[ПРИЙОМ ЗАЯВОК ПРОДОВЖЕНО] UNDP оголошує грант на створення «зелених кімнат» у підрозділах поліції та класів безпеки на базі приміщень ДСНС у Чернігівській та Дніпропетровській областях

18 February 2024
Фото надано Головним управлінням Національної поліції у Запорізькій області

ВСТУП

У цьому оголошенні міститься інформація про конкурс грантів, який проводиться Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (UNDP) в Україні для неурядових організацій, які здійснюють діяльність на території України. У цьому оголошенні викладено критерії відповідності вимогам конкурсу, процес подачі та відбору проєктних пропозицій, а також критерії оцінки проєктів, які будуть відібрані в межах цього конкурсу.

Конкурс проводиться за таким цільовим напрямом:

UN_2024_03_СS: «Зелені кімнати» в підрозділах Головних управлінь Національної поліції та «класи безпеки на базі приміщень Головних управлінь ДСНС України в Чернігівській та Дніпропетровській областях

 Опис діяльності в межах проєкту:

 •  «Зелені кімнати» 

Діяльність у межах проєкту передбачає ефективну комплексну та системну роботу з дітьми, які постраждали внаслідок злочину, стали його свідками або потрапили у конфлікт із законом. Це необхідно для того, щоб досягати належних результатів під час опитування та організувати роботу, в основу якого закладено індивідуальний підхід до кожної дитини з урахуванням її вікових та психологічних особливостей, в підрозділах Головних управлінь Національної поліції в Чернігівській та Дніпропетровській областях.

Питання попередження насильства у різних його формах та проявах, особливо питання наслідків насильства по відношенню до дітей в українському суспільстві, є нагальним та вкрай важливим. При цьому слід згадати, що Україна, з моменту набуття членства в ООН та Раді Європи, взяла на себе низку зобов’язань у сфері реформування чинного законодавства на основі міжнародних норм та стандартів.

Так, у 2010 році Рада Європи затвердила Керівні принципи Комітету міністрів Ради Європи щодо правосуддя, дружнього до дітей, що були розроблені на основі існуючих міжнародних, європейських і національних стандартів. У них викладено оптимальні практики, засновані на узгодженні сучасних знань і відповідних регіональних норм, стандартів і принципів.

Керівні принципи Ради Європи надають конкретний європейський вимір стандартам захисту прав дітей, розроблених на міжнародному рівні, зокрема, Конвенції ООН про права дитини (1989 р.) та Керівних принципів ООН щодо правосуддя у питаннях, пов’язаних із участю дітей, які постраждали від злочинів та/або стали їх свідками (2005).

У 2015 році проєктом Ради Європи «Зміцнення та захист прав дітей в Україні» у співпраці з Міжнародним жіночим правозахисним центром «Ла Страда — Україна» та ВБО Український фонд «Благополуччя дітей» були розроблені «Методичні рекомендації щодо опитування дітей, що базуються на результатах проведеного дослідження національного законодавства України та актуальних міжнародних стандартів і найкращих світових практик у сфері захисту прав дітей під час впровадження поліцейської діяльності» (далі по тексту — Методичні рекомендації). 

У цих методичних рекомендаціях пропонується застосовувати новий підхід в роботі поліції шляхом створення та використання «зелених кімнат» працівниками поліції (здебільшого ювенальної превенції) у здійсненні їх функціональних обов’язків у роботі з дітьми.

«Зелена кімната» — це спеціально облаштовані приміщення, в яких представники поліції разом із психологом ведуть комунікацію з дітьми (які стали свідками та/або постраждали від злочинів, дітьми в конфлікті з законом, дітьми-заявниками тощо) у присутності їхніх законних представників під час проведення поліцейських заходів, що забезпечують надійний захист прав і свобод дітей та дотримання принципів законності, гуманності та ефективності кожного рішення щодо дитини. Основна мета проведення опитування в такій кімнаті — запобігти повторній травматизації психіки дитини в ході проведення поліцейських заходів за допомогою спеціальних дружніх до дитини методик та створення психологічно комфортної атмосфери, а також технічного оснащення, що дозволяє коректно вести відеозапис допиту та в подальшому використовувати його для ведення слідства без здійснення повторних допитів.

