ПРООН оголошує грант на покращення доступності правосуддя для ветеранів і членів їх сімей на території Сумської області

30 January 2024
Фото: UNDP в Україні

У цьому оголошенні міститься інформація про конкурс грантів, який проводиться Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні за напрямом «покращення доступності правосуддя для ветеранів[1] і членів їх сімей[2] на території Сумської області» для неурядових організацій, які здійснюють діяльність на території України. В оголошенні викладено критерії відповідності вимогам конкурсу, процес подачі та відбору проєктних пропозицій, а також критерії оцінки проєктів, які будуть відібрані в межах цього конкурсу.

Конкурс проводиться за таким цільовим напрямом:

UN_2024_02_AJ: Покращення доступності правосуддя для ветеранів і членів їх сімей на території Сумської області

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ РОЗВИТКУ ООН

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні працює в 170 країнах і територіях із метою ліквідації бідності, зменшення нерівності, подолання відчуження та розбудови стійкості задля підтримки прогресу в цих країнах. Як агентство розвитку системи ООН, ПРООН відіграє вирішальну роль у допомозі країнам у досягненні Цілей сталого розвитку (ЦСР).

В Україні ПРООН працює у п'яти програмних сферах підтримки: посилення потенціалу Уряду України в реагуванні на кризи та їх подоланні; безперервне надання державних послуг; надання термінової допомоги з відновлення та відбудови; життєзабезпечення та підтримка приватного сектору; громадянське суспільство та підтримка соціальної структури.

Війна в Україні вже призвела до величезних людських жертв, безпрецедентного переміщення населення як всередині країни, так і до сусідніх країн та катастрофічного руйнування інфраструктури. Вісімнадцять років соціально-економічних досягнень України опинилися під загрозою. Основне завдання ПРООН полягає в тому, щоб якомога повніше зберегти здобутки розвитку та якнайшвидше повернути Україну на шлях досягнення Цілей сталого розвитку.

11 квітня 2022 року ПРООН розпочала свою Програму з підвищення стійкості та відновлення в Україні, щоби мати можливість негайно реагувати на гуманітарні проблеми та виклики, які виникають у сфері розвитку. Загальна мета полягає у збереженні здобутків розвитку в Україні, пом’якшенні негативних кризових наслідків, які виникають у сферах управління та надання послуг, впровадженні заходів для відновлення вже на етапі надання гуманітарної допомоги, сприянні швидкому поверненню до розвитку та прискорення процесів для національного досягнення ЦСР. 

Фінансування грантів буде надано в межах проєкту міжнародної технічної допомоги «Підтримка стабілізації та відновлення постраждалих від війни громад (прифронтових зон, районів, в які повертаються і які приймають ВПО)» за підтримки уряду Королівства Нідерландів.

3.ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ ТА ТЕРИТОРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРСУ

3.1. Громадські або благодійні організації, що подаватимуть проєктні пропозиції за цим конкурсом, мають відповідати таким обов’язковим вимогам:

 • бути офіційно зареєстрованими зі статусом юридичної особи на території України;
 • мати статус неприбуткової або благодійної організації (коди неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 0039 або 0048);
 • мати досвід роботи від двох років відповідно до тематики конкурсу (у сфері роботи з ветеранами, надання правової допомоги тощо);
 • мати підтверджений досвід впровадження щонайменше двох проєктів та звітування за ними;
 • продемонструвати спроможність здійснювати діяльність у визначеному регіоні за поточної ситуації;
 • мати відповідних фахівців та персонал проєкту для його реалізації (керівник проєкту, фінансовий спеціаліст/бухгалтер та інші фахівців відповідно до потреб проєкту). У випадку, якщо залучення фахівців передбачається лише за умови підтримки проєктної пропозиції, описова заявка має містити ключові вимоги, що висуватимуться до кожного з фахівців, передбаченого проєктом (профільна освіта, досвід роботи, тощо);
 • Досвід співпраці з міжнародними організаціями є додатковою перевагою.

3.2. Території реалізації конкурсу, вимоги до реєстрації та досвіду організацій:

Проєкт, який буде впроваджуватися за кошти цього грантового конкурсу, планується до реалізації на території Сумської області (з урахуванням безпекової ситуації)

3.3. Параметри, які визначатимуть, чи може НУО отримати за фінансування ПРООН, ґрунтуватимуться на контрольному списку оцінки потенціалу CACHE.

