Конкурс грантових пропозицій «Залучення громадянського суспільства до протидії дезінформації та розвитку медіаграмотності в умовах війни»

Конкурс оголошений у межах проєкту «Цифрові, інклюзивні, доступні: Підтримка цифровізації державних послуг в Україні»

29 May 2023
A group of people discussing at the table. A banner with a Japan logo is behind
Фото: Андрій Крепких / ПРООН в Україні

ПРИЙОМ НОВИХ ЗАЯВОК ТИМЧАСОВО ПРИПИНЕНО

 

1. КОНТЕКСТ

Цей конкурс проєктів організовано спільно проєктом ПРООН «Сприяння безпеці людини в Україні через реагування на багатовимірну кризу, спричинену війною» та проєктом ПРООН «Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні» (Проєкт підтримки Дія), які є частиною портфелю проєктів ПРООН з демократичного врядування. Через портфель «Демократичне врядування» ПРООН допомагає уряду, громадянському суспільству та народу України просувати демократичну політику та практику, необхідні для прискорення прогресу в галузі сталого людського розвитку. Ця діяльність включає захист прав людини та просування гендерної рівності, підтримку антикорупційних зусиль, просування порядку денного цифрової трансформації, забезпечення того, щоб усі громадяни України могли захищати свої права, зміцнення парламенту та розширення можливостей громадянського суспільства та молодіжних активістів.

Проєкт «Сприяння безпеці людини в Україні через реагування на багатовимірну кризу, спричинену війною», який фінансується Урядом Японії та виконується ПРООН в Україні, спрямований на посилення безпеки людини в Україні шляхом реагування на багатовимірну кризу, спричинену війною, і вирішення проблем високої вразливості через війну, що триває у країні.

Проєкт реалізується через 5 основних компонентів:

 • Відновлення базової інфраструктури та надання обладнання і матеріалів для забезпечення базових послуг життєзабезпечення та сприяння підготовці до зимового періоду;
 • Посилення спроможності органів з розмінування та служб реагування на надзвичайні ситуації для захисту цивільного населення від вибухонебезпечних боєприпасів та екологічної небезпеки;
 • Посилення спроможності місцевих органів влади розчищати уламки та небезпечні залишки зруйнованих споруд, а також збирати та безпечно утилізувати тверді відходи;
 • Посилення державної системи для управління кризами, раннього відновлення та надання базових послуг для вразливих верств населення;
 • Розвиток спроможності національних і місцевих державних і неурядових організацій для підвищення безпеки громад, утвердження прав людини та доступу до правосуддя для всіх людей, з акцентом на ВПО та вразливі групи.

Проєкт «Сприяння безпеці людини в Україні через реагування на багатовимірну кризу, спричинену війною» пропонує життєво важливу підтримку українській державі у забезпеченні стійкого, ефективного та прозорого управління кризовими і надзвичайними ситуаціями, планування заходів з реагування та надання послуг.

«Проєкт підтримки Дія» реалізується у тісній співпраці з Міністерством цифрової трансформації України (Мінцифри). У межах «Проєкту підтримки Дія» ПРООН допомагає державним партнерам, перш за все Мінцифри, обирати комплексні послуги, яких представники вразливих груп потребують у своїх життєвих ситуаціях, щоб забезпечити надання цифрових рішень та рішень, посилених цифровими або мобільними технологіями.

«Проєкт підтримки Дія» спрямований на досягнення таких цілей:

 • Державні органи мають знання та навички, щоб розробляти та впроваджувати політику цифровізації послуг, орієнтованих на громадян, відповідно до принципів підходу, що ґрунтується на правах людини, та забезпечення ґендерної рівності;
 • Пакети цифрових послуг, орієнтовані на клієнта, побудовані навколо життєвих ситуацій на основі участі громадян та з врахуванням гендерних аспектів;
 • Українські жінки та чоловіки більше знають про доступні їм цифрові та мобільні послуги та більше використовують ці послуги для задоволення своїх потреб.

Стійкість держави перед обличчям такої кризи, як повномасштабне вторгнення, значною мірою залежить від розбудови спроможності уряду та населення реагувати на дезінформацію та розвитку ефективних кризових комунікацій. Здатність отримати доступ до підзвітної та прозорої інформації та відрізнити надійні джерела інформації від оманливих і зловмисних є надзвичайно важливою навичкою, особливо під час війни, коли інформація може бути використана для поширення неправди, створення відчуття тривоги, паніки та хаосу серед населення. Ця навичка необхідна людям, щоб приймати обґрунтовані рішення та залишатися в безпеці в неспокійному середовищі війни.

