Швеція та UNDP підтримали проведення парламентських слухань про зелену відбудову в Україні

На парламентських слуханнях у Києві відбулася презентація підготовленого за підтримки UNDP звіту про керівні принципи зеленого відновлення.

8 April 2024

Зліва направо: Христофорос Політіс, заступник Постійного представника UNDP в Україні; Олег Бондаренко, голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування; Олена Криворучкіна, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування.

Фото: Сергій Пірієв / UNDP в Україні

Київ, 8 квітня 2024 року – Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування затвердить рекомендації для подальшого забезпечення відновлення України з урахуванням принципів сталого розвитку за підсумками проведених парламентських слухань. 

Програма розвитку ООН (UNDP) в Україні надала підтримку у проведенні слухань в межах проєкту з оцінки шкоди довкіллю, що фінансується урядом Швеції.

Понад 200 представників парламенту, урядових установ, міжнародних організацій, країн-донорів, наукових кіл та громадських організацій взяли участь у слуханнях. 

У першій сесії учасники обговорили поточний стан законодавства у сфері відбудови України та його відповідність принципам сталого розвитку. Друга панельна дискусія була присвячена міжнародним рекомендаціям досягнення Україною цілей Green Deal у процесах відбудови. У заключній сесії відбулося експертне обговорення інструментів та механізмів зеленого відновлення.

Під час заходу Роман Шахматенко, керівник портфоліо проєктів з енергетики та охорони довкілля UNDP в Україні, презентував нове дослідження «Зелене відновлення України – керівні принципи та інструменти для тих, хто ухвалює рішення». Цей звіт був підготовлений за підтримки Програми розвитку ООН (UNDP) в Україні та участі експертів Київської школи економіки.

Відкриваючи слухання, Олена Криворучкіна, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування, наголосила, що слоган «Відбудувати екологічніше, ніж було» має стати одним із керівних принципів відновлення країни.

«Досягнення Україною цієї амбітної мети вимагатиме спільних зусиль багатьох стейкхолдерів», - зазначила Олена Криворучкіна. «Висловлюю вдячність усім міжнародним партнерам, і, зокрема, UNDP за те, що підтримуєте Україні не лише на словах, а й реальними справами!».

Христофорос Політіс, заступник Постійного представника UNDP в Україні, зазначив, що післявоєнне відновлення надасть Україні можливість запровадити передові зелені технології та природоохоронні рішення, що дозволять досягти національних кліматичних цілей. Христофорос Політіс підкреслив критичну роль підтримки від міжнародних партнерів у втіленні в життя зеленої відбудови та наголосив на важливості збору надійних даних, які слугуватимуть основою для прийняття рішень та проведення реформ. 

«UNDP в Україні продовжуватиме виконувати свою роль інтегратора для підтримки руху України назустріч розвитку сталої, низьковуглецевої та стійкої до зміни клімату економіки, а також співпрацювати з усіма стейкхолдерами для втілення принципу «відбудувати краще, ніж було» у підходах до відбудови», - сказав пан Політіс.

Для запитів ЗМІ

Юлія Самусь, керівниця відділу комунікацій, UNDP в Україні, yuliia.samus@undp.org