Право знати: ПРООН сприяє поширенню кращих практик у сфері доступу до публічної інформації

28 September 2021

У Міжнародний день загального доступу до інформації ПРООН презентує результати останніх моніторингів із доступу до публічної інформації.

Фото: Shutterstock

Доступ до інформації є вкрай важливим для демократичного врядування та сталого розвитку. 30 вересня 2019 року Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію про проголошення 28 вересня Міжнародним днем загального доступу до інформації. Нині майже сто країн світу ухвалили закони щодо доступу до публічної інформації.

У 2011 році Україна приєдналася до Партнерства «Відкритий Уряд» і ухвалила Закон України «Про доступ до публічної інформації», який став суттєвим кроком у напрямку прозорого та підзвітного державного управління, протидії корупції та реалізації Цілей сталого розвитку. Доступ до інформації, розпорядником якої є суб’єкти владних повноважень, є принципово важливим для забезпечення прозорості, доброчесності та широкої участі громадськості у прийнятті рішень.

Моніторинги забезпечення права на інформацію та їх вплив. З 2015 року ПРООН в Україні активно підтримує проведення моніторингів стану забезпечення права на доступ до інформації в Україні.

Силами громадських активістів, а пізніше – у співпраці з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини проводилися регулярні цикли оцінок. З року в рік монітори відзначали великий освітній ефект моніторингів, поширювали серед розпорядників інформації кращі практики, проводили тренінги для відповідальних посадових осіб із доступу до інформації в усіх регіонах України.

Цьогоріч, у період з червня по липень 2021 року, регіональні координатори взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини провели моніторинг діяльності органів місцевого самоврядування як розпорядників публічної інформації. Моніторинг 2021 року став третім поспіль щорічним оцінюванням стану виконання законодавства про доступ до публічної інформації, проведеним регіональними координаторами взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. З тенденціями, виявленими під час цього та попередніх моніторингів у 2019, 2020, можна ознайомитися тут.

Окрім цього, з початком пандемії COVID-19 навесні 2020 року, регіональні координатори із зв’язків із громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини перевірили, як оприлюднюється публічна інформація щодо протидії поширенню короновірусної хвороби COVID-19, та як надаються відповіді на інформаційні запити.

Результати цього та проведеного повторно у 2021 році моніторингу допомогли підвищити обізнаність органів місцевого самоврядування про вимоги доступу до інформації у надзвичайних ситуаціях.

Регулярний моніторинг доступу до інформації дозволяє відслідковувати прогрес, який робить Україна щодо посилення заходів, які б сприяли прозорості та підзвітності суб’єктів владних повноважень.

Про що говорять міжнародні оцінки? Завдяки підтримці ПРООН було проведене  оцінювання прогресу України за індикатором ЦСР 16.10.2 (країни, що прийняли та запровадили конституційні, законодавчі та/чи регуляторні гарантії публічного доступу до інформації). Оцінка була проведена за методологією, розробленою Freedom of Information Advocates Network – міжнародною мережею, яка об’єднує організації та окремих фахівців у галузі захисту права на доступ до інформації. З висновками та рекомендаціями за результатами трьох циклів оцінювання можна ознайомитися тут.

Адвокація та освіта для належного доступу до інформації. Моніторинги та їх аналіз дають матеріал для створення аналітичних матеріалів та освітніх курсів. Міністерство цифрової трансформації України за підтримки ПРООН в Україні, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Національного агентства України з питань державної служби розробили освітній серіал для державних службовців. Освітній серіал має на меті підвищити рівень обізнаності державних службовців про законодавство та кращі практики у цій сфері, аби запобігати новим порушенням.

Державним службовцям, до повноважень яких входить розробка державної політики у сфері доступу до інформації, стане у нагоді аналітична записка, яка дає можливість зробити огляд загальної картини стану імплементації законодавства про доступ до публічної інформації в Україні, ідентифікувати виклики, які постали у сфері доступу, а також пропонує рекомендації для усунення виявлених проблемних аспектів.

Загальна інформація:

Аналітичні освітні матеріали з доступу до публчної інформації підготовлені за підтримки проєкту «Права людини для України», який виконується Програмою розвитку ООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії протягом 2019–2023 рр.

Проєкт має на меті зміцнювати процеси інклюзивності та сталого людського розвитку в Україні та надалі сприяти демократичним змінам у країні, фокусуючись на правах людини та доступі до правосуддя для всіх. У рамках проєкту ПРООН продовжує співпрацювати з ключовими національними партнерами, зокрема з Національною інституцією з прав людини, представниками національної та місцевої влади, громадянським суспільством та правозахисниками для утвердження прав людини в країні.

Для запитів ЗМІ:

Юлія Самусь, керівниця відділу комунікацій, ПРООН в Україні, yuliia.samus@undp.org