Наша тема

Стала енергетика і довкілля

ПРООН надає підтримку у впровадженні Цілей сталого розвитку в Україні та виконує роль інтегратора, об’єднуючи зусилля багатьох партнерів (зокрема інших агенцій ООН, громадських організацій, приватного сектору, урядових та наукових інституцій), аби ЦСР враховувались у розробці політик, плануванні, бюджетуванні, моніторингу й оцінюванні на національному та місцевому рівнях.

Разом із партнерами ПРООН робить внесок у пом’якшення наслідків та адаптації до зміни клімату, розвиток низьковуглецевої та стійкої до зміни клімату економіки шляхом усунення політичних перешкод, розвитку ринкових механізмів і допомоги місцевим органам влади у втіленні енергоефективних рішень.

Ключові напрями