За допомогою цього конкурсу ПРООН хоче залучити організації громадянського суспільства до реагування на кризову ситуацію, спричинену війною, шляхом посилення потенціалу населення у протидії дезінформації та розвитку навичок медіаграмотності серед населення, з особливим акцентом на вразливих групах населення в Україні, включаючи ВПО та людей, які проживають на територіях, де було нещодавно відновлено контроль уряду України.

2. ЦІЛІ КОНКУРСУ:

Лот 1

Основна мета цього Лоту полягає в підтримці спільних зусиль організацій громадянського суспільства, аналітичних центрів та НУО для посилення спроможності населення протистояти дезінформації та для розвитку навичок цифрової грамотності серед населення з особливим акцентом на вразливих групах населення в Україні, включаючи ВПО, осіб похилого віку і людей, які живуть у постраждалих від конфлікту громадах. Запропонована діяльність може бути зосереджена на таких сферах, але не має обмежуватися ними:

 1. Кампанії з підвищення обізнаності: Проведення кампаній з підвищення обізнаності щодо цифрової та медіаграмотності та дезінформації через різні канали, включаючи соціальні мережі, телебачення, радіо, зовнішню рекламу та громадські заходи. Ці кампанії також можуть містити інформацію про те, як розпізнавати дезінформацію та мову ворожнечі та повідомляти про них.
 2. Перевірка фактів (факт-чекінг) на рівні громади: заохочення ініціатив із перевірки фактів на рівні громади, які залучають волонтерів із різних громад. Ці ініціативи можуть бути зосереджені на перевірці достовірності новин та іншого медіаконтенту, наданні громадянам надійних джерел інформації та зміцненні довіри до ЗМІ.
 3. Залучення молоді: розробка молодіжних ініціатив щодо медіаграмотності та протидії дезінформації, які можуть включати тренінги з медіаграмотності, дискусійні панелі (клуби), ініціативи з факт-чекінгу для відстеження та аналізу дезінформації та мови ворожнечі на онлайн-платформах. Зібрані дані можна використовувати для створення звітів і інформування про політичні рішення та кампанії медіаграмотності.
 4. Навчання для журналістів: навчання журналістів медіаграмотності, критичного мислення, перевірки фактів і виявлення дезінформації з метою створення високоякісних новин, заснованих на фактах, а також сприяння плюралізму та різноманітності медіа шляхом підтримки створення та поширення незалежних медіа, особливо в регіонах і громадах з недостатньою представленістю медіа.
 5. Програми підготовки тренерів: Проведення програм підготовки тренерів для організацій громадянського суспільства, громадських лідерів, тренерів із медіаграмотності, критичного мислення, факт-чекінгу та виявлення дезінформації. Це допоможе збільшити кількість кваліфікованих фахівців, які зможуть поширювати точну інформацію та протистояти дезінформації у своїх відповідних громадах.

Лот 2

Проєкти, подані в межах цього лоту, мають сприяти підвищенню рівня медіаграмотності та протидії дезінформації в Україні шляхом проведення базових досліджень, оцінки наявних ініціатив, моніторингу дезінформації, вивчення інноваційних підходів протидії дезінформації та розбудови дослідницького потенціалу. Запропонована діяльність може бути зосереджена на таких сферах, але не має обмежуватися ними:

 1. Дослідження поточної ситуації (вихідні дослідження): Проведення вихідних досліджень моделей споживання медіа, дезінформації та медіаграмотності серед різних груп населення, включаючи ВПО та людей, які проживають на територіях, де було нещодавно відновлено контроль уряду України. Це допоможе визначити ключові виклики та можливості для ініціатив медіаграмотності та скерує розробку ефективних заходів.
 2. Оцінка наявних ініціатив: Огляд наявних ініціатив у сфері медіаграмотності для оцінки їх ефективності, визначення найкращих практик і використання результатів огляду для планування майбутніх заходів. Це може включати оцінку впливу різних навчальних програм, кампаній з підвищення обізнаності та громадських ініціатив.
 3. Моніторинг та аналіз дезінформації: Проведення постійного моніторингу та аналізу тенденцій, тактик та суб’єктів дезінформації в Україні. Це може включати відстеження поширення неправдивих наративів і пропаганди, визначення джерел дезінформації та аналіз впливу дезінформації на різні групи населення.
 4. Інноваційні підходи до розвитку медіаграмотності: вивчення та тестування інноваційних підходів до розвитку медіаграмотності та засобів протидії дезінформації, таких як гейміфікація, доповнена реальність і віртуальна реальність. Це може передбачати проведення пілотних досліджень для перевірки ефективності цих підходів і збору відгуків від учасників.
 5. Розбудова дослідницького потенціалу: Розбудова дослідницького потенціалу організацій громадянського суспільства, журналістів і науковців для проведення досліджень медіаграмотності та дезінформації. Це може включати навчання методам дослідження, аналізу даних і розповсюдження результатів дослідження.

