Об’єднання громад через соціальну згуртованість

2 October 2020

Разом ми стоїмо, порізно – падаємо

Ілюстрація: ПРООН в Україні

Соціальна згуртованість відображає рівень солідарності та взаємозв’язку серед груп і членів цих груп у суспільстві. Ця концепція особливо актуальна для України, зважаючи на конфлікт, що триває на сході країни та пандемію COVID-19, яка проявила глибоку прірву в суспільстві між тими, хто живе відносно комфортно, та найбільш уразливими категоріями населення. Це розриви, що розділили людей за такими критеріями, як доступ до цифрових технологій, рівень доходів, гендер, соціальний клас, етнічна приналежність та рівень освіти. Зусилля для забезпечення соціальної згуртованості часто зосереджуються на гарантуванні того, щоб кожен мав відчуття приналежності до громади та тісного зв’язку з іншими членами громади.

Соціальну згуртованість часто називають «клеєм», що тримає суспільство в єдності. Це поняття відноситься як до горизонтальних відносин між різними суспільними групами, так і до вертикальних відносин між людьми та владою. Слабкі зв’язки у будь-якому з цих вимірів можуть створювати проблеми. Слабка горизонтальна згуртованість часто призводить до конфлікту, тоді як результатом слабкої вертикальної згуртованості нерідко стає брак довіри між населенням та урядом.

Україна, звісно, давно має горизонтальні розколи у сфері соціальної згуртованості – між групами політичних опонентів або географічними регіонами, між вразливими групами, як-то етнічні меншини, між сільським і міським населенням, між молоддю та людьми старшого віку, між чоловіками та жінками. Натомість у вертикальному вимірі існує розрив між біднішим робітничим класом та ще не достатньо зміцнілим середнім класом, а також між середнім класом і великим бізнесом та політичними елітами.

В умовах пандемії COVID-19 на вертикальну соціальну згуртованість ліг величезний тягар по всьому світу. Карантинні заходи, запроваджені для обмеження темпів поширення коронавірусу, найбільш негативно вплинули на групи населення з низьким рівнем доходів, натомість люди з високим рівнем доходів, зокрема, офісні працівники, які можуть працювати віддалено, зазнали значно менших втрат. Ті ж люди, які мають повноваження встановлювати обмеження, очевидно, найменше від них потерпають, що лише посилює нерівності та далі послаблює соціальну згуртованість.

Вимірювання соціальної згуртованості

Упродовж останніх шести років ПРООН працює на сході України над подоланням викликів у сфері соціальної згуртованості як на вертикальному, так і на горизонтальному рівнях. Для визначення відправної точки базових показників ми орієнтуємося на аналіз Індексу соціальної згуртованості та примирення (SCORE), що регулярно вимірюється впродовж останніх п’яти років на територіях на сході країни, яких торкнувся конфлікт.

SCORE враховує понад 70 показників, що охоплюють сфери суспільної поведінки, міжгрупових відносин, безпеки та доступу до послуг. Збираються дані для регіонального й субрегіонального рівнів, а також рівня міста з розбивкою по різним демографічним групам. Показники вимірюються за шкалою від 0 до 10 балів, де 0 означає відсутність показника, а 10 – що показник виявлено великою мірою. Ці дані можуть використовуватися державними установами й організаціями, що працюють в сфері розвитку, для визначення й планування цільових заходів з подолання розбіжностей між соціальними групами, які послаблюють соціальну згуртованість.

У 2019 році дані SCORE показали, що незважаючи на відносно високі показники задоволеності більшістю державних послуг, люди досі не схильні пов’язувати успіхи країни із зусиллями уряду: менш ніж 30 % респондентів вважають, що органи влади представляють їхні інтереси й забезпечують потреби пересічних громадян. Є  позитивні зміни: людська безпека, особливо політична безпека (свобода слова та зібрань) на сході України за цей період зросла. Людська безпека – це ключовий фактор суспільного оптимізму й активізму, а також міжгрупової гармонії. Щодо негативних моментів, жінки в Україні продовжують почувати себе менш безпечно у всіх вимірах людської безпеки: політичної, особистої та економічної.

У 2019 році також покращилася ситуація щодо сприйняття соціальних загроз із боку різних регіональних і політичних груп. Ці загрози обумовлені страхом, що представники цих груп можуть підривати єдність, підвищувати криміногенний рівень і дестабілізувати громаду. Основним фактором, який викликає відчуття соціальних загроз, є інтерналізація проблем, зокрема, у людей проявляються симптоми депресії, тривоги та посттравматичного стресового розладу. Показово, що вищий рівень задоволення якістю державних послуг та інфраструктурою робить людей більш задоволеними і впевненими та менш стурбованими через інші групи та потенційну боротьбу за ресурси.

