Ulrika Modéer - Tehtävänä pelastaa maailma

6. February 2019
Ulrika Modeer

Ulrika Modéer on YK:n kehitysohjelman avustava pääjohtaja

UNDP Finland

Nyt enemmän kuin koskaan tarvitaan maailmanlaajuista yhteistyötä vastataksemme niihin haasteisiin, joita kohtaamme turvatessamme kestävän tulevaisuuden. Valitettavasti nationalismi ja protektionismi horjuttavat YK:n työtä sen pyrkiessä luomaan oikeudenmukaisen ja vauraan maailman kaikille.

Miten siis työskentelemme demokraattisen tilan kaventuessa? YK:n kehitysohjelman mandaatti on lopettaa köyhyys, rakentaa demokraattisia hallintoja, oikeusvaltioita, ja kaikille avoimia insituutioita – ja vaikka tätä työtä joskus kyseenalaistetaan, on tehtävämme selkeä.

Meidän täytyy näyttää, että monitahoinen yhteistyö on välttämätöntä, ja että se hyödyttää kaikkia maita pitkällä tähtäimellä. YK:n sekä YK:n kehitysohjelman tulee jatkaa positiivisten tulosten osoittamista työskentelemällä läpinäkyvästi ja luottamusta herättäen yhteistyökumppaniemme kanssa. Meidän tulee näyttää, että nyt on aika sijoittaa kustannustehokkaisiin monitahoisiin ratkaisuihin.

Tiedämme, että kansainvälisen yhteisön asettaessa yhteiset tavoitteet kehitykselle, (kuten vuosituhannen kehitystavoitteet ennen kestävän kehityksen tavoitteita) sitoutuminen ja resurssit onnistutaan kasaamaan oikeiden ja kestävien tulosten saavuttamiseksi. Olemme todistaneet, etta monitahoinen yhteistyö luo puitteet merkittävälle yhteiselle toiminnalle kestävän kehityksen saavuttamiseksi.

Näistä kumppanuuksista on tulossa laajempia, mikä on hyvä asia. Pariisin ilmastosopimus, joka toi kaikki kansakunnat yhteen taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan, tarvitsee kunnianhimoisempia sitoumuksia jäsenmailta. Merkittävää työtä tehdään tällä hetkellä muilla tavoilla, kuten yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan osalta.

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat selkein ja kauaskantoisin kutsu monitahoiseen yhteistyöhön. Tavoitteet ovat kunnianhimoisia ja mullistavia. Uskon, että voimme ne saavuttaa, jos kaikki – hallitukset, yksityinen sektori, kansalaisyhteiskunta ja tiedeyhteisö, osallistuvat ja nopeuttavat tahtia. Meillä on suunnitelma. Meidän täytyy vain seurata sitä.

Jotta YK:n kehitysohjelma voi tehdä osansa, tarvitsemme erityistä rahoitusta: perusrahoitusta ja joustavaa rahoitusta. Kun rahoittajat luottavat rahansa meidän käsiimme eivätkä erittele tiettyä ohjelma-aluetta rahoitukselle, voimme suunnitella strategisemmin ja toimia nopeammin, kuin jos rahat olisivat varattuna jollekin tietylle projektille. Pystymme silloin tekemään pitkän aikavälin suunnitelmia täyttääksemme 2030 Agendan asettamat tavoitteet ja taistellaksemme ilmastonmuutosta vastaan. Suurempi perusrahoitus tuo parempia kehitystuloksia.

Tiedämme, että ilmastonmuutos on yksi suurimmista esteistä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Se uhkaa meidän ja lastemme elämäntapaa, ja jos emme jatka työtä torjuaksemme ilmastonmuutosta, se tulee kumoamaan jo saavutetun edistyksen.

UNDP toteuttaa suurimman osan YK:n ilmastotyöstä ja olemme todistaneet, että puuttumalla yhteen ongelmaan voi samalla auttaa ratkaisemaan muitakin ongelmia. Uusiutuva energia esimerkiksi tarjoaa halpaa valoa ja lämpöä, mutta se luo myös taloudellisia mahdollisuuksia ja uusia markkinoita. Luotettava sähkö parantaa myös sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten asemaa. Tämä on vain yksi esimerkki siitä miten kestävän kehityksen tavoitteet yhdistävät sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristön kehityksen.

Me YK:n kehitysohjelmassa olemme erityisen ylpeitä osallisuudestamme YK:n vihreässä ilmastorahastossa (UN Green Climate Fund). Sillä oli perustavanlaatuinen merkitys Pariisin ilmastosopimuksen toteutumisessa sillä se keskittyy niiden globaalien eriarvoisuuksien ratkaisemiseen, joihin ilmastonmuutos johtaa. Miksi maiden, jotka ovat olleet vähiten syyllisinä ilmastonmuutokseen, pitäisi kärsiä eniten sen seurauksista? Teemme oman osuutemme toteuttamalla ohjelmia, joita ilmastorahasto rahoittaa. Lisäämme tukeamme niille maille, jotka toteuttavat ilmastosopimuksessa asetetut kansallisesti määritellyt panoksensa taistellakseen ilmastonmuutosta vastaan ja mukautuakseen muuttuvaan ilmastoon.

UNDP:n mandaatti on laaja: köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamisesta, demokraattisen hallinnon parantamiseen ja ilmastotoimiin. Meillä on paljon työtä tehtävänä. Huolimatta YK:n rahoituksen leikkauksista, UNDP saa edelleen tukea ja rahoitusta. Tämä on osoitus vahvasta luottamuksesta UNDP:n työtä kohtaan. Tavoitteenamme on, tehokkaan, kohdennetun ja läpinäkyvän ohjelman avulla, säilyttää ja kasvattaa sitä luottamusta, jota voimme luoda kestävän tulevaisuuden, jossa ketään ei jätetä jälkeen.

Ulrika Modéer is the Assistant Administrator and Director of the Bureau of External Relations and Advocacy for UNDP

Alkuperäinen teksti: http://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2019/a-mission-to-save-the-world.html