути впроваджені) від цільових громад конкурсу, діючи меморандуми про співпрацю з департаментами екології та природних ресурсів Донецької та Луганської області - надаватиметься додаткова перевага у підтримці.

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть.

Одна організація може подати декілька заявок за одним чи декількома напрямами, проте протягом одного періоду грантову підтримку може отримати тільки одна заявка (що набере більше балів при розгляді).

Організації, що мають поточну грантову угоду із ПРООН не можуть брати участі у конкурсі, оскільки одна організація протягом одного періоду може реалізовувати лише одну грантову угоду.

3.2. Території реалізації конкурсу:

Проєкти, які будуть реалізовуватися за кошти цього грантового конкурсу, повинні реалізовуватися на території цільових громад Донецької та Луганської областей, а саме:

·         10 цільових громад  Донецької області: Ольгинська селищна рада, Очеретинська селищна рада, ВЦА міста Волноваха, Хлібодарівська сільська рада, Красногорівська міська рада, Курахівська міська рада, ВЦА міста Мар’їнка та села Побєда, Сіверська міська рада, Соледарська міська рада, ВЦА міста Торецьк та

·         10 цільових громад Луганської області: Попаснянська міська рада, Гірська міська рада, Біловодська селищна рада, Красноріченська селищна рада, ВЦА міста Щастя, Станично-Луганська селищна рада, Широківська сільська рада, Красноталівська сільська рада, ВЦА міста Золоте та села Катеринівка, Новоайдарська селищна рада.

4. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ В РАМКАХ КОНКУРСУ

До розгляду будуть прийняті проєктні пропозиції, які відповідають цільовій спрямованості проєкту, орієнтовані в рівній мірі на жінок та чоловіків, та реалізація яких, зокрема, сприятиме:

·         Впровадженню та посиленню екологічних ініціатив та наданню практичної підтримки, розширенню та автоматизації систем моніторингу забруднення навколишнього середовища, контролю та екологічної звітності в цільових громадах Донецької та Луганської областей (на територіях 10 цільових громад в Донецькій та Луганській областях).

Основними напрямами діяльності є:

-          Розвиток та впровадження проєктів на основі принципів «Симбіотизму»;

-          Комплексний контроль утилізації твердих відходів, включаючи відходи електричного та електронного обладнання;

-          Управління екосистемами з боку регіональних органів влади та ОТГ (наприклад, деградованими землями та лісами, землями з боєприпасами, що не вибухнули, ліквідація забруднення води та ґрунту, затоплення на шахтах тощо);

-          Розвиток відновлюваних джерел енергії;

-          Поліпшення доступності та якості питної води;

-          Підвищення обізнаності та розуміння наслідків для довкілля від господарчої діяльності та військових дій;

Пріоритет буде віддаватися проєктним пропозиціям, які враховують принципи гендерної рівності, захист прав жінок і прав вразливих верст населення.

5. ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ, ВИМОГИ ДО СПІВФІНАНСУВАННЯ ТА ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТІВ

До розгляду будуть прийняті проєктні пропозиції із загальним запитуваним обсягом фінансування від Програми ООН із відновлення і розбудови миру у розмірі до 100 820,00 гривень.

Проєктним пропозиціям, в рамках яких буде запропоноване співфінансування (не менше

ніж 20% від загального бюджету проєкту), надаватимуться додаткові бали при розгляді відповідно до Критеріїв оцінки проєктних пропозицій.

Запропонований термін впровадження проєктних пропозицій не може перевищувати 4 місяців. Проєкти, які отримають фінансування у межах цього конкурсу грантів, повинні розпочатися 01 листопада 2019 року та завершитися не пізніше 01 лютого 2020 року.

6. ВИТРАТИ ПРОЄКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

5.1. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

 • узгоджені з конкретними заходами проєкту і забезпечують їх виконання;
 • фактично виникли протягом терміну виконання проєкту;
 • відповідають принципам ефективності та економічності витрат (найвища якість за найнижчу ціну);
 • коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі;
 • підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані винятково для оплати:

 • праці персоналу організації та залучених експертів;
 • товарів та послуг, необхідних для реалізації проєктної діяльності;
 • комунікаційних та інформаційних послуг;
 • консультаційних послуг, необхідних для досягнення проєктних цілей;
 • оренди приміщень (для проведення тренінгів, групової роботи, тощо), обслуговування заходів, та інших послуг, передбачених проєктною діяльністю;
 • друкарських, типографських і копіювальних послуг;
 • послуг зв’язку (телефон, інтернет);
 • витратних матеріалів і канцелярських товарів;
 • транспортних та інших витрат, пов’язаних із відрядженням за проєктом.

6.2. Обов’язкові витрати:

 • Оплата праці керівника проєкту та фінансового спеціаліста / бухгалтера (або передбачення цих посад як власного внеску чи фінансування із інших джерел).

6.3. Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

 • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • міжнародними відрядженням.

Адміністративні витрати (телефон, поштові витрати, Інтернет, послуги бухгалтера, тощо) повинні бути детально перелічені та розписані. Їхня загальна вартість не повинна перевищувати 5% від суми гранту, що запитується.

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Аплікаційний пакет складається із наступного:

1)   Повна аплікаційна форма (заповнена у форматі MS Word), в якій описано організаційний план та план впровадження проєкту (*.docx/*.doc);

2)   Фінансова пропозиція (запропонований бюджет у форматі Excel);

3)   Відскановані копії наступних документів (*.PDF або *.JPG):

 • свідоцтво про реєстрацію або витяг;
 • довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій з зазначенням коду неприбутковості (довідки організацій , що входять до консорціуму);
 • лист-підтримки/ партнерства органу місцевого самоврядування/ адміністрації ВЦА

4)   Для проєктів, в яких передбачено співфінансування – лист-підтримка від установи-партнера, що надає співфінансування із зазначенням суми співфінансування.