Запровадження проєкту «зелених кімнат» на базі приміщень поліції створить необхідні умови для:

•   гарантування захисту прав і свобод дитини під час проведення поліцейської діяльності;

•    збору доказового матеріалу у скоєному правопорушенні, де дитина постраждала від злочину, стала його свідком або правопорушником; 

•   проведення роботи з адаптації дитини, яка пережила насильство;  

•   поновлення психоемоційного статусу дитини, яка перебуває в стресовому стані внаслідок конфліктної, аварійної чи іншої екстремальної ситуації; 

•   блокування гострих стресових реакцій у дитини; 

•   попередження психоемоційного навантаження у дитини, пом’якшення впливу психотравмуючих ситуацій та психофізичних навантажень; 

•   усунення фізичного дискомфорту та емоційної напруги, нормалізація процесу життєдіяльності; 

•   проведення короткотермінової чи довготермінової психокорекції; 

•   надання психологічної допомоги дітям та їх батькам (законним представникам), схильним до різних видів залежностей у дитини; 

•   надання психологічних консультацій із коригування взаємовідносин у родині, навчальних закладах, у дитячому колективі; 

•   попередження, профілактики, корекції негативних наслідків відхилення в поведінці та психологічної деформації дітей, схильних до скоєння правопорушень; 

•   надання допомоги дитині зрозуміти й усвідомити причини її поганого пристосування до життя в соціумі, надання допомоги в адаптації дитини та побудові більш спроможної комунікації;

•   проведення роботи з проходження  дітьми у конфлікті з законом корекційних та просвітницьких та профілактичних програм.

 • Клас безпеки

Діяльність у межах цього проєкту має бути спрямована на запровадження нового підходу у вихованні підростаючого покоління щодо вивчення та розуміння основ безпечного середовища,  що охоплює опанування знань правил пожежної і мінної безпеки та основ цивільного захисту на базі класів безпеки, що мають бути розміщені у приміщеннях Головних управлінь ДСНС України в Чернігівській та Дніпропетровській областях.

Концептуальний опис проєкту зі створення класів безпеки, його наповнення та функціонування класів безпеки був розроблений фахівцями ГУ ДСНС України у Полтавській області, де за основу був взятий досвід польських колег (далі – Методичні рекомендації).

Зважаючи на те, що культура застосування заходів пожежної безпеки закладається з дитинства, основний напрям роботи, на який необхідно звернути увагу, — це навчання дітей різних вікових груп — від 3 до 12 років. Одним із шляхів вирішення цього питання є створення інтерактивних класів безпеки інформаційно-просвітницького напряму, на базі якого діти вивчатимуть правила безпечного життя – «Безпека дітей понад усе».

За цим проєктом ДСНС здійснює роботу щодо створення класів безпеки на базі частин ДСНС України у Чернігівській та Дніпропетровській областях, функціонування яких буде задіяно у виховному й освітньому процесах у співпраці та координації з МОН, та направлено на вивчення основних вимог пожежної безпеки, мінної безпеки та основ безпеки життєдіяльності. Його доповненням має бути унікальна кімната, в якій представленні зразки згорілих побутових приладів та інших предметів побуту, які надають уявлення про джерела можливих загорань та їх наслідки. 

Головна мета цього проєкту — створити необхідні умови для навчання дітей правилам безпечної поведінки у побуті, що охоплює вивчення правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, ознайомлення з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, формування в учнів навичок надання домедичної допомоги.  Для дошкільнят та учнів початкових класів навчання проходитиме у вигляді гри за допомогою дитячих, але професійних іграшкових атрибутів рятувальників, а для старшокласників — вправ на логіку та загальну ерудицію. 

Для реалізації цього напряму UNDP в Україні планує підтримати впровадження одного проєкту в кожній із зазначених вище областей. Кожен проєкт має включати облаштування трьох «зелених  кімнат» та одного класу безпеки. До участі запрошуються неурядові громадські організації та благодійні організації, які здійснюють діяльність на території України. Проєкт буде реалізовуватися у співпраці з Головними управліннями Національної поліції та ДСНС України в Чернігівській та Дніпропетровській областях.

