Наша тема

Демократичне врядування

Зміцнення демократичного врядування

ПРООН допомагає уряду, громадянському суспільству та народу України вдосконалювати демократичну політику та практику, необхідні для прискорення прогресу в сфері сталого людського розвитку. Це передбачає відстоювання прав людини та гендерної рівності, підтримку антикорупційних зусиль, гарантування того, щоб усі громадяни України могли захистити свої права, зміцнення парламенту та розширення можливостей громадянського суспільства й молодих активістів та активісток. 

Загальний бюджет:  10,5 мільйонів доларів США

Донори: Данія, ЄС, Норвегія, Канада, Південна Корея

 

Ключові напрями

  • Права людини: удосконалення доступу громадян до захисту прав людини через регіональну мережу представництв Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
  • Прозорість і доброчесністьпідвищення рівня знань громадян про те, як боротися з корупцією в їхніх громадах.
  • Парламентська реформа: залучення громадян до моніторингу роботи парламенту та законодавчого процесу.
  • Громадянське суспільство та робота з молоддюзміцнення місцевих громадських організацій для посилення демократії та залучення громадян до спільного й орієнтованого на результат діалогу між урядом і громадськими організаціями; посилення залучення молоді в житті громад та участі в прийнятті рішень в Україні.
  • Реформа охорони здоров'я та підтримка системи державних закупівельПРООН якісно змінила ринок державних закупівель медичних препаратів. Ініціатива досягла успіху не тільки щодо покращення процедури закупівель але й зробила закупівлі більш прозорими. Це позитивно вплинуло на доступність деяких медикаментів і дозволило новим медичним препаратам вийти на український ринок. 
  • Цифрова трансформація: зміцнення українських інституцій з метою прискорення розвитку цифрових послуг, якими зможуть скористатися вразливі верстви населення України.