25 maata on puolittanut köyhyyden 15 vuoden aikana, mutta 1,1 miljardia ihmistä elää edelleen köyhyydessä

Selvää kehitystä on tapahtunut, mutta COVID-19-pandemian kokonaisvaltaiset vaikutukset köyhyyteen jäävät vielä nähtäväksi.

11. July 2023
Children Pakistan floods

Lasten köyhyys on vähentynyt huomattavasti aikuisia hitaammin. Köyhyyden heijastuminen esimerkiksi ravitsemukseen ja koulutukseen tulevat olemaan kiireellisiä ongelmia myös jatkossa.

UNDP Pakistan

11. heinäkuuta 2023, New York – YK:n kehitysohjelma UNDP ja Oxfordin yliopiston köyhyyttä ja inhimillistä kehitystä koskeva aloite OPHI julkaisivat uusimman päivityksen moniulotteiseen köyhyysindeksiin (Multidimensional Poverty Index MPI), joka sisältää arviot moniulotteisen köyhyyden tilasta 110 maassa. Raportti osoittaa, että köyhyyden vähentäminen on mahdollista. Haasteet koronapandemian aikaisen datan saatavuudessa vaikeuttavat kuitenkin lähitulevaisuuden näkymien arviointia.  

Analyysi vuosilta 2000-2022 keskittyi vertailukelpoiseen dataan 81 maasta ja toi ilmi, että 25 maata on menestyksekkäästi puolittanut moniulotteisen köyhyyden 15 vuodessa. Nopea edistys on siis saavutettavissa. 25 maan ryhmään lukeutuvat mm. Kambodža, Kiina, Kongo, Honduras, Intia, Indonesia, Marokko, Serbia ja Vietnam.

Köyhyys väheni huomattavasti erityisesti Intiassa, jossa 415 miljoonaa ihmistä nousi köyhyydestä vain 15 vuoden sisällä (2005/6–19/21). Suuri määrä ihmisiä nostettiin köyhyysrajan yläpuolelle myös Kiinassa (2010–14, 69 miljoonaa) ja Indonesiassa (2012–17, 8 miljoonaa).

Maat puolittivat moniulotteisen köyhyyden jopa 4–12 vuoden sisällä, mikä osoittaa, että köyhyyden puolittamista koskevan kestävän kehityksen alatavoitteen saavuttaminen kansallisten määritelmien mukaan on mahdollista 15 vuodessa.  Näistä rohkaisevista trendeistä huolimatta puutteet pandemian jälkeisen datan saatavuudessa useimmista moniulotteisen köyhyysindeksin 110 maasta rajoittavat ymmärrystämme pandemian vaikutuksesta köyhyyteen.

”Saavuttaessamme kestävän kehityksen Agenda 2030:n puolivälin, voimme selvästi nähdä, että moniulotteisen köyhyyden vähentämisessä edistyttiin tasaisesti ennen pandemiaa. Pandemian kielteiset vaikutukset köyhyyden eri ulottuvuuksiin, kuten koulutukseen, ovat kuitenkin merkittäviä ja niillä voi olla pitkäaikaisia ​​seurauksia. On välttämätöntä, että pyrimme ymmärtämään niitä ulottuvuuksia, joihin pandemian vaikutukset iskivät negatiivisesti. Tämä tarkoittaa tiedonkeräämisen vahvistamista sekä politiikkatoimia, jotta köyhyyden vähentäminen saadaan takaisin raiteilleen,” sanoi Pedro Conceição, UNDP:n inhimillisen kehityksen raportin toimiston johtaja.  

Rohkaisevinta kehitys oli Kambodžassa, jossa köyhyys putosi 36,7 prosentista 16,6 prosenttiin ja köyhien määrä puolittui 5,6 miljoonasta 2,8 miljoonaan. Kaikki tämä tapahtui 7,5 vuoden aikana, mukaan lukien pandemiavuodet (2014-2021/22).  

Pandemian maailmanlaajuiset vaikutukset ovat kuitenkin vielä mittaamatta. Tiedonkeruun painottamisen myötä meidän on myös tarkasteltava laajemmin pandemian vaikutuksia lapsiin. Yli puolessa maista lasten köyhyys ei joko vähentynyt tilastollisesti merkitsevästi tai MPI-arvo laski lapsilla hitaammin kuin aikuisilla vähintään yhden ajanjakson aikana. Tämä viittaa siihen, että lasten köyhyys tulee jatkossakin olemaan kiireellinen ongelma, erityisesti mitä tulee koulunkäyntiin ja aliravitsemukseen.

Maailmanlaajuinen moniulotteinen köyhyysindeksi sekä seuraa köyhyyden vähentämistä että tarjoaa tutkimustietoa politiikkatoimien tueksi – näyttäen, kuinka ihmiset kokevat köyhyyttä jokapäiväisen elämänsä eri osa-alueilla, koulutuksesta ja terveydenhuollon saatavuudesta elintasoon liittyviin ulottuvuuksiin, kuten asumisen, juomaveden, sanitaation ja sähkön saatavuuteen.  

Vuoden 2023 raportin mukaan 1,1 miljardia 6,1 miljardista ihmisestä (hieman yli 18 %) elää akuutissa moniulotteisessa köyhyydessä 110 maassa. Viisi kuudesta köyhästä asuu Saharan eteläpuolisessa Afrikassa (534 miljoonaa) tai Etelä-Aasiassa (389 miljoonaa). Lähes kaksi kolmasosaa kaikista köyhistä (730 miljoonaa ihmistä) asuu keskituloisissa maissa, mikä tekee näiden maiden toimista erityisen tärkeitä maailmanlaajuisen köyhyyden vähentämiseksi. Vaikka matalan tulotason maat muodostavat vain 10 prosenttia MPI:n väestöstä, asuu näissä 35 prosenttia kaikista köyhistä.

Alle 18-vuotiaiden osuus moniulotteisesti köyhistä on puolet eli 566 miljoonaa. Lasten köyhyysaste on 27,7 %, kun taas aikuisten köyhyysaste on 13,4 %. Köyhyys vaikuttaa pääasiassa maaseutualueisiin, ja 84 prosenttia kaikista köyhistä asuu maaseudulla. Maaseutualueet ovat kaupunkialueita köyhempiä kaikilla maailman alueilla.

Moniulotteinen köyhyysindeksi kuvastaa köyhyyden monimutkaisuutta: erilaiset indikaattorit vaikuttavat ihmisten kokemaan köyhyyteen eri tavalla. Ne vaihtelevat alueittain sekä yhteisöjen välillä että niiden sisällä. Maailmanlaajuista köyhyyttä koskevien tietojen ajantasaisuuden ja kattavuuden varmistaminen on ratkaiseva ensimmäinen askel näihin haasteisiin vastaamisessa ja edistymisen ylläpitämisessä kohti tasa-arvoisempaa maailmaa.

Tämä on lyhennetty versio englanninkielisestä lehdistötiedotteesta, joka löytyy täältä.

Lukeaksesi lisää vuoden 2023 Moniulotteisen köyhyysindeksin raportista, vieraile osoitteessa hdro.undp.org tai ophi.org.uk