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО UNDP В УКРАЇНІ 

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (UNDP) в Україні працює в 170 країнах і територіях із метою ліквідації бідності, зменшення нерівності, подолання відчуження та розбудови стійкості задля підтримки прогресу в цих країнах. Як агентство розвитку системи ООН, UNDP відіграє вирішальну роль у допомозі країнам у досягненні Цілей сталого розвитку (ЦСР).

В Україні UNDP працює у п'яти програмних сферах підтримки: посилення потенціалу Уряду України в реагуванні на кризи та їх подоланні; безперервне надання державних послуг; надання термінової допомоги з відновлення та відбудови; життєзабезпечення та підтримка приватного сектору; громадянське суспільство та підтримка соціальної структури.

Війна в Україні вже призвела до величезних людських жертв, безпрецедентного переміщення населення як всередині країни, так і до сусідніх країн та катастрофічного руйнування інфраструктури. Вісімнадцять років соціально-економічних досягнень України опинилися під загрозою. Основне завдання UNDP полягає в тому, щоб якомога повніше зберегти здобутки розвитку та якнайшвидше повернути Україну на шлях досягнення Цілей сталого розвитку.

11 квітня 2022 року UNDP розпочала свою Програму з підвищення стійкості та відновлення в Україні, щоби мати можливість негайно реагувати на гуманітарні проблеми та виклики, які виникають у сфері розвитку. Загальна мета полягає у збереженні здобутків розвитку в Україні, пом’якшенні негативних кризових наслідків, які виникають у сферах управління та надання послуг, впровадженні заходів для відновлення вже на етапі надання гуманітарної допомоги, сприянні швидкому поверненню до розвитку та прискорення процесів для національного досягнення ЦСР.

Спираючись на попередній досвід та заради посилення стійкості та швидкого відновлення постраждалих від війни громад в обраних цільових районах України, UNDP та Європейський Союз — наш довгостроковий партнер (зокрема в межах програмної діяльності UNDP на сході) — паралельно запустив проєкт «EU4Recovery – Розширення можливостей громад в Україні» (EU4Recovery), який забезпечить мультиплікаційний ефект шляхом подальшого розширення ключових заходів, згаданих вище.

Заходи EU4Recovery згруповані за такими ключовими цілями:

 • цільові громади повинні мати розширений доступ до якісних державних послуг, які можуть задовольнити потреби всіх груп населення, приділяючи особливу увагу найуразливішим групам;
 • покращення безпеки громади та підтримка зміцнення соціальних звʼязків у цільових громадах проєкту.

Фінансування грантів буде надано в межах проєкту «EU4Recovery – Розширення можливостей громад в Україні» за підтримки Європейського Союзу.

3. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ ТА ТЕРИТОРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРСУ

3.1. Громадські або благодійні організації, що подаватимуть проєктні пропозиції за цим конкурсом, мають відповідати таким обов’язковим вимогам:

 • бути офіційно зареєстрованими зі статусом юридичної особи на підконтрольній території України;
 • мати статус неприбуткової або благодійної організації (коди неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 0039 або 0048);
 • мати досвід роботи від трьох років відповідно до тематики конкурсу (у сфері роботи з громадянським суспільством, розвитку громад, взаємодії поліції та громад на засадах партнерства тощо);
 • мати підтверджений досвід впровадження щонайменше двох проєктів та звітування за ними;
 • мати відповідних фахівців та персонал проєкту для його реалізації (керівник проєкту, фінансовий спеціаліст/бухгалтер та інші фахівців відповідно до потреб проєкту); 
 • досвід співпраці з міжнародними організаціями є додатковою перевагою.

