Відбувся парламентський круглий стіл на тему «Роль парламентів у досягненні Цілей сталого розвитку (ЦСР). Які механізми може використати

26 February 2019

Фото: Андрій Нестеренко

Київ, 25 лютого 2019 р. – Вперше у Верховній Раді України відбувався круглий стіл, присвячений Цілям сталого розвитку. Цей захід було ініційовано та організовано Комітетом у закордонних справах України ВРУ за підтримки Програми розвитку ООН в Україні (ПРООН) та Уряду Швеції.

З вітальним словом під час відкриття парламентського круглого столу виступила  Народний депутат України,  Голова комітету у закордонних справах ВРУ Ганна Гопко. «Питання Миру – топ-пріоритет Верховної ради України. Український парламент доклав чимало зусиль для того, щоб зміцнити збройні сили, для підтримки децентралізації, економічного зростання на місцях. Парламент і надалі буде демонструвати спроможність до ухвалення законопроектів незалежно від того, що відбувається передвиборча компанія, – зазначила пані Гопко. – Тема сталого розвитку є дуже близькою мені особисто, водночас, якщо зробити бліц-опитування парламентарів щодо їхньої обізнаності в питаннях сталого розвитку, впевнена, що дуже багато з них не будуть розуміти суті сталого розвитку. Тому цей круглий стіл має привернути увагу профільних комітетів, які мали б брати відповідальність і за якість питної води, і за якість транспорту, і за якість здоров’я та інших напрямків, передбачених Цілями сталого розвитку. Ми готуємо фундамент для парламенту наступного скликання, щоб у секретаріатах з’явилася інституційна пам’ять для того, щоб ключові пріоритети ЦСР були досягнені. Україні, як співзасновниці ООН, важливо мати лідерські позиції у виконанні ЦСР та запровадженні новаторських ідей».

Отже, завданням круглого столу було передусім інформування парламентських фракцій, комітетів, груп та депутатів, суспільства стосовно можливостей інтеграції ЦСР у парламентську роботу, обмін досвідом та визначення можливих сфер та напрямків співпраці між ВРУ, Урядом, громадянським суспільством та міжнародними організаціями для досягнення ЦСР.

Зі вступними промовами виступили також пані Оснат Лубрані, Координаторка системи ООН в Україні та Координаторка з гуманітарних питань, пан Мартін Хаґстрьом, Надзвичайний і Повноважний Посол Швеції в Україні, Вольфґанґ Біндзайль, Заступник посла Німеччини в Україні, та пан Віктор Довгань, Заступник Міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції.

Пані Лубрані повідомила про основні напрями підтримки ООН Уряду України для досягнення ЦСР, наголосила на тому, що ефективне виконання Порядку денного до 2030 року – це справа всіх громадян, а не тільки Верховної Ради, Уряду та влади. «У багатьох країнах керівники держав та урядів особисто очолюють зміни, включаючи ЦСР у національні плани та стратегії, а також у правові норми. Відповідно до взаємозв'язків ЦСР, ми бачимо, що уряди ведуть розмови з точки зору національної координації, мобілізації ресурсів та розподілу бюджетних коштів разом із парламентами та місцевими органами влади».

У Порядку денному до 2030 року визначено важливу роль національних парламентів через прийняття законодавства та бюджети та їх роль у забезпеченні відповідальності за ефективне виконання зобов'язань. «Парламентарії також здатні відігравати значну роль у підтримці та моніторингу реалізації ЦСР. Члени парламенту мають унікальну можливість діяти як сполучна ланка між людьми та державними інституціями, а також сприяти та запроваджувати політику й законодавство, спрямовані на потреби людей, щоб гарантувати, що ніхто не залишився осторонь», – зазначила пані Лубрані.

Під час круглого столу було проведено презентацію Посібника з парламентської діяльності «Роль парламентів у досягненні цілей сталого розвитку». Учасники мали можливість обговорити можливі для реалізації у Верховній Раді України механізми та інструменти інтеграції ЦСР в роботу, зокрема в питаннях багатосторонньої співпраці з метою сталого розвитку, взаємодії ВРУ та Уряду в процесі планування та контролю досягнення ЦСР, стратегічного планування та бюджетного процесу. Крім того, в рамках круглого столу було  презентовано проект ПРООН з підтримки Верховної Ради в сфері сталого довкілля та енергетики як один із механізмів інтеграції питань сталого розвитку у парламентську діяльність, а також поінформовано про інші проекти підтримки спроможності ВРУ.

До ключових питань у сфері публічного управління сталим розвитком в Україні експерти віднесли:

•       значну кількість програмних документів (стратегії, програми, проекти) та низький рівень їх узгодженості між собою;

•       відсутність уповноваженого державного органу, який повинен відповідати за здійснення національної політики сталого розвитку;

•       недосконалість механізму координації зусиль на міжнародному, національному та обласному рівнях;

•       недосконалу система моніторингу та контролю за виконанням прийнятих міжнародних зобов’язань;

•       недостатнє залучення приватного сектору, інститутів громадянського суспільства до питань порядку денного.