Наші дії

В основі соціальної згуртованості лежить добровільне рішення людини брати участь у житті громади. ПРООН в Україні створює базові умови, що допомагають членам громади «спробувати на смак» досвід співпраці, розробляти спільне бачення та стратегію, а також впливати на політику.

Для заохочення такої участі ПРООН в Україні працює з громадами на місцевому рівні. Щоб врахувати різні голоси громади та забезпечити представництво, незалежно від приналежності особи до групи, вразливості, віку, доходу, гендеру, зайнятості та ін., ПРООН ініціювала та підтримала створення Робочих груп із громадської безпеки та соціальної згуртованості. Ці робочі групи, як відкриті діалогові платформи та дорадчі органи на рівні громад, сприяють зміцненню соціальних зв’язків як на вертикальному, так і на горизонтальному рівнях.

ПРООН в Україні також підтримує громадянське суспільство на місцях, допомагаючи йому розвиватися й ставати місцевими агентами змін, розвиваючи більш партнерські та прозорі взаємовідносини між органами влади та громадою. Бюджети участі, інноваційні програми та механізми співфінансування значною мірою змінили місцевому політику в громадах, на які спрямована підтримка ПРООН, підвищуючи вертикальну соціальну згуртованість та посилюючи легітимність і підзвітність уряду. Останні звіти SCORE свідчать про позитивні тенденції: довіра до центральних інституцій і неурядових організацій в 2019 році зросла після парламентських і президентських виборів.

ПРООН сподівається, що в 2020 році вдасться просунути соціальну згуртованість ще далі у правильному напрямі, попри серйозні виклики, спричинені пандемією коронавірусу. Під час карантину ПРООН в Україні зосередила значні зусилля на пом’якшенні негативних наслідків соціального дистанціювання та ізоляції, що згубно вплинуло на загальний рівень соціальної згуртованості, завдавши особливої шкоди вразливим групам і віддаленим населеним пунктам у районах, які постраждали від конфлікту. Ми також підтримали розробку низки ініціатив з цифровізації, щоб зробити державні послуги доступними для якомога більшої кількості людей, а також забезпечили кілька мобільних ЦНАПів, що сприяло зміцненню вертикальної згуртованості.

Єдина Україна

На національному рівні, до Міжнародного дня миру 21 вересня ПРООН запустила онлайн кампанію у фейсбуці #OneUkraine (#ЄдинаУкраїна), щоб заохотити українців дослідити свої спільні риси та поділитися надихаючими історіями – у такий спосіб просуваючи ідею національної єдності та соціальної згуртованості.

З 2017 року 12 відомих українців стали посланцями толерантності ПРООН, актуалізуючи тему рівності в Україні у різних сферах життя, як-от музика, захист довкілля, медіа, театр, спорт, мистецтво та література. Вони працюють як медіатори та миротворці: впливаючи на розвиток культури та традиції взаєморозуміння й поваги, зменшуючи поляризацію суспільства та закликаючи до поглиблення діалогу в українському суспільстві. Усе це сприяє підвищенню соціальної згуртованості в країні.

Ще одна ініціатива, що має на меті просування соціальної згуртованості та діалогу національної єдності в Україні, прагне підтримувати участь молоді та громадський активізм шляхом забезпечення молодих жінок і чоловіків необхідними знаннями та матеріалами для ведення діалогу щодо національної єдності та соціальної згуртованості в Україні. Цей проєкт, який ми реалізуємо спільно з Міністерством молоді та спорту України та Всеукраїнським молодіжним центром, називається «Соціальна згуртованість через участь молоді».

Зрештою, мета нашої діяльності у сфері соціальної згуртованості – зблизити різні групи суспільства, зміцнити їхні взаємозв’язки, сприяти комунікації та порозумінню між ними, а також зменшити нерівність, нетолерантність і небезпеку. Таким чином, соціально згуртоване суспільство має потенціал до стабільності, справедливості, миру та процвітання. Соціально згуртовані громади більш стійкі до зовнішніх загроз і можуть краще протистояти негативним наслідкам пандемії.

Знання про цінність соціальної згуртованості не нові: у VI ст. до н.е. грецький письменник Езоп у своїй байці «Чотири воли та лев» сказав: «Разом ми стоїмо, порізно – падаємо». І він мав рацію: ми знаходимося справді в кращому становищі, коли тримаємося разом.