3.2. Персонал, залучений до виконання проєкту, повинен відповідати таким вимогам:

 • проєктна команда щонайменше має складатися з: керівника проєкту (відповідального за загальну координацію імплементації проєкту та подання відповідних звітів UNDP), бухгалтера (відповідального за ведення обліково-фінансової звітності), та осіб, безпосередньо залучених до імплементації проєкту;
 • вища освіта за напрямами педагогіка, соціологія, економіка, державне управління, соціальні науки або за іншими дотичними напрямами для керівника проєкту, вища освіта інших членів команди;
 • досвід роботи з громадянським суспільством не менше трьох років (для керівника проєкту);
 • знання мов – вільне володіння українською мовою;
 • бухгалтер повинен мати вищу освіту (пов’язану із бухгалтерським обліком) або досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку не менше двох років;
 • готовність впроваджувати всі правила та регламенти співпраці, запропоновані міжнародними партнерами;
 • готовність співпрацювати з Головним управлінням Національної поліції в Чернігівській та Дніпропетровській  області, Головним управлінням Державної служби з надзаичайних ситуацій в Чернігівській та Дніпропетровській  області, з  органами місцевого самоврядування, громадським лідерами, громадськими організаціями та іншими партнерами для більш ефективної реалізації проєкту.

Залучений до виконання проєкту персонал матиме такий обсяг роботи:

І. Керівник проєкту:

1)    загальне керівництво проєктом;

2)    координація проєктної діяльності з відповідальними особами UNDP у ході реалізації проєкту;

3)    взаємодія з представниками Головних управлінь Національної поліції,  Головних управлінь Державної служби з надзвичайних ситуацій  у відповідних областях;

4)    організація підготовки проміжних та фінального звіту за проєктом;

5)    організація моніторингових візитів у проєктні локації.

Цей перелік не є вичерпним та може бути доповнений організацією-грантоотримувачем.

Керівник проєкту несе відповідальність за якість та доцільність проведення окремих заходів у межах діяльності проєкту. 

ІІ. Бухгалтер / фінансовий спеціаліст:

1)    ведення обліково-бухгалтерського обліку у межах проєкту;

2)    складання фінансових звітів.

Всі звіти (аналітичні, описові, фінансові) у межах цього проєкту подаються українською мовою.

3.3. Території реалізації конкурсу, вимоги до реєстрації та досвіду організацій:

Проєкт, який буде впроваджуватися за кошти цього грантового конкурсу, планується до реалізації на території Чернігівської та Дніпропетровської областей.

3.4. Параметри, які визначатимуть, чи може НУО отримати за фінансування UNDP, ґрунтуватимуться на контрольному списку оцінки потенціалу CACHE.

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть. Заявки, надіслані від фізичних осіб, комерційних організацій, державних установ і організацій, органів місцевого самоврядування, профспілок, політичних партій, релігійних організацій, розглядатися не будуть.

4. ОПИС ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ 

Цей конкурс заявок передбачає відбір однієї громадської організації у кожній із відповідних областей для реалізації проєкту, спрямованого на створення «pелених кімнат» щодо опитування дітей, що стали свідками та/або постраждали від правопорушень, дітьми у конфлікті з законом для забезпечення надійного захисту їх прав та свобод та класів безпеки для вивчення та розуміння основ безпечного середовища.

Головні завдання проєкту:

«Зелені кімнати»:

 • практична реалізація на місцевому рівні Керівних принципів Комітету міністрів Ради Європи щодо правосуддя, дружнього до дітей, що були розроблені на основі існуючих міжнародних, європейських і національних стандартів у сфері захисту прав і свобод дітей і прийняті 17 листопада 2010 року (далі – Керівні принципи);
 • створення на базі приміщень поліції «зелених кімнат» у відповідності до методичних рекомендацій, що містять необхідні умови для запровадження нового прогресивного підходу поліції в роботі з дітьми та дотримання вимог міжнародного та національного законодавства України у сфері захисту прав і свобод дітей;  
 • ознайомлення працівників поліції, які за своїми функціональними обов’язками працюють із дітьми (підрозділи ювенальної превенції, слідчі, психологи поліції), з «Керівними принципами Комітету міністрів Ради Європи щодо правосуддя, дружнього до дітей», що були прийняті 17 листопада 2010 року та «Методичними рекомендаціями щодо опитування дітей, що стали свідками та/або жертвами насильства, а також вчинили насильство», розробленими у 2015 році проєктом Ради Європи «Зміцнення та захист прав дітей в Україні» у співпраці з Міжнародним жіночим правозахисним центром «Ла Страда — Україна» та ВБО Український фонд «Благополуччя дітей»;
 • створення необхідних умов для проведення ефективної роботи підрозділів ювенальної превенції, зокрема умов для впровадження ними корекційних та просвітницьких та профілактичних програм для дітей, які перебувають у конфлікті з законом;
 • проведення інформаційної кампанії щодо висвітлення факту створених кімнат на інформаційних платформах поліції та громадської організації, що реалізовували цей проєкт.