Пан Ярослав Жаліло, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, запропонував комплементарні реформи для досягнення Цілей сталого розвитку, зокрема:

•       Зміцнення правопорядку і правосуддя,

•       Протидія корупції,

•       Впровадження електронного врядування,

•       Децентралізація і зміцнення дієвості громад,

•       Розвиток підприємництва,

•       Аграрна реформа,

•       Реформа соціального захисту,

•       Медична реформа.

Серед механізмів та інструментів, які Верховна рада може використовувати для досягнення ЦСР, запропоновані такі:

•       Ініціювати створення Національної робочої групи або наглядового комітету з питань розвитку – для оцінки потреб змін у законодавстві;

•       Розробити національний план з розвитку, що дозволив би визначити пріоритети та індикатори досягнення ЦСР;

•       Ініціювати зміни Регламенту в частині запровадження вимоги щодо аналізу законопроектів на відповідність ЦСР;

•       Запровадити публічні слухання щодо ЦСР за участі державних службовців;

•       Ініціювати впровадження «дружнього до ЦСР» формату бюджетної документації;

•       Запровадити процедури оцінки ефективності державних витрат, пов’язаних з впровадженням ЦСР, на етапі аналізу законопроектів;

•       Запровадити фінансування заходів до подання проекту бюджету до ВРУ;

•       Здійснювати заслуховування звітів про виконання бюджетних програм;

•       Передбачити врахування коштів, отриманих через офіційну допомогу для розвитку і міжнародні позики в бюджеті;

•       Запровадити бюджетний моніторинг для відстеження витрат і впливу заходів на досягнення ЦСР;

•       Розглядати звіти урядових структур щодо виконання ЦСР;

•       Проводити слухання і перевірки, вести парламентські розслідування;

•       Робити парламентські запити;

•       На постійній основі проводити комплексні консультації з усіма зацікавленими сторонами;

•       Проводити місцеві громадські форуми,  громадські та партійні консультації,  опитування громадської думки з питань ЦСР;

•       Запровадити бюджет участі у ВРУ, націлений на досягнення ЦСР.

Для того, щоб зазначений комплекс механізмів запрацював саме на досягнення ЦСР, на думку експертів, мають в першу чергу бути здійснені першочергові заходи, зокрема такі:

•       розробка дорожньої карти Верховної Ради щодо ЦСР;

•       розробка та підписання міжкомітетської угоди або меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю в сфері ЦСР;

•       створення комісії ВРУ з контролю досягнення ЦСР;

•       введення в роботу науково-експертного управління ВРУ; протоколів/процедур аналізу законопроектів щодо їх відповідності ЦСР;

•       проведення аудиту кадрового потенціалу секретаріатів комітетів;

•       забезпечення контролю та взаємодії з виконавчою владою з питань ЦСР;

•       створення міжфракційного об'єднання депутатів з питань ЦСР.

Учасники круглого столу звернулися за підтримкою до донорів та міжнародних організацій з розвитку, які надають фінансування, технічні консультації та інші ресурси для зміцнення потенціалу ВРУ та її участі у досягненні ЦСР, зокрема в питаннях проведення навчання працівників секретаріатів комітетів.

Наприкінці роботи круглого столу пані Оксана Юринець, Народний депутат України, Голова підкомітету з питань регіонального та транскордонного співробітництва між Україною та країнами ЄС Комітету ВРУ з питань європейської інтеграції, та пані  Блерта Чела, Заступниця директора Програми розвитку ООН в Україні, підбили підсумки круглого столу та закликали до подальшої плідної співпраці.

Доповідачі круглого столу: Ганна Гопко, Народний депутат України,  Голова комітету у закордонних справах Верховної ради України; Оснат Лубрані, Координаторка системи ООН в Україні та Координаторка з гуманітарних питань; Мартін Хаґстрьом, Надзвичайний і Повноважний Посол Швеції в Україні; Вольфґанґ Біндзайль, Заступник посла Німеччини в Україні; Віктор Довгань, Заступник Міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції; Оксана Юринець, Народний депутат України, Голова підкомітету з питань регіонального та транскордонного співробітництва між Україною та країнами ЄС Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції та пані  Блерта Чела, Заступниця директора Програми розвитку ООН в Україні, Олена Урсу, Заступниця керівника напряму «Демократичне врядування» ПРООН ; Ярослав Жаліло, Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень; Наталія Горшкова, Директор департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Мінекономрозвитку; Олексій Рябчин, Народний депутат України, Голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; Зоряна Бурик, членкиня ГО "Жіноча Професійна Ліга";  Світлана Ковалівська, модераторка, консультантка ПРООН.

Учасники круглого столу: народні депутати України, керівники комітетів та секретаріатів Верховної Ради України, представники Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, міжнародних фінансових організацій та провідні експерти в галузі сталого розвитку та парламентаризму.

Трансляція відбувалася на телеканалі Рада.