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть. Заявки, надіслані від фізичних осіб, комерційних організацій, державних установ і організацій, органів місцевого самоврядування, профспілок, політичних партій, релігійних організацій, розглядатися не будуть.

4. ОПИС ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ

Цей проєкт має на меті забезпечити надання безоплатної правової допомоги ветеранам та членам їх сімей на території Сумської області, збір статистичної інформації та підготовку аналітичної довідки щодо правових потреб цільової групи грантового проєкту. У зв'язку з цим, завдання грантоотримувача буде полягати в наступному:

•   Організувати надання послуг правової допомоги цільовій аудиторії проєкту в Сумській області. Надання послуг має включати переміщення персоналу проєкту по території області для охоплення максимальної кількості бенефіціарів.

•   Визначення конкретних місць надання правової допомоги є обов'язком грантоотримувача. Визначаючи місце надання послуг, грантоотримувач повинен враховувати кількість ветеранів та членів їх сімей у населених пунктах, спроможність місцевих органів влади, наявність інших суб'єктів та офісів системи безоплатної правничої допомоги (щоб уникнути або мінімізувати можливе дублювання).

•   Важливо, щоб цей проєкт реалізовувався у тісній координації з системою БПД. Це означає, що грантоотримувач повинен координувати свою діяльність з системою БПД, проводити спільні візити та консультації, забезпечувати взаємне перенаправлення бенефіціарів (за потреби).

•   Цей проєкт охоплює лише надання безоплатної первинної правничої допомоги (у розумінні Закону України «Про безоплатну правничу допомогу»). Проєкт НЕ охоплює сфери кримінального, податкового, фінансового, господарського, міжнародного, гуманітарного, військового (з питань мобілізації), бюджетного права.

•   Важливим є збір даних про правові потреби цільової аудиторії проєкту. У зв'язку з цим грантоотримувач повинен надати ПРООН аналітичну довідку стосовно правових потреб бенефіціарів проєкту, а також рівня доступності правових послуг для таких осіб. Грантоотримувач повинен запропонувати показники для статистичного звіту.

•   Важливо, щоб грантоотримувач суворо дотримувався національного законодавства про захист персональних даних під час надання правової допомоги та збору статистичних даних. Підхід до захисту персональних даних має бути відображений у грантовій заявці та неухильно дотримуватися на етапі реалізації проєкту. ПРООН може запросити додаткову документацію щодо захисту даних на етапі реалізації проєкту.

•   Грантоотримувач повинен поширювати інформацію про наявні ІТ-рішення системи БПД серед бенефіціарів: мобільний застосунок «Твоє право», волонтерська освітня програма «Academia BPD», інші. Крім того, грантоотримувач повинен розповсюджувати друковані матеріали (наприклад, буклети) системи БПД.

•   Бажано, щоб грантоотримувач співпрацював з місцевими громадськими організаціями (які не підпадають під цей проєкт), які надають безоплатну правову допомогу, гуманітарну допомогу, інші подібні послуги.

Вище наведено мінімальний обсяг заходів, що мають бути реалізовані в межах проєкту. ГО можуть доповнити цей перелік власними пропозиціями, зазначивши про це в грантовій заявці.

Очікуваними результатами проєкта є поліпшення доступу до правосуддя (включаючи правову допомогу в контексті розширення інформації про шляхи її отримання) для цільової аудиторії в Сумській області.

5. ВИМОГИ ДО СПІВФІНАНСУВАННЯ ТА ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТУ

Тривалість проєкту – до 9 місяців. Запланований початок імплементації проєкту – березень 2024 року. 

Проєктним пропозиціям, в межах яких буде запропоноване співфінансування (не менше ніж 10% від загального бюджету проєкту), надаватиметься додаткова перевага. Під «співфінансуванням» мається на увазі наявність іншого джерела фінансування, крім того, що надаватиметься Програмою розвитку ООН. Власний фінансовий внесок організації має бути підтверджений відповідними обліково-бухгалтерськими документами на етапі подачі фінансової звітності за проєктом. Наявні у організації матеріальні цінності (включаючи офісне приміщення та офісну техніку) у якості співфінансування не розглядаються.