Класи безпеки:

 • на базі приміщень Головних управлінь ДСНС облаштувати клас безпеки у координації з представниками ДСНС та з урахуванням їх думки, а також у відповідності до положень методичних рекомендацій, де пропонується використовувати зональний принцип поділу приміщення для організації освітнього простору, а саме:

-   зона для перегляду відеоуроків та презентацій;

-   зона пожежної безпеки — для вивчення правила пожежної безпеки, алгоритму дій при пожежі, вивчення основ користування вогнегасником та інших первинних засобів пожежогасіння;

-   зона мінної безпеки — для вивчення правил поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів;

-   зона безпеки життєдіяльності — для вивчення правил безпечної поведінки у різних сферах життя, зокрема для закріплення алгоритмів дій у разі надзвичайних ситуацій різного характеру;

-   зона домедичної допомоги —і для проведення занять та тренінгів із надання першої домедичної допомоги при травмах різного характеру та опіках, зокрема для зупинки кровотечі, проведення серцево-легеневої реанімації тощо;

-   зона психологічного розвантаження — для роботи з психологами, виконання творчих завдань, проведення бесід тощо;

-   зона ігрова — для дітей молодшої вікової групи для проведення тематичних рухливих ігор та вправ.

 • облаштування класу безпеки включає проведення косметичного ремонту (за потреби) та оснащення його необхідними меблями, технікою, іншими необхідними предметами інтер’єру;
 • організувати та провести презентацію створеного класу безпеки представникам управлінь освіти місцевої влади та представникам місцевих закладів освіти для надання повної інформації щодо функціональності цих класів та нових можливостей в оволодінні дітьми необхідних знань з безпеки у повсякденному житті, а також для налагодження співпраці закладів освіти і ДСНС у ефективному використанні класів безпеки за їх цільовим призначенням;
 • проведення інформаційної кампанії щодо висвітлення факту створення класу безпеки на інформаційних ресурсах поліції та громадської організації, що реалізовували цей проєкт.

Очікувані результати:

«Зелені кімнати»:

 • три зелені кімнати створено у відповідності до методичних рекомендацій та з урахуванням думки поліції щодо облаштування кімнат;
 • проведено тренінг для працівників поліції (ювенальної превенції, слідчих, психологів) на тему ознайомлення з керівними принципами та методичними рекомендаціями з метою роз’яснення функціонального призначення та порядку використання цих кімнат;
 • проведено інформаційну кампанію щодо висвітлення факту створених кімнат на інформаційних ресурсах поліції та громадської організації, що реалізовували цей проєкт.

Класи безпеки:

 • клас безпеки створено у відповідності до методичних рекомендацій та з урахуванням думки ДСНС стосовно його облаштування;
 • проведено презентацію створеного класу безпеки представникам управлінь освіти місцевої влади та представникам місцевих закладів освіти;
 • проведено інформаційну кампанію щодо висвітлення факту створення класу безпеки.

Докладніші кількісні індикатори щодо очікуваних результатів будуть напрацьовані разом з обраною за конкурсом організацією в кожній області окремо.

5. ВИМОГИ ДО СПІВФІНАНСУВАННЯ ТА ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТУ

Тривалість проєкту — до 6 місяців. Запланований початок імплементації проєкту —  березнь 2024 року. 

Проєктним пропозиціям, в межах яких буде запропоноване співфінансування (не менше ніж 10% від загального бюджету проєкту), надаватиметься додаткова перевага в процесі розгляду проєктних пропозицій. Під «співфінансуванням» мається на увазі наявність іншого джерела фінансування, крім того, що надаватиметься UNDP в Україні. Власний фінансовий внесок організації має бути підтверджений відповідними обліково-бухгалтерськими документами на етапі подачі фінансової звітності за проєктом. Наявні у організації матеріальні цінності (включаючи офісне приміщення та офісну техніку) у якості співфінансування не розглядаються.

