Забезпечення рівного доступу до правосуддя шляхом надання безоплатної правової допомоги

22 April 2021

Фото: Анастасія Власова / ПРООН в Україні

Вперше опубліковано Інформагентством Interfax-Україна 22 квітня 2021 р.

Автори: Постійна представниця ПРООН в Україні Дафіна Ґерчева та в. о. директора Координаційного центру з надання правової допомоги Олександр Баранов

«Всі люди рівні перед законом і мають право, без будь-якої різниці, на рівний захист законом».

Про це йдеться у першому реченні статті 7 Загальної декларації прав людини, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року у Парижі. В Україні і в усьому світі цей основний принцип має лежати в основі сфери правосуддя, належного управління і демократії, яка успішно функціонує.

У той час як усі мають бути рівними перед очами закону, не всі люди є завжди однаково видимими для закону. З огляду на це, ПРООН і Координаційний центр з надання правової допомоги докладають спільних зусиль, щоб жодна людина в Україні не залишилася поза увагою правосуддя, а також з метою забезпечення рівного доступу до судових інстанції і захисту, який має їм надаватися за законом. Ці зусилля узгоджуються з Порядком денним у сфері сталого розвитку до 2030 року, який визнає «потребу у побудові миролюбних, справедливих і інклюзивних суспільств, які надають рівний доступ до правосуддя, і які базуються на повазі до прав людини». Ціль 16 і, зокрема, її цільове завдання 3 (Сприяти верховенству права на національному та міжнародному рівнях і забезпечити всім рівний доступ до правосуддя) мають безпосередній вплив на поступ у виконанні усіх інших цілей, таких як Ціль 1 з подолання бідності, Ціль 5 із забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок, Ціль 8 зі сприяння повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх та Ціль 10 зі скорочення нерівності.

Один з викликів, який ми намагаємося побороти, полягає у тому, що деякі маргіналізовані групи та особи, які зазнають дискримінації, можуть бути не обізнаними зі своїми правами. Люди, які живуть у віддалених місцевостях, можуть фізично не мати доступу до правосуддя, а люди з низьким рівнем доходу, навіть якщо вони повністю обізнані зі своїми правами, можуть не мати достатнього обсягу фінансових коштів для захисту своїх прав у суді. Крім того, збройний конфлікт на cході країни і пандемія COVID-19 ускладнили процес надання доступу до правосуддя деяким найбільш вразливим верствам населення – людям похилого віку, внутрішньо переміщеним особам, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю і малозабезпеченим.

За таких обставин надання безоплатної правової допомоги є вкрай важливим для забезпечення доступу усіх людей в країні до правосуддя. Саме тому Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) в Україні домовилась про довготривалу співпрацю з Координаційним центром з надання правової допомоги Міністерства юстиції України. Результатом нашої співпраці із системою безоплатної правової допомоги (БПД), яка триває вже більше 8 років, стали численні важливі здобутки, які допомогли найбільш вразливим та незахищеним верствам населення в Україні.

ПРООН разом із системою БПД та іншими партнерами з Програми ООН із відновлення та розбудови миру проводять регулярні комплексні дослідження надання правових послуг, а також розробили декілька цифрових рішень, які спрощують доступ до правових консультацій і оптимізують операційні процедури системи. Одним з таких цифрових рішень є мобільний застосунок «Твоє право», який вже допоміг більш, ніж 7 тис. чоловіків і жінок, які постраждали від збройного конфлікту в Україні, у тому числі особам з непідконтрольних територій, дізнатися про свої права та отримати безоплатну правову допомогу. Цей застосунок було розроблено і запущено в 2018 році ПРООН в рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру році. У поточному році цей застосунок було оновлено.

ПРООН співпрацювала із Координаційним центром з часу його створення у 2012 році в рамках проєкту «Розширення прав і свобод бідних осіб». Цю ініціативу згодом було розширено за допомогою іншого проєкту ПРООН «Зміцнення потенціалу Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», метою якого є посилення обізнаності у сфері прав людини. Минулого року в межах комплексу програм ПРООН з демократичного врядування було встановлено тісну співпрацю з Коордцентром в рамках проєкту «Права людини для України» і ініціативи «Цифрові рішення для покращення доступу до правосуддя в Україні».

Протягом багатьох років система БПД є надійним національним партнером ПРООН, який забезпечує доступ до правосуддя тим українцям, які не мають фізичної або/та матеріальної можливості себе захистити.

Подальше посилення співпраці

Зараз, коли пандемія COVID-19 впливає на усі сектори і сегменти нашого суспільства, ми повинні об'єднати наші зусилля і ще тісніше співпрацювати з метою надання допомоги найбільш вразливим верствам населення, а також для того, щоб жоден не залишився поза увагою або не зазнав несправедливості з боку правосуддя.

Ми в ПРООН і Координаційному центрі з надання правової допомоги дуже пишаємося підписанням нового меморандуму про взаєморозуміння з метою посилення нашої співпраці, а також наших зусиль, спрямованих на надання доступу до правосуддя усім чоловікам і жінкам в Україні. Цей новий меморандум про взаєморозуміння надасть нам можливість надавати правову допомогу найбільш вразливим та соціально незахищеним верствам населення, які потребують такої допомоги, а також тим, хто не може отримати допомогу юриста через складне фінансове становище. Разом ми ефективно і результативно посилимо спроможність системи безоплатної правової допомоги, а також надамо їй можливість посилити застосування методів позасудового врегулювання суперечок, таких як медіація.

Ми глибоко переконані, що наша співпраця буде рушієм трансформаційних змін в країні. Дослідження з дотримання прав людини, яке було нещодавно проведене ПРООН, вже виявило позитивні тенденції: відповідно до дослідження українці почали більш активно відстоювати і вимагати дотримання своїх прав. Кількість респондентів, які намагалися відстоювати свої права, збільшилася з 42% у 2016 році до 60% у 2020 році. Доступ до правової допомоги є ключовим для забезпечення доступу до правосуддя, особливо для найбідніших і найвразливіших осіб. Як наголошено у Принципах та керівних настановах ООН щодо доступу до правової допомоги у системах кримінального правосуддя, правова допомога є важливим аспектом справедливої, гуманної і ефективної системи кримінального правосуддя, яка базується на верховенстві права. Ми переконані, що меморандум про взаєморозуміння, підписаний цими двома організаціями, є ще одним важливим кроком у цьому процесі.