6. ВИТРАТИ ПРОЄКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

6.1. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

 • необхідні для досягнення цілей та завдань проєкту;
 • що відповідають принципу ефективності та економічності витрат («найвища якість за найнижчу ціну»).

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані винятково для оплати:

 • праці персоналу організації та залучених експертів;
 • товарів та послуг, необхідних для реалізації проєктної діяльності;
 • комунікаційних та інформаційних послуг;
 • консультаційних послуг, необхідних для досягнення проєктних цілей;
 • оренди приміщень (для проведення тренінгів, групової роботи, тощо), обслуговування заходів, та інших послуг, передбачених проєктною діяльністю;
 • друкарських, типографських і копіювальних послуг;
 • витратних матеріалів і канцелярських товарів;
 • транспортних та інших витрат, пов’язаних із проєктною діяльністю.

6.2. Обов’язкові витрати:

 • Оплата послуг керівника проєкту та фінансового спеціаліста/бухгалтера (або передбачення цих послуг як власного внеску чи фінансування із інших джерел);

6.3. Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

 • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • міжнародними відрядженнями;
 • орендою офісу та сплатою комунальних послуг.

Адміністративні витрати фінансової пропозиції не можуть перевищувати 5% від загальної вартості проєктної пропозиції. Витрати на оплату праці проєктної команди не можуть перевищувати 25% від загальної вартості проєктної пропозиції.

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Аплікаційний пакет складається із таких обов’язкових складових:

1)   Повна аплікаційна форма (заповнена у форматі MS Word), в якій описано організаційний план та план впровадження проєкту (*.docx/*.doc) (додаток 1);

2)  Фінансова пропозиція (запропонований бюджет у форматі Excel), складена у доларах США і порахована відповідно до курсу ООН станом на 15 січня 2024 (38.00 гривень/долар) (додаток 2);

3)   Відскановані копії таких документів (*.PDF або *.JPG):

 • свідоцтво про реєстрацію або витяг;
 • довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій із зазначенням коду неприбутковості;
 • довідка про наявність банківського рахунку у гривні (для цілей проєкту має використовуватись окремий банківський рахунок у національній валюті, не задіяний в іншій діяльності).

4) Усі документи, що підтверджують відповідність технічним критеріям, зазначеним у розділах 3.1 та 3.2 цього оголошення;

5) Заповнений контрольний список оцінки потенціалу CACHE та підтверджуючі документи до нього (додаток 3);

6) Форма самооцінювання (додаток 4).

7) Резюме залученого персоналу та експертів

8) Листи підтримки від установ-партнерів (за наявності). У разі залучення співфінансування в листі підтримки має бути зазначений обсяг співфінансування.

Організації, що подають проєктні пропозиції, повинні подати повний аплікаційний пакет (пункти 1–8), за електронною адресою grants.ua@undp.org із темою повідомлення:

UN_2024_02_AJ: Покращення доступності правосуддя для ветеранів і членів їх сімей на території Сумської області

Повний аплікаційний пакет повинен бути поданий до 12:00 29 лютого 2024 року. Аплікаційний пакет (пункти 1-8) повинен бути надісланий одним листом у архіві (*.rar), розмір якого не має перевищувати 25 Mb.

Отримані проєктні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу, і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд конкурсної комісії.

Проєктні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошені терміну з будь-яких причин, не розглядатимуться.

Для отримання відповідей на запитання, що можуть виникнути під час підготовки проєктних пропозицій за цим конкурсом, будь ласка, надсилайте їх у письмовому вигляді за електронною адресою grants.ua@undp.org із темою повідомлення «UN_2024_02_AJ: Запит інформації». Відповіді будуть надані протягом 1­–2 робочих днів. Усі запити мають бути надіслані не пізніше, ніж за 48 годин до закриття конкурсу.

8. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

8.1. Оцінювання проєктних пропозицій проходить у декілька етапів

Етап 1: Розгляд поданих проєктних пропозицій конкурсною комісією. На цьому етапі подані проєктні пропозиції оцінюються відповідно до критеріїв оцінки, і проєктні пропозиції, що набрали менше 70 балів від загальної кількості балів будуть відхилені. Пропозиції, що потребуватимуть доопрацювання відповідно до рекомендацій конкурсної комісії, будуть повернуті на доопрацювання зі встановленням строків подання оновленої пропозиції.