Організації, що подають проєктні пропозиції, повинні  подати повний аплікаційний пакет (пункти 1-4), зазначений вище, за електронною адресою grants.ua@undp.org із темою повідомлення  «UN RPP-2019-2: «Впровадження місцевих ініціатив спрямованих на захист навколишнього середовища в цільових громадах Донецької та Луганської областей».  

Повний аплікаційний пакет повинен бути поданий до 10:00 14 жовтня 2019 року. Аплікаційний пакет (пункти 1-4) повинен бути надісланий одним листом у архіві (*.rar/*.zip) розмір якого не має перевищувати 15 Mb.

Для надання відповідей на запитання, що можуть виникнути під час підготовки проєктних пропозицій за цим Конкурсом, буде проведено одну Skype-консультацію, що відбудеться 07  жовтня 2019 року о 14:30. Для того, щоб зареєструватися для участі у скайп консультації, будь ласка, надіслати інформаційне повідомлення щодо бажання участі у консультації за електронною адресою grants.ua@undp.org із темою повідомлення «UN RPP-2019-2: Участь у Skype-консультації щодо грантового конкурсу», але не пізніше ніж за 24 години до її проведення і надайте ПІБ та контактний телефон особи, що прийме участь у скайп консультації від імені організації. Skype-консультація буде одночасно проведена для всіх зареєстрованих учасників.

Отримані проєктні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу, і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд Конкурсної комісії.

Проєктні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошені терміну з будь-яких причин, не розглядатимуться.

8. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

8.1. Оцінювання проєктних пропозицій проходить у декілька етапів.

Етап 1: Розгляд поданих проєктних пропозицій Конкурсною комісією. На цьому етапі подані проєктні пропозиції оцінюються відповідно до критеріїв оцінки, і проєктні пропозиції, що набрали менше 70% від загальної кількості балів будуть відхилені. Пропозиції, що потребуватимуть доопрацювання відповідно до рекомендацій Конкурсної комісії, будуть повернуті на доопрацювання зі встановленням строків подання оновленої пропозиції.

Етап 2: Остаточне ухвалення списку проєктних пропозицій, рекомендованих Конкурсною комісією до підтримки. Формування списку проєктних пропозицій, що можуть отримати підтримку за умови наявності додаткового фінансування.

Конкурсна комісія скрадатиметься з представників Програми ООН із відновлення та розбудови миру відповідно до їх ключових напрямів роботи. Разом з цим, Конкурсна комісія має право звернутися до незалежної експертної думки в ході відбору проєктних пропозицій чи до думки місцевих органів влади, на території яких передбачена діяльність проєкту.

8.2. Критерії оцінки проєктів:

Узагальнена форма оцінки технічної пропозиції

Максимальний бал

 
 

1.      

Відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу (подана заявка відповідає тематиці – 5 балів, відповідає пріоритетам – 5 балів, заявка не відповідає тематиці та пріоритетам конкурсу – 0 балів)

10

 

2.      

Узгодженість мети, завдань та методів виконання проєкту (мета, завдання та методи виконання проєкту повністю узгоджені між собою – 20 балів, частково узгоджені – 10 балів, не узгоджені – 0 балів)

20

 

3.      

Конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проєктом (Заходи, заплановані проєктом конкретні –  5 балів, досяжні – 5 балів, та результативні – 10 балів, заходи не відповідають переліченим умовам – 0 балів)

20

 

4.      

Рівень компетентності організації-заявника у питаннях, передбачених проєктною пропозицією (компетентність заявника підтверджена досвідом втілення проєктів, що відповідають напрямкам Конкурсу – 10 балів, у організації немає досвіду або його попередні проєкти не відповідають напрямкам Конкурсу – 0 балів)

10

 

5.      

Обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів (фінансова пропозиція є обґрунтованою і відповідає підходу «найвища якість за найнижчу ціну» - 20 балів, фінансова пропозиція потребує перегляду і скорочення витрат – 10 балів, фінансова пропозиція не є обґрунтованою – 0 балів)

20

 

6.      

Наявність співфінансування за проєктом (у фінансовій чи не фінансовій формі) (наявне співфінансування у розмірі 20% - 10 балів, наявне співфінансування у розмірі до 10% - 5 балів, співфінансування відсутнє – 0 балів);

10

 

7.      

Рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проєкту (залучений персонал має відповідний рівень компетенції – 10 балів, частково необхідний рівень компетенції – 5 балів, не має необхідного рівня компетенції – 0 балів)

10

 

Загальний бал

100

 

Примітки

 

Зверніть увагу!

 • Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
 • Про результати конкурсів переможці будуть повідомлені електронною поштою.
 • Остаточне рішення щодо проєкту чи заявки перегляду не підлягає.
 • Причини відмови чи підтримки проєкту повідомлені не будуть.

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЄКТІВ

9.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за моніторинг упровадження проєкту та оцінювання його результатів. Програма розвитку ООН здійснюватиме моніторинг реалізації грантового проєкту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проєкту та їх партнерами, а також через участь у заходах проєкту.

9.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному Програмою розвитку ООН:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
 • короткі звіти на вимогу, які можуть час від часу вимагатися ПРООН, коли буде потрібна інформація про грантовий проєкт в період між регулярними звітами;
 • заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

10. ФІНАНСУВАННЯ

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір буде визначений індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші будуть виділені після отримання та затвердження ПРООН проміжних звітів організації.

Зверніть увагу! Фінальний транш у розмірі 10% буде надано організації-грантоотримувачу після 100% звітування за проєктом, включаючи підтвердження усіх фінансових операцій.