Oma maani

Yleisavustuksen avulla, UNDP:n Nepalin maatoimisto tukee innovatiivisia maatalousratkaisuja, auttaen torjumaan ilmastonmuutosta, vähentämään köyhyyttä ja vahvistamaan naisten asemaa.

18. January 2023

Phulo Devin viljelemässä omaa maatansa.

UNDP Nepal Exposure Photo Essays

Vielä noin kaksi vuotta sitten Phulo Devi Rautilla, 39, ei ollut viljeltävää maata. Hänen vanhempansa järjestivät hänet avioliittoon 17-vuotiaana. Hänellä eikä hänen miehellään ollut koskaan ollut mahdollisuutta käydä koulua.  

Hän synnytti kotonaan Kushmadin kylässä Mahottarissa viisi lasta - neljä tytärtä ja pojan, perheen nuorimman, joka on nyt kaksivuotias. Ilman vakaata tulonlähdettä ja viljeltävää maata pariskunta kamppaili yötä päivää lastensa kasvattamiseksi. Phulo Devin työskennellessä naapurustonsa maatiloilla ansaitakseen perheen elättämiseen kiireellisesti tarvittua käteistä, hänen miehensä työskenteli suurimman osan ajastaan Gujaratissa Intiassa, missä hän säästi 15 000 rupiaa (113 dollaria) kuukaudessa.  

Noin kaksi vuotta sitten Mahottarin kunta, UNDP ja paikallinen kansalaisjärjestö Community Development and Advocacy Forum Nepal alkoivat jakamaan suuria määriä huonontuneita maa-alueita, pääasiassa tulvien runtelemia jokien uomia, käyttöön erittäin köyhille kotitalouksille 25 vuoden ajaksi. Maan saajille annettiin tarvittava koulutus ja työkalut monikerroksisten tilojen perustamiseen, joissa viljellään maaperän tyyppiin sopivia ilmastoystävällisiä viljelykasveja, vihanneksia ja hedelmäpuita. Erityisesti naiset asetettiin etusijalle sekä omistuksessa että tilan johtamisessa. Vastaanottaneiden perheiden joukossa oli myös niitä, jotka olivat jääneet maattomiksi, kun tulvat muuttivat heidän viljelymaansa käyttökelvottomiksi.   

Phulo Devin ja hänen poikansa.

UNDP Nepal Exposure Photo Essays

Vain kahdessa vuodessa hankkeen tulokset ovat olleet vaikuttavia. Phulo Devi ja hänen naapurinsa ovat innoissaan siitä, mitä he ansaitsevat jo tuottamillaan vihanneksilla. Päätulon odotetaan kertyvän, kun hedelmät (mango, sitruuna, papaija, jne.) alkavat kantaa hedelmää ensi vuonna niiden täyttäessä kolme vuotta. Paikalliset kuntajohtajat, kansanedustajat, korkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat sekä tiedotusvälineet ovat alkaneet vierailla kohteissa tarkkailemassa ja oppimassa, kuinka käytäntöä voitaisiin soveltaa muille alueille.  

Viime kuussa Phulo Devi ansaitsi 50 000 rupiaa (380 dollaria) kasvattamalla retiisiä omassa maassaan. Ne olivat hänen tulonsa kahdelta kuukaudelta tänä kesänä. "Olen istuttanut seesamia, kurkumaa ja maapähkinöitä. Ne ovat melkein valmiita sadonkorjuuseen. Toivon ansaitsevani vielä 50 000 rupiaa myymällä ne," Phulo Devi sanoi. Sen lisäksi, että hän saa joka päivä tuoreita ja ravitsevia vihanneksia perheen ateriaa varten, hän on myös onnistunut säästämään rahaa lastensa koulutukseen. Kaikki hänen neljä tytärtään käyvät nyt koulua. Nuorin lapsi on vielä liian nuori kouluun.  

Vaikka maan antaminen viljelyä varten ratkaisee vain murto-osan ongelmasta, se on avannut uusia mahdollisuuksia nostaa miljoonat köyhät ja erittäin vähäosaiset väestöt pois köyhyydestä, parantaa heidän terveyttään ja samalla torjua ilmastonmuutosta ja suojella ympäristöä, sanoi Bhojraj Gharti,  Gaushalan kunnan puheenjohtaja.   

Paikallishallinnolta ja UNDP:ltä saaduilla apurahoilla viljelijät ovat asentaneet syväporausjärjestelmiä alueen kasteluun ja parantaneet maan maaperän laatua sekoittamalla metsän pintamaata. He saivat myös traktorin apurahalla. Kaikki kylän 200 maanviljelijää käyttävät nyt traktoripalvelua tuettuun hintaan. 

