İctimai siyasət tədqiqatçıları üçün bələdçi kitabçası

Manual for public policy researchers.pdf

pdf (1MB)

Download

İctimai siyasət tədqiqatçıları üçün bələdçi kitabçası

2 November 2023