6. ВИТРАТИ ПРОЄКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

6.1. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

-       необхідні для досягнення цілей та завдань проєкту;

-       що відповідають принципу ефективності та економічності витрат («найвища якість за найнижчу ціну»).

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані винятково для оплати:

-       праці персоналу організації та залучених експертів;

-       товарів та послуг, необхідних для реалізації проєктної діяльності;

-       комунікаційних та інформаційних послуг;

-       консультаційних послуг, необхідних для досягнення проєктних цілей;

-       оренди приміщень (для проведення тренінгів, групової роботи, тощо), обслуговування заходів, та інших послуг, передбачених проєктною діяльністю;

-       друкарських, типографських і копіювальних послуг;

-       витратних матеріалів і канцелярських товарів;

-       транспортних та інших витрат, пов’язаних із проєктною діяльністю.

6.2. Обов’язкові витрати:

-       Оплата послуг керівника проєкту та фінансового спеціаліста/бухгалтера (або передбачення цих послуг як власного внеску чи фінансування із інших джерел);

6.3. Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

-       підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;

-       сплатою боргів;

-       відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;

-       міжнародними відрядженнями;

-       орендою офісу та сплатою комунальних послуг.

Адміністративні витрати фінансової пропозиції не можуть перевищувати 5% від загальної вартості проєктної пропозиції. Витрати на оплату праці проєктної команди не можуть перевищувати 25% від загальної вартості проєктної пропозиції.

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Аплікаційний пакет складається із таких обов’язкових складових:

1)   Повна аплікаційна форма (заповнена у форматі MS Word), в якій описано організаційний план та план впровадження проєкту (*.docx/*.doc) (додаток 1);

2)   Фінансова пропозиція (запропонований бюджет у форматі Excel), складена у доларах США і порахована відповідно до курсу ООН станом на 1 лютого 2024 (38.00 гривень/долар) (додаток 2);

3)   Відскановані копії таких документів (*.PDF або *.JPG):

 • свідоцтво про реєстрацію або витяг;
 • довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій із зазначенням коду неприбутковості;
 • довідка про наявність банківського рахунку у гривні (для цілей проєкту має використовуватись окремий банківський рахунок у національній валюті, не задіяний в іншій діяльності).

4)   Усі документи, що підтверджують відповідність технічним критеріям, зазначеним у розділах 3.1 та 3.2 цього оголошення;

5)   Заповнений контрольний список оцінки потенціалу CACHE та підтверджуючі документи до нього (додаток 3);

6)   Форма самосертифікації (додаток 4);

7)   Резюме команди проєкту та залучених експертів;

8)   Листи підтримки від Головних управлінь Національної поліції та ДСНС України в області реалізації проєкту. 

Організації, що подають проєктні пропозиції, повинні подати повний аплікаційний пакет (пункти 1–8), за електронною адресою grants.ua@undp.org із темою повідомлення:

UN_2024_03_СS: «Зелені кімнати» в підрозділах Головних управлінь Національної поліції та класи безпеки на базі приміщень Головних управлінь ДСНС України в Чернігівській та Дніпропетровській областях

Повний аплікаційний пакет повинен бути поданий до  15 березня 2024 року, 12:00. Аплікаційний пакет (пункти 1–8) повинен бути надісланий одним листом у архіві (*.rar), розмір якого не має перевищувати 25 Mb.

Отримані проєктні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу, і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд конкурсної комісії.

Проєктні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошені терміну з будь-яких причин, не розглядатимуться.

Для отримання відповідей на запитання, що можуть виникнути під час підготовки проєктних пропозицій за цим конкурсом, будь ласка, надсилайте їх у письмовому вигляді за електронною адресою grants.ua@undp.org із темою повідомлення  «UN_2024_03_СS: Запит інформації». Відповіді будуть надані протягом 1-2 робочих днів. Усі запити мають бути надіслані не пізніше, ніж за 48 годин до закриття конкурсу.

8. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

8.1. Оцінювання проєктних пропозицій проходить у декілька етапів

Етап 1: Розгляд поданих проєктних пропозицій конкурсною комісією. На цьому етапі подані проєктні пропозиції оцінюються відповідно до критеріїв оцінки, і проєктні пропозиції, що набрали менше 70 балів від загальної кількості балів будуть відхилені. Пропозиції, що потребуватимуть доопрацювання відповідно до рекомендацій конкурсної комісії, будуть повернуті на доопрацювання зі встановленням строків подання оновленої пропозиції.

Етап 2: Остаточне ухвалення переможних проєктних пропозицій, рекомендованих конкурсною комісією до підтримки.

Конкурсна комісія складатиметься з представників UNDP в Україні відповідно до їх ключових напрямів роботи та залучених експертів. Водночас конкурсна комісія має право звернутися до незалежної експертної думки в ході відбору проєктних пропозицій чи до думки місцевих органів влади, на території яких передбачено діяльність проєкту.

8.2. Критерії оцінки проєктів:

 Узагальнена форма оцінки технічної пропозиціїМаксимальний бал
1.Відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу (подана заявка відповідає тематиці та пріоритетам – 20 балів; заявка частково відповідає тематиці та пріоритетам – 10 балів; заявка не відповідає тематиці та пріоритетам конкурсу – 0 балів)20
2.Узгодженість мети, завдань та методів виконання проєкту (мета, завдання та методи виконання проєкту повністю узгоджені між собою – 10 балів, частково узгоджені – 5 балів, не узгоджені – 0 балів)10
3.Конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проєктом (Заходи, заплановані проєктом конкретні – 5 балів, досяжні – 5 балів, та результативні – 10 балів, заходи не відповідають переліченим умовам – 0 балів)20
4.Досвід організації-заявника у питаннях, передбачених проєктною пропозицією (компетентність заявника підтверджена досвідом втілення проєктів, що відповідають напрямам конкурсу – 20 балів, організація має досвід втілення проєктів, але за суміжними напрямами – 10 балів; у організації немає досвіду або його попередні проєкти не відповідають напрямам конкурсу – 0 балів)20
5.Обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів (фінансова пропозиція є обґрунтованою і відповідає підходу «найвища якість за найнижчу ціну» – 20 балів, фінансова пропозиція потребує перегляду та/або скорочення витрат – 10 балів, фінансова пропозиція не є обґрунтованою – 0 балів)20
6.Рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проєкту (залучений персонал має відповідний рівень компетенції – 10 балів, частково необхідний рівень компетенції – 5 балів, не має необхідного рівня компетенції – 0 балів)10
 Загальний бал100
 Примітки 

Зверніть увагу!

 • Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
 • Про результати конкурсів учасники будуть повідомлені електронною поштою.
 • Остаточне рішення щодо проєкту чи заявки перегляду не підлягає.
 • Причини відмови чи підтримки проєкту повідомлені не будуть.

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЄКТІВ

9.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за моніторинг упровадження проєкту та оцінювання його результатів. UNDP здійснюватиме моніторинг реалізації грантового проєкту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проєкту, їхніми партнерами та благоотримувачами, а також через участь у заходах проєкту.

9.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному UNDP:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
 • короткі звіти на вимогу, які можуть час від часу вимагатися командою UNDP, коли буде потрібна інформація про грантовий проєкт у період між регулярними звітами;
 • заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

Діяльність в межах грантової угоди повинна здійснюватися у відповідності з нормами, правилами, політикою та процедурами UNDP. Ознайомитись з інструкцією щодо впровадження грантових проєктів можна за цим посиланням

10. ФІНАНСУВАННЯ

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір буде визначений індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші будуть виділені після отримання та затвердження UNDP проміжних звітів організації.

Зверніть увагу! Фінальний транш у розмірі 10% буде надано організації-грантоотримувачу постфактум після 100% звітування за проєктом, включаючи підтвердження усіх фінансових операцій.

ДОДАТКИ 

 1. Аплікаційна форма
 2. Фінансова пропозиція 
 3. CACHE
 4. Самосертифікація