Дерегуляція і Цілі сталого розвитку в Україні

8 December 2021

Вступна промова заступниці Постійної представниці ПРООН в Україні Манал Фоуані, Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй, 8 грудня 2021 року

Ваші високоповажності, шановні представники Уряду і Верховної Ради України, шановні колеги!

Дякую Вам за участь у цій актуальній і важливій дискусії щодо можливих змін підходу до дерегуляції в Україні. Хоча цей процес і загальмувався через пандемію COVID-19, Україна серйозно ставиться до питання дерегуляції. У «Добровільному національному огляді щодо Цілей сталого розвитку в Україні за 2020 рік» Уряд України зазначив, що забезпечення прогресу у досягненні ЦСР «потребує прискорення реформ у сфері дерегуляції, децентралізації, а також податкової реформи і реформи судової системи».

Україна розпочала амбітний процес проведення реформи у сфері дерегуляції на початку 2015 року, коли Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову № 42 «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності». Реформа мала на меті здійснення дерегуляції господарської діяльності, узгодження законодавства України з законодавством ЄС, а також входження України до першої тридцятки у рейтингу Світового банку Doing Business, а кінцевою метою було залучення більших обсягів іноземних і внутрішніх інвестицій в економіку країни. У Національній економічній стратегії-2030, яку було прийнято на початку цього року, увага приділяється подальшому просуванню цих цілей, а також містяться конкретні ініціативи, розроблені з метою забезпечення економічного зростання і покращення економічного становища всіх українців.

ПРООН тісно співпрацює з Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Міністерством економіки України, а також експертами Центру економічного відновлення з метою впровадження Національної економічної стратегії-2030. Ми переглядали підхід і результати процесу дерегуляції, здійснювали оцінку успіхів, досягнутих Україною в цьому напрямку за попередній період, а також докладали зусиль для виявлення основних викликів і можливих проблем.

Процес, який розпочався у 2015 році, зазнав впливу пандемії COVID-19, але, на щастя, не був зупинений нею і заходами, яких вживали з метою пом'якшення впливу пандемії. Тож не дивно, що основна увага державних посадовців наразі змістилася у площину усунення негативних соціально-економічних наслідків локдаунів через COVID-19. Ці зусилля є безумовно надзвичайно важливими, але не слід забувати й про процес дерегуляції, який сам по собі має великий потенціал, необхідний для забезпечення стійкого економічного зростання у довгостроковій перспективі.

Як відомо, малий бізнес створює робочі місця і виводить людей із бідності. В Україні на мікро-, малих і середніх підприємствах (ММСП) працює понад 7 млн людей. Охоплюючи лише 17% населення, цей показник дає лише віддалене уявлення про реальний потенціал приватного сектору у забезпеченні виконання ЦСР. Саме тому Уряд України докладає все більше зусиль з метою проведення економічних реформ, створення сприятливого бізнес-середовища для підприємств, а також посилення позиції ММСП в економіці.

Зважаючи на це, ПРООН також активно працює над зміцненням і наданням підтримки членським бізнес-об'єднанням, а також сприяє налагодженню конструктивного і відкритого діалогу між бізнес-спільнотою і державою щодо перешкод і викликів, які постають перед суб'єктами підприємницької діяльності в Україні.

ПРООН вже тривалий час працює в Україні і підтримує всі гілки влади, бізнесу та наглядові установи й організації. Ми також беремо активну участь у підтримці розвитку динамічного й інклюзивного приватного сектору, допомагаючи в розвитку навичок, аналізі ринку та роботі з підвищення стійкості. Спираючись на цей досвід і на нашу глобальну мережу офісів у понад 170 країнах, ми маємо намір продовжувати співпрацю з усіма нашими партнерами в приватному та державному секторах України з метою надання подальшої підтримки у впровадженні Національної економічної стратегії-2030. Ми переконані, що ці зусилля дозволять забезпечити інклюзивне зростання, а також сприятимуть досягненню ЦСР і дотриманню нашого ключового принципу «нікого не залишити без уваги».