Naiset viljelymailla.

UNDP Nepal Exposure Photo Essays
Naisten aikaansaama muutos kylässä  

Joenuomaviljelyä johtavat enimmäkseen naiset, ja viimeisen kahden vuoden aikana naiset ovat nähneet elämänsä laadun ja arvokkuuden kannalta merkittävän muutoksen. Mithilan kunnassa joenuomaviljelyssä naiset johtavat kaikkia kolmea maanviljelijäryhmää. Yhtä 25-jäsenisestä ryhmästä johtava Ram Pukari Mahato sanoo, että uomaviljely ei ole vain vahvistanut naisia taloudellisesti, vaan se on tuonut kylään sosiaalisia ja poliittisia muutoksia.  

Kylä on aina ollut syvästi patriarkaalinen, ja Ram Pukarin mukaan monissa kotitalouksissa Nepalissa naisten on edelleen tarkoitus peittää päänsä koko ajan, puhua vähemmän ja pysyä neljän seinän sisällä tekemässä kotitöitä. ”Katso, kaikki nämä nuoret naiset ovat ulkona - oppimassa uusia asioita, myymässä tuotteitaan, ansaitsemassa rahaa, juttelemassa ja nauramassa ikätovereidensa kanssa. Eikö se ole erittäin hyvä asia?"  
 
– "Ennen vietin koko päivän kotona. Minulla ei ollut minne mennä. Minulla ei ollut maata", sanoi Bhalseri Devi Mahato. "Tänään myyn tuotteitani ja ansaitsen. Nyt voin päättää, mihin ja miten käytän rahat." Ensimmäistä kertaa elämässään Bhalseri aikoo ostaa sormuksen tyttärelleen lahjaksi ansaitsemastaan työstä.   

Tilan naisia ohjaava maatalousasiantuntija Smriti Jha on havainnut, kuinka naiset ovat kehittyneet talouslukutaidon, naisten oikeuksien, lasten ravitsemuksen, terveyden ja sanitaatioiden osalta.  
 
”Olen nähnyt, että monet naiset ovat avanneet ensimmäiset pankkitilinsä. He ovat oppineet säästämään. He osallistuvat myös kaikkiin päätöksentekoprosesseihin ja miehet sekä pojat ovat hyväksyneet tapahtuvat uudet muutokset,” Smriti Jha sanoi. 

Viljelymaita.

UNDP Nepal Exposure Photo Essays

Iloinen nainen viljelmiensä kanssa.

UNDP Nepal Exposure Photo Essays
Lisätieto projektista  


Maataloushanke on osa UNDP:n sosioekonomisen toimeentulon tukiohjelmaa, joka on johtanut yli 25 000 työpaikan ja toimeentulomahdollisuuksien luomiseen köyhimmille ja syrjäytyneimmille väestöryhmille eri puolilla maata. Yli 50 prosenttia näistä edunsaajista on naisia. UNDP:n ja paikallishallinnon yhteisrahoitteisessa hankkeessa paikalliset voittoa tavoittelemattomat järjestöt saavat kilpailullisesti avustuksia innovatiivisiin toimeentulo- ja tulohankkeisiin. Kolmen viime vuoden aikana vuodesta 2020 lähtien UNDP on tehnyt yhteistyötä yli 30 paikallishallinnon (kuntien) ja kymmenien paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa toteuttaakseen näitä yhteisövetoisia hankkeita, joissa oli vahva sukupuolten tasa-arvo ja sosiaalinen osallisuus. Lue lisää UNDP:stä osoitteessa: www.undp.org/nepal.  

Tämä tarina on lyhennetty suomenkielinen versio englanninkielisestä tarinasta, joka on alunperin julkaistu 12.12.2022 https://undpnepal.exposure.co/a-land-of-my-own 

Tämä projekti kuten monet muutkin UNDP:n projektit ovat mahdollisia yleisavustuksen ansiosta. Yleisapu mahdollistaa työmme taistelussa köyhyyttä, eriarvoisuutta ja ilmastonmuutosta vastaan. UNDP:n työssä keskitytään vahvasti myös demokratian ja hyvän hallinnon kehittämiseen, ympäristöuhkien torjuntaan sekä konfliktien ehkäisyyn ja niiden jälkihoitoon.   

Yleisavustukset mahdollistavat UNDP:n läsnäolon yli 170 maassa ja alueella, ja aktiivisen yhteistyön hallitusten kanssa YK:n arvojen edistämiseksi ja sen varmistamiseksi, ettei ketään jätetä jälkeen. Yleisavustuksen ansiosta voimme tarjota pyynnöstä tukea kansallisille hallituksille osana laajempaa YK-järjestelmän tukea.