Етап 2: Остаточне ухвалення переможних проєктних пропозицій, рекомендованих конкурсною комісією до підтримки.

Конкурсна комісія складатиметься з представників Програми розвитку ООН в Україні відповідно до їх ключових напрямів роботи та залучених експертів. Водночас конкурсна комісія має право звернутися до незалежної експертної думки в ході відбору проєктних пропозицій чи до думки місцевих органів влади, на території яких передбачено діяльність проєкту.

8.2. Критерії оцінки проєктів:

 Узагальнена форма оцінки технічної пропозиціїМаксимальний бал
1.Відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу (подана заявка відповідає тематиці та пріоритетам – 20 балів; заявка частково відповідає тематиці та пріоритетам – 10 балів; заявка не відповідає тематиці та пріоритетам конкурсу – 0 балів)20
2.Узгодженість мети, завдань та методів виконання проєкту (мета, завдання та методи виконання проєкту повністю узгоджені між собою – 10 балів, частково узгоджені – 5 балів, не узгоджені – 0 балів)10
3.Конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проєктом (Заходи, заплановані проєктом конкретні – 5 балів, досяжні – 5 балів, та результативні – 10 балів, заходи не відповідають переліченим умовам – 0 балів)20
4.Досвід організації-заявника у питаннях, передбачених проєктною пропозицією (компетентність заявника підтверджена досвідом втілення проєктів, що відповідають напрямам конкурсу – 20 балів, організація має досвід втілення проєктів, але за суміжними напрямами –10 балів; у організації немає досвіду або його попередні проєкти не відповідають напрямам конкурсу – 0 балів)20
5.Обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів (фінансова пропозиція є обґрунтованою і відповідає підходу «найвища якість за найнижчу ціну» – 20 балів, фінансова пропозиція потребує перегляду та/або скорочення витрат – 10 балів, фінансова пропозиція не є обґрунтованою – 0 балів)20
6.Рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проєкту (залучений персонал має відповідний рівень компетенції – 10 балів, частково необхідний рівень компетенції – 5 балів, не має необхідного рівня компетенції – 0 балів)10
 Загальний бал100
 Примітки 

Зверніть увагу!

 • Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
 • Про результати конкурсів учасники будуть повідомлені електронною поштою.
 • Остаточне рішення щодо проєкту чи заявки перегляду не підлягає.
 • Причини відмови чи підтримки проєкту повідомлені не будуть.
9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЄКТІВ

9.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за моніторинг упровадження проєкту та оцінювання його результатів. Програма розвитку ООН здійснюватиме моніторинг реалізації грантового проєкту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проєкту, їхніми партнерами та благоотримувачами, а також через участь у заходах проєкту.

9.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному Програмою розвитку ООН:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
 • короткі звіти на вимогу, які можуть час від часу вимагатися ПРООН, коли буде потрібна інформація про грантовий проєкт у період між регулярними звітами;
 • заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

Діяльність в межах грантової угоди повинна здійснюватися у відповідності з нормами, правилами, політикою та процедурами Програми розвитку ООН. Ознайомитись з інструкцією щодо впровадження грантових проєктів можна за цим посиланням

10. ФІНАНСУВАННЯ

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір буде визначений індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші будуть виділені після отримання та затвердження ПРООН проміжних звітів організації.

Зверніть увагу! Фінальний транш у розмірі 10% буде надано організації-грантоотримувачу постфактум після 100% звітування за проєктом, включаючи підтвердження усіх фінансових операцій.

ДОДАТКИ 
 1. Аплікаційна форма
 2. Фінансова пропозиція 
 3. CACHE
 4. Самосертифікація

[1] Під ветеранами в цьому оголошенні розуміються особи, які брали участь у військових операціях, бойових діях, будь-яких інших видах активної військової служби в Україні після 2014 року та мають статус учасників бойових дій.

[2] Під членами сімей ветеранів в цьому оголошенні розуміються особи, що є членами сімей осіб, які беруть або брали участь у військових операціях, бойових діях, будь-яких інших видах активної військової служби в Україні після 2014 року та мають статус учасників бойових дій.