Лот 3

Проєкти, подані на цей лот, мають сприяти просуванню цифрової доступності та обізнаності з цих питань. Запропонована діяльність може бути зосереджена на таких сферах, але не має обмежуватися ними:

 1. Оцінка цифрової доступності в певній сфері чи географічному регіоні. Результати цього дослідження можуть стати основою для адвокаційних кампаній або кампаній з підвищення обізнаності.
 2. Кампанії з адвокації/підвищення обізнаності: цифрові ресурси в Україні рідко є повністю інклюзивними, але водночас через втрати, спричинені війною, багатьом українцям потрібні інклюзивні цифрові ресурси в епоху швидкої цифровізації, коли багато важливих аспектів життя є цифровими, але не завжди доступними.  Адвокація/підвищення обізнаності може бути спрямоване на ОГС, органи державної та місцевої влади, а також бізнес.
 3. Навчальні заходи для представників цільових організацій (ОГС, органи влади, бізнес) на тему запровадження цифрової інклюзії на своїх веб-сайтах та інших цифрових ресурсах.

Організація-заявник може вибрати один або декілька напрямів діяльності, які будуть реалізовані в межах запропонованого проєкту.

Усі відповідні види діяльності та заходи мають бути завершені до 15 жовтня 2023 року, а максимальна сума співфінансування від ПРООН не повинна перевищувати 70 000 доларів США.

3. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ:

Неприбуткові організації, зокрема благодійні організації, громадські об’єднання (у тому числі організації громадянського суспільства та спілки), які офіційно зареєстровані в Україні не менше одного року тому та мають досвід реалізації проєктів у запропонованому пріоритетному напрямку. Конкурс не передбачає надання грантів комерційним організаціям, політичним партіям, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, релігійним громадам та фізичним особам-підприємцям.

3.1. Організації, які мають право отримати грант

Параметри, які визначатимуть, чи має НУО право на отримання фінансування від ПРООН, базуватимуться на контрольному списку оцінки потенціалу CACHE (Додаток 5).

3.2. Особливі вимоги (за лотами):

Лот 1: ОГС повинна мати в своєму портфоліо не менше 2 проєктів з протидії фейкам і не менше 5 років досвіду роботи в цій сфері.

Лот 2: ОГС повинна мати у своєму портфоліо принаймні 2 проєкти з комунікаційних питань та принаймні 5 років досвіду в цій галузі.

Лот 3: ОГС повинна мати у своєму портфоліо принаймні 2 проєкти з цифровізації та принаймні 5 років досвіду в цій сфері.

3.3. Географічні межі:

ПРООН прийматиме заявки з усіх регіонів України.

4. ЕТАПИ КОНКУРСУ:

Етап I – Подання концепцій проєктних пропозицій за такою структурою:

 • мета, основні цілі та завдання,
 • орієнтовний перелік заходів для досягнення цілей,
 • очікувані результати,
 • партнери,
 • терміни реалізації,
 • орієнтований загальний бюджет без деталей.

Концепції проєктів подаються в довільній формі, загальним обсягом не більше 2 сторінок формату А4.

Кінцевого терміну подання концепцій проєктних пропозицій немає. Натомість, заявки прийматимуться на постійній основі та розглядатимуться раз на місяць. Грантовий конкурс проводитиметься на постійній основі, перший раунд концепцій має бути подано не пізніше 5 червня 2023 року.

II етап – Подання проєктних пропозицій

За результатами розгляду та попередньої оцінки концепцій відібраним організаціям буде запропоновано подати повні проєктні пропозиції. Організація-заявник матиме до тижня, щоб подати повну проєктну пропозицію.

Переможці конкурсу будуть обрані на основі результатів оцінки проєктних пропозицій Комітетом з відбору грантів. ПРООН укладе грантові угоди з тими фіналістами, які будуть рекомендовані для надання гранту.

5. БЮДЖЕТ ТА ДОЗВОЛЕНІ ВИТРАТИ:

Прийнятні витрати повинні:

 • бути необхідним для здійснення проєктної діяльності;
 • відповідати принципам раціонального фінансового управління, зокрема принципам співвідношення ціни та якості та економічної ефективності;
 • бути належним чином зафіксованими, такими, що можна ідентифікувати та перевірити, і підтверджуватися оригінальними супровідними документами.

Грант ПРООН може бути використаний лише для покриття таких витрат:

 • Заробітна плата персоналу та гонорари експертів;
 • Придбання консультаційних послуг за умови, що вони необхідні для цілей та завдань проєкту;
 • Витратні матеріали та приладдя, включаючи недорогі засоби індивідуального захисту;
 • Друк і копіювання;
 • Комунальні послуги;
 • Оренда, харчування та інші послуги, передбачені проєктною діяльністю;
 • Витрати на проїзд (за умови, що проїзд відповідає внутрішнім нормам ПРООН).

Неприйнятними є такі витрати:

 • Витрати на підготовку проєктної пропозиції;
 • Звірка боргів;
 • Міжнародні поїздки;
 • Відшкодування витрат, пов'язаних з коливаннями валютного курсу;
 • Створення та реєстрація організації;
 • Пряма фіскальна підтримка органів державної влади;
 • Політична діяльність;
 • Релігійна пропаганда;
 • Діяльність, що веде до прямої чи непрямої дискримінації будь-яких соціальних верств;
 • Проєкти, спрямовані на отримання прибутку від діяльності;
 • Будівельні або ремонтні роботи;
 • Придбання транспортних засобів та/або предметів розкоші та супутніх послуг.

6. ФІНАНСОВІ УМОВИ ТА СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ:

Максимальний строк реалізації проєкту – 6 місяців.

Внесок від організації-виконавця або з інших джерел буде розглянуто та вважатиметься перевагою для заявника. Цей внесок може бути зроблений як у фінансовій, так і в нефінансовій формі (наприклад, оплата праці персоналу організації, надання її офісу чи обладнання для виконання проєктних завдань тощо).

7. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧІ КОНЦЕПЦІЙ:

Концепції проєктних пропозицій подаються українською мовою та надсилаються електронною поштою на адресу: grants.ua@undp.org із зазначенням у темі листа назви конкурсу «Залучення громадянського суспільства до протидії дезінформації та розвитку медіаграмотності в умовах війни».

Контактні особи:

 • Валентина Аксьонова, комунікаційна аналітикиня, проєкт «Сприяння безпеці людини в Україні через реагування на багатовимірну кризу, спричинену війною», ПРООН: valentyna.aksonova@undp.org    
 • Микола Ябченко, спеціаліст з цифрової грамотності, «Проєкт підтримки Дія», ПРООН: mykola.yabchenko@undp.org 

8. ПРОЦЕС ВІДБОРУ

8.1. Процедури оцінювання

Спеціалісти ПРООН розглянуть концепції проєктів, подані на І етап конкурсу, та відберуть організації, яким буде запропоновано подати повні проєктні пропозиції.

Проєктні пропозиції, подані на II етап – Подання проєктних пропозицій буде перевірено за критеріями оцінки пропозицій. На цьому етапі ПРООН на власний розсуд може вимагати від заявників додаткову інформацію.

Для забезпечення повної прозорості та справедливості процесу ПРООН створює Комітет з відбору грантів, який оцінюватиме пропозиції, що пройшли перший етап. Комітет є тимчасово уповноваженим органом, який відповідає за розгляд, відбір та рекомендацію пропозицій щодо фінансування. Комітет з відбору грантів може прийняти рішення запросити додатковий незалежний експертний висновок під час процесу відбору.

8.2. Критерії оцінки пропозицій

Комітет з відбору грантів оцінює пропозиції відповідно до таких критеріїв:

 Зведена форма оцінки технічної пропозиціїМаксимальний бал
1.Якість та відповідність проєктної пропозиції широким темам, висвітленим у пункті 2 цього конкурсу25
2.Специфіка, доцільність та ефективність запланованих заходів проєкту25
3.Продемонстрована здатність запропонованої команди виконати обсяг робіт, описаний у проєктній пропозиції25
4.Відповідність запланованих витрат і необхідних ресурсів очікуваним результатам15
5.Якість запропонованих мереж (включаючи коло партнерів, запропонованих для впровадження проєкту, і вже наявних мережі, пов’язаних з головним заявником)10
 Загальна кількість балів100

 

9. ЗВІТНІСТЬ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА

9.1. Моніторинг та оцінка, рамки реалізації проєкту

Грантоотримувач несе відповідальність за моніторинг виконання проєкту та оцінку його результатів. ПРООН здійснюватиме моніторинг проєкту через звіти грантоотримувачів, онлайн-консультації, візити на місця, зустрічі з персоналом проєкту та зацікавленими сторонами та участь у заходах проєкту.

9.2. Звітність

Грантоотримувач подає такі звіти відповідно до формату ПРООН:

 • Короткі звіти на вимогу, які ПРООН може періодично запитувати у випадках, коли потрібна інформація про виконання Програми між звітними періодами;
 • Звіт про виконання проєкту, включаючи короткий виклад проведеної діяльності та результатів, а також фінансовий звіт за загальний термін дії угоди.

 

Додатки

АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА – ШАБЛОН;

БЮДЖЕТ